Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Vanjski suradnici

Asistent

Berislav Jandrić, dipl. ing.

  Email    

Viši znanstveni suradnik

Stjepko Krehula, dr. sc.

  Email    

Znanstveni suradnik

Marija Alešković, dr. sc.

  Email    

Naslovni redoviti profesor

Ernest Meštrović, prof. dr. sc.

  Email    

OSTALI

Irena Zrinski Antonac, dr. sc.

  Email    

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Gordan Lauc

     

prof. dr. sc. Predrag Novak

  Email    

prof. dr. sc. Mira Petrović

  Email    

prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević

     

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Lidija Ćurković

  Email    

prof. dr. sc. Matko Erceg

  Email    

prof. dr. sc. Tatjana Haramina

  Email    

prof. dr. sc. Dražan Jozić

  Email    

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić

  Email    

prof. dr. sc. Goran Klobučar

  Email    

prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević

  Email    

prof. dr. sc. Davor Ljubas

     

prof. dr. sc. Budimir Mijović

  Email    

prof. dr. sc. Mislav Ante Omazić

  Email    

prof. dr. sc. Petar Pervan

  Email     4698844

prof. dr. sc. Nataša Stipanelov-Vrandečić

     

prof. dr. sc. Mojca Škerget

     

prof. dr. sc. Ivančica Ternjej

  Email    

prof. dr. sc. Jadranka Travaš Sejdić

  Email    

prof. dr. sc. Marina Trgo

     

prof. dr. sc. Ladislav Vrsalović

  Email    

prof. dr. sc. Nediljka Vukojević-Medvidović

  Email    

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijo Buzuk

     

izv. prof. dr. sc. Walter Gossler

     

izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ana Pilipović

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ante Prkić

  Email    

izv. prof. dr. sc. Ivana Smoljko

     

izv. prof. dr. sc. Mario Šiljeg

  Email    

izv. prof. dr. sc. Inga Urlić

  Email    

Docent

doc. dr. sc. Damir Barbir

     

doc. dr. sc. Maja Bival Štefan

     

doc. dr. sc. Maša Buljac

  Email    

doc. dr. sc. Ana Jurinjak Tušek

     

doc. dr. sc. Mario Nikola Mužek

  Email    

doc. dr. sc. Dubravko Pavoković

  Email    

doc. dr. sc. Sanja Perinović Jozić

     

doc. dr. sc. Mirela Samardžić

  Email    

doc. dr. sc. Marijana Serdar

     

doc. dr. sc. Denis Stanić

     

doc. dr. sc. Kristina Starčević

  Email    

doc. dr. sc. Davor Valinger

     

doc. dr. sc. Rebeka Danijela Vlahov Golomejić

  Email    

Viši predavač

Biserka Tkalčec, v. pred. dr. sc.

  Email    

Poslijedoktorand

Ema Horak, dr. sc.

  Email    

Znanstveni savjetnik

Irena Ciglenečki-Jušić, dr. sc.

     

Andreja Gajović, dr. sc.

     

Marijan Gotić, dr. sc.

  Email    

Ivan Halasz, dr. sc.

     

Goran Kragol, dr. sc.

     

Damir Kralj, dr. sc.

  Email    

Goran Štefanić, dr. sc.

     

Viši znanstveni suradnik

Danijela Barić, dr. sc.

     

Nikola Biliškov, dr. sc.

     

Ines Despotović, dr. sc.

     

Maja Dutour Sikirić, dr. sc.

  Email    

Zoran Glasovac, dr. sc.

  Email    

Srećko Kirin, dr. sc.

     

Maja Majeric Elenkov, dr. sc.

     

Irina Pucić, dr. sc.

     

Suzana Šegota, dr. sc.

  Email    

Znanstveni suradnik

Maja Fabulić- Ruszkowski, dr. sc.

  Email    

Sanja Frka Milosavljević, dr. sc.

  Email    

Ranka Godec, dr. sc.

     

Željko Grahek, dr. sc.

  Email    

Martina Hrkovac, dr. sc.

  Email    

Franjo Jović, dr. sc.

     

Darija Jurašin, dr. sc.

     

Jerome Le Cunff, dr. art.

  Email    

Sanja Matečić Mušanić, dr. sc.

     

Tea Mihelj Josipović, dr. sc.

     

Luka Pavić, dr. sc.

     

Marinko Petrović, dr. sc.

  Email    

Matthew (David) Steinberg, dr. sc.

     

Mark Žic, dr. sc.

  Email    

Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Mira Ristić, dr. sc.

  Email    

Tvrtko Smital, dr. sc.

     

Naslovni docent

Mile Ivanda, doc. dr. sc.

  Email    

Gordana Pehnec, doc. dr. sc.

  Email    

Naslovni izvanredni profesor

Nikola Basarić, izv. prof. dr. sc.

  Email    

Naslovni redoviti profesor

Ingrid Milošev, prof. dr. sc.

  Email    

Saša Omanović, prof. dr. sc.

  Email    

OSTALI

Krešo Mihaljević, dr. sc.

     

Jelena Parlov Vuković, dr. sc.

     

Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Predmeti na zavodu

Pogledajte popis predmeta.