O Kabinetu

Kabinet za društvene i humanističke znanosti

Adresa: Marulićev trg 19/podrum, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4597 247   
Voditelj: v.d. voditelja Nađa Dešpalj, prof.

 


Djelatnici na zavodu

Viši predavač

Nađa Dešpalj, v. pred.

  Email     01 4597 247

Predavač

Josipa Peršun, pred.

  Email    

Viši predavač

dr. sc. Branka Brčić, v. pred.

  Email    

Predmeti na zavodu

Pogledajte popis predmeta.