Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Marijana Hranjec

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Telefon:
01 4597 245
Telefon kućni:
245
Zavod/služba:
Zavod za organsku kemiju
Godina diplomiranja:
2001.
Godina doktoriranja:
2007.

Nastava

Profesionalni interesi i članstva

Područje rada: Organska sintetska kemija, sinteza heterocikličkih spojeva, sinteza i fotokemijska sinteza te spektroskopska karakterizacija heterocikličkih spojeva (posebno benzimidazola i amidina) koji se priređuju kao supstancije s potencijalnom biološkom aktivnošću, s ciljem njihovih selektivnih ili specifičnih interakcija s biomakromolekulama, uglavnom DNA i RNA. Spektroskopska ispitivanja interakcije novih biološki aktivnih molekula u otopini u s DNA/RNA. Spektroskopska karakterizacija spojeva korištenjem UV/Vis i fluorimetrijske spektroskopije u svrhu moguće primjene novopriređenih spojeva kao senzora za detekciju pH ili metalnih kationa u otopinama; ispitivanje antioksidativnog potencijala benzazola spektroskopskim i elektrokemijskim metodama.

Članstva: Hrvatsko kemijsko društvo i AMACIZ

Izabrani projekti

2002.-2006. suradnik na projektu Novi heterociklički spojevi; Sinteza, antiinfektivna i antitumorska aktivnost (broj 0125005), voditeljice prof. dr. sc. Grace Karminski-Zamole, MZOŠ

2007.-30.10.2011. suradnik na projektu Novi heterocikli kao antitumorski i antivirusni („pametni“) lijekovi (broj 125-0982464-1356), voditeljice prof. dr. sc. Grace Karminski-Zamola, MZOŠ

2011.-2012. voditeljica projekta Sinteza, fotokemijska sinteza, vezivanje na DNA, antitumorska aktivnost i QSAR analiza novih kondenziranih kinolona i kinolina, COGITO Partnerstvo Hubert Curien - hrvatsko-francuski projekt

2011.-2014. voditeljica projekta Novi heterocikli kao antitumorski i antivirusni („pametni“) lijekovi (125-0982464-1356), nacionalni projekt financiran od MZOS

2014.-2018. suradnica na projektu Synthesis and cytostatic evaluations of novel nitrogen heterocycles library (5596), HRZZ

2015-2019. suradnica na projektu Design and Synthesis of Novel Nitrogen-Containing Heterocyclic Fluorophores and Fluorescent Nanomaterials for pH and Metal- Ion Sensing (3386), HRZZ

2018.-2022. voditeljica nedavno odobrenog projekta Istraživanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa (AntioxPot), HRZZ

Povijest zaposlenja

01.09.2001. do 01.09. 2008. -  znanstvena novakinja

01.09.2008. do 27.12.2012. -  docentica

27.12.2012. do 27.2.2018. - izvanredna profesorica

27.2.2018. do danas - redovita profesorica