Tajništvo - dekanat

Tajnik Fakulteta

Stela Markotić, dipl. pravnik
telefon: 01 4597 283
 

Voditelj ureda dekana i tajnika

Ivanka Pindrić
telefon: 01 4597 281

 

Voditeljica kadrovske referade

Narcis Kochansky, dipl. ing.
telefon: 01 4597 284
 

Voditeljica referade Fakultetskog vijeća

Ana Črček
telefon: 01 4597 262

 

Ured za međunarodnu suradnju

Dr. sc. Vesna Gabelica Marković - Voditeljica ureda
telefon: 01 4597 279

Silvija Vočanec, mag. ing. petrol. - Projektni administrator
telefon: 01 4597 279

Ivana Lujić – Administrator
telefon: 01 4597 279

 

Administratori informacijske infrastrukture

Igor Horaček, ing. (igor@fkit.hr)

Branko Zorko, ing. (bzorko@fkit.hr)
 

Pisarnica (MT-20)

Jelena Lujić - Voditeljica pisarnice
telefon: 01 4597 211

 

Dostavljač

Zdravko Ivošević

 


Studentska referada (radno vrijeme za studente 9-11h i 13-15h)

Preddiplomski i diplomski studij

Tihana Popović, dipl. ing. - Voditeljica referade preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija
Jasna Majcen
Nataša Štefok

email: studref@fkit.hr
telefon: 01 4597 261

 

Poslijediplomski studij

Elizabeta Šlezak
telefon: 01 4597 278

 


Računovodstvo

Voditeljica računovodstva

Ljubica Vrdoljak, dipl. oec.
telefon: 01 4597 276

 

Mirjana Zakarija, dipl. oec.
Robertina Keranović
Andrea Hajduk, mag. oec.
Katarina Laušin, mag. oec.
Ljerka Jelavić, oec.

 


Tehničke i pomoćne službe

Voditelj

Mladen Stipčić

 

Josip Šibist
Stanko Banožić
Samir Mahić
Marijan Planinić
Snježana Granđa
Ljiljana Gudec-Aleksandrović
Vesna Habulin
Štefica Hrestak
Renata Hrupački
Mirjana Makarun
Zora Šantolić
Jasna Šibist
Jadranka Škreblin
Božica Židanić
Zlata Borović
Nikolina Marić Tutić
Branimir Knežević
Joso Šikić