Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Zaštita podataka - politika privatnosti

 

Voditelj obrade

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, Zagreb, OIB: 71259740533 (u daljnjem tekstu: FKIT) brine o zaštiti vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju zakoni Republike Hrvatske i Opća uredba o zaštiti podataka EU 2016/679 (u daljnjem tekstu: GDPR).

FKIT politikom zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje obrađuje odnosno prikuplja kad se posjete naše internetske stranice. Obrada osobnih podataka temelji se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

 

Kontakt

Ako nas kontaktirate pomoću formulara na ovoj internetskoj stranici ili putem elektroničke pošte, vaši podaci koje ste nam predali ostat će pohranjeni kod nas sve do vašeg opoziva ili dok to bude neophodno u svrhu koja ovisi o prirodi poslovnog odnosa u kojem se nalazimo. Vaše podatke nećemo bez vaše suglasnosti predavati dalje, a obvezno ćemo poštovati zakonske odredbe posebice rokove za pohranu osobnih podataka.

 

Kandidati za upis i natječajni postupci

Studentska referada FKIT-a sakuplja i obrađuje osobne podatke studenata u cilju realizacije upisa i studiranja na prediplomskim, diplomskim, doktorskim i specijalističkim studijima. Obrada se može vršiti i elektronički. Ako se kandidat upiše na studij na FKIT-u, predane podatke pohranit će se s poštivanjem zakonskih propisa u svezi sa studiranjem. Ako se kandidat ne upiše, osobne podatke kandidata za postupak zadržavaju se u svojoj bazi podataka u skladu s propisima o čuvanju arhivske građe.

Svi osobni podaci neće se davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim neovlaštenim osobama.

 

Kandidati za zaposlenje i natječajni postupci te postupci izbora u znanstveno nastavna, suradnička, nastavna i znanstvena zvanja

Kadrovska referada i referada Fakultetskog vijeća FKIT-a sakuplja i obrađuje osobne podatke kandidata u cilju realizacije natječaja za zasnivanje radnoga odnosa, izbora u znanstveno nastavna, nastavna, suradnička i znanstvena zvanja. Obrada se može vršiti i elektronički. Ako FKIT s kandidatom sklopi ugovor o radu, predane podatke pohranit će se s poštivanjem zakonskih propisa u svezi sa sklapanjem radnog odnosa. Ako ugovor o radu s kandidatom ne bude potpisan, osobni podaci kandidata brišu se nakon što proteknu rokovi za čuvanje arhivske građe.

Osobni podaci prikupljeni u postupku izbora u znanstveno nastavna, nastavna,suradnička i znanstveno nastavna zvanja čuvaju se u skladu sa propisima zaštite arhivske građe.

Svi osobni podaci neće se davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim neovlaštenim osobama.

 

Obrada podataka (podaci o partnerima i o ugovorima)

Obrađujemo one vaše osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, kao što su ime, prezime, OIB, adresa, elektronička adresa, i sl. Ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam ih legitimno priopćila tijela javne vlasti, ugovorni partneri ili treće osobe.

Osobne podatke sakupljamo, obrađujemo i koristimo, samo u slučaju kada su neophodni zbog obrazloženja, uređenja sadržaja ili promjene pravnog odnosa (podaci o statusu). Na temelju članka 6. stavka 1. točke b. GDPR-a obrada podataka za realizaciju ugovora ili predugovornih mjera je zakonita. Osobne podatke o korištenju naših internetskih stranica (podatke o korištenju) sakupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako je to potrebno da bi korisniku omogućili korištenje ove usluge ili ju obračunali. Utvrđeni podaci o partnerima brišu se nakon završetka posla ili nakon okončanja poslovnog odnosa poštujući propisane rokove za pohranu.

 

Kolačići (cookies)

Internetska stranica FKIT-a koristi kolačiće (cookies). Radi se o malim tekstualnim datotekama koji se pomoću pretraživača memoriraju u vašem uređaju pri čemu ne uzrokuju nikakvu štetu. Kolačiće koristimo da bismo našu ponudu prilagodili potrebama korisnika, a neki od njih ostaju u vašem uređaju memorirani sve dok ih ne prebrišete. Omogućuju nam ponovo prepoznati vaš pretraživač prilikom sljedećeg posjeta. Ako to ne želite, možete vaš pretraživač podesiti tako da vas o memoriranju kolačića informira pa ih možete dopuštati i samo u konkretnim slučajevima. Prilikom deaktiviranja kolačića funkcionalnost naše internetske stranice bit će ograničena.

 

Povijest pretraživanja

Rukovatelj sakuplja i automatski memorira informacije koje nam automatski šalje vaš pretraživač, u datotekama zvanim poslužiteljski dnevnici. To su: tip i verzija pretraživača, korišteni operacijski sustav, URL koji upućuje na stranice, ime (host name) računala koje se priključuje, vrijeme zahtjeva za poslužitelj i IP-adresa. Povezivanje ovih podataka s drugim izvorima podataka se ne provodi.

 

Vaša prava

Imate pravo dobiti informaciju o vašim osobnim podacima koje prikupljamo, čuvamo i obrađujemo, pravo na ispravak, brisanje, ograničenje, mogućnost prenošenja podataka, opoziv i prigovor. Ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka krši prava propisana GDPR-om ili smatrate da su vaša prava koja proistječu iz GDPR-a prekršena na neki drugi način, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, azop@azop.hr, http://azop.hr/.

Ako se ne slažete s politikom zaštite osobnih podataka FKIT-a molimo vas da ne koristite našu internetsku stranicu i da s nama ne dijelite svoje osobne podatke.

FKIT možete kontaktirati na adresi: Marulićev trg 19, Zagreb office@fkit.hr FKIT-ov službenik za zaštitu osobnih podataka je dr.sc. Vesna Gabelica Marković, Marulićev trg 19, Zagreb vesnagm@fkit.hr, tel.: 01/4597295.