Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upisi na diplomske studijske programe

 

Obavijest o upisima na diplomske studijske programe

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2022./2023.

 

Upisi kandidata u prvu godinu sveučilišnih diplomskih studijskih programa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2022./2023. za sve kandidate koji su stekli pravo upisa prema rang listi provodit će se u Studentskoj referadi, Savska cesta 41/2, 10000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:

 

29. rujna 2022.

diplomski studij Kemijsko inženjerstvo- RANG LISTA, RANG LISTA PO MODULIMA

(Napomena: Modul se bira prema prioritetu na rang listi!)

Datum

Vrijeme dolaska

R. br. na Rang listi

29. 9. 2022.

8:30h

1.– 10.

29. 9. 2022.

9:00h

11. - 20.

29. 9. 2022.

9:30h

21. - 30.

29. 9. 2022.

10:00

31. - 40.

29. 9. 2022.

10:30

41. -46.

diplomski studij Ekoinženjerstvo -RANG LISTA

Datum

Vrijeme dolaska

R. br. na Rang listi

29. 9. 2022.

11:00h

1.– 10.

29. 9. 2022.

11:30h

11. – 20.

29. 9. 2022.

12:00h

21. – 37.

diplomski studij Primijenjena kemija - RANG LISTA, RANG LISTA PO MODULIMA 

(Napomena: Modul se bira prema prioritetu na rang listi!)

Datum

Vrijeme dolaska

R. br. na Rang listi

29. 9. 2022.

13:00h

1.– 10.

29. 9. 2022.

13:30h

11. – 20.

29. 9. 2022.

14:00h

21. – 30.

29. 9. 2022.

14:30h

31. – 39.

 

30. rujna 2022.

diplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala - RANG LISTA

Datum

Vrijeme dolaska

R. br. na Rang listi

30. 9. 2022.

9:00h

1. – 10.

30. 9. 2022.

9:30h

11. – 20.

30. 9. 2022.

10:00h

21. – 32.

 

4. listopada 2022.

- diplomski studij Chemical and Environmental Technology – RANG LISTA

Datum

Vrijeme dolaska

R. br. na Rang listi

4. 10. 2022.

9:00h

1. – 7.

 

Na upis je potrebno donijeti:

  1. POTVRDU O UPLATI TROŠKOVA UPISA u iznosu 300,00 kn

(odnosi se na upisni materijal, studentsku iskaznicu i osiguranje studenta)

Troškovi se uplaćuju na žiro račun Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi upisa u prvu godinu studija». Model je HR00, a u rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika.

 

Kandidati na upis dolaze OSOBNO s identifikacijskom ispravom (osobna iskaznica, putovnica), čekaju poziv u hodniku ispred ulaza u Studentsku referadu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 41, 2 kat., 10000 zAGREB

 

Kandidati koji nisu u mogućnosti doći osobno na upis mogu dati pisanu punomoć, ovjerenu od Javnog bilježnika, kojom opunomoćuju neku osobu za provođenje upisa na diplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Na upis je potrebno doći u propisanom roku, a u slučaju opravdane spriječenosti kandidat se obavezno treba javiti u Studentsku referadu do 28. rujna 2022. do 16:00h (tel. 01 4597 261, E-mail: studref@fkit.hr).

 

Kandidati će na upisu preuzeti dokumentaciju s preddiplomskog studija.

Detaljnije informacije o upisu u prvu godinu diplomskih studija pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 41/2, Zagreb, te na tel. 01 4597 261.

 

   

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan