Vanjski suradnici

Asistent

Berislav Jandrić, dipl. ing.

  Email    

Viši znanstveni suradnik

dr. sc. Stjepko Krehula

  Email    

Znanstveni suradnik

dr. sc. Marija Alešković

     

Naslovni redoviti profesor

dr. sc. Ernest Meštrović, prof.

  Email    

OSTALI

dr. sc. Irena Zrinski Antonac

  Email    

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Gordan Lauc

     

prof. dr. sc. Predrag Novak

  Email    

prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević

     

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Lidija Ćurković

  Email    

prof. dr. sc. Matko Erceg

     

prof. dr. sc. Dražan Jozić

     

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić

  Email    

prof. dr. sc. Goran Klobučar

  Email    

prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević

  Email    

prof. dr. sc. Davor Ljubas

     

prof. dr. sc. Budimir Mijović

  Email    

prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

  Email    

prof. dr. sc. Petar Pervan

  Email     4698844

prof. dr. sc. Mira Petrović

  Email    

prof. dr. sc. Nataša Stipanelov-Vrandečić

     

prof. dr. sc. Mojca Škerget

     

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej

  Email    

prof. dr. sc. Jadranka Travaš Sejdić

  Email    

prof. dr. sc. Marina Trgo

     

prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

     

prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović

     

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

     

izv. prof. dr. sc. Walter Gossler

     

izv. prof. dr. sc. Tatjana Haramina

  Email    

izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić

     

izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

     

izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

     

izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg

  Email    

izv. prof. dr. sc. Inga Urlić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Damir Barbir

     

doc. dr. sc. Maja Bival Štefan

     

doc. dr. sc. Maša Buljac

     

doc. dr. sc. Ana Jurinjak Tušek

     

doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

     

doc. dr. sc. Dubravko Pavoković

  Email    

doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

     

doc. dr. sc. Ana Pilipović

     

doc. dr. sc. Mirela Samardžić

  Email    

doc. dr. sc. Marijana Serdar

     

doc. dr. sc. Denis Stanić

     

doc. dr. sc. Kristina Starčević

  Email    

doc. dr. sc. Davor Valinger

     

doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić

     

Viši predavač

dr. sc. Biserka Tkalčec, v. pred.

  Email    

Poslijedoktorand

dr. sc. Ema Horak

  Email    

Znanstveni savjetnik

dr. sc. Nikola Basarić

  Email    

dr. sc. Irena Ciglenečki-Jušić

     

dr. sc. Andreja Gajović

     

dr. sc. Marijan Gotić

  Email    

dr. sc. Damir Kralj

  Email    

dr. sc. Goran Štefanić

     

Viši znanstveni suradnik

dr. sc. Danijela Barić

     

dr. sc. Nikola Biliškov

     

dr. sc. Maja Dutour Sikirić

  Email    

dr. sc. Zoran Glasovac

  Email    

dr. sc. Srećko Kirin

     

dr. sc. Maja Majeric Elenkov

     

dr. sc. Irina Pucić

     

dr. sc. Suzana Šegota

  Email    

Znanstveni suradnik

dr. sc. Maja Fabulić- Ruszkowski

  Email    

dr. sc. Sanja Frka Milosavljević

  Email    

dr. sc. Ranka Godec

     

dr. sc. Željko Grahek

  Email    

dr. sc. Martina Hrkovac

  Email    

dr. sc. Franjo Jović

     

dr. sc. Darija Jurašin

     

dr. art. Jerome Le Cunff

  Email    

dr. sc. Sanja Matečić Mušanić

     

dr. sc. Tea Mihelj Josipović

     

dr. sc. Luka Pavić

     

dr. sc. Marinko Petrović

  Email    

dr. sc. Matthew (David) Steinberg

     

dr. sc. Mark Žic

  Email    

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

dr. sc. Mira Ristić

  Email    

dr. sc. Tvrtko Smital

     

Naslovni docent

dr. sc. Mile Ivanda, doc.

  Email    

dr. sc. Gordana Pehnec, doc.

  Email    

Naslovni redoviti profesor

dr. sc. Ingrid Milošev, prof.

  Email    

dr. sc. Saša Omanović, prof.

  Email    

OSTALI

dr. sc. Krešo Mihaljević

     

dr. sc. Jelena Parlov Vuković

     

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Predmeti na zavodu

Pogledajte popis predmeta.