Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Posebna izdanja


Zaposlenici FKIT-a:
Research Projects 2017 – 2022
(pdf, 12,8MB)


Zaposlenici FKIT-a:
Istraživačko-razvojni projekti
2017. – 2022.

(pdf, 12,4MB)


Kaštelan-Macan i suradnici:
Sveučilište u Zagrebu,
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije,
1919. – 2009. Monografija


Zrnčević i suradnici:
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilišta u Zagrebu 1919. – 1999.


Škorić, Hranjec:
Zavod za organsku kemiju
1922. – 2022.

(pdf, 19,4MB)


Škorić, Hranjec:
Zavod za organsku kemiju
1922. – 2012.


Babić, Kaštelan-Macan:
Nova mladost devedesetogodišnjaka
Zavod za analitičku kemiju
1999. – 2009.

(pdf, 2,80MB)


Kaštelan-Macan,
Horvat:

Zavod za analitičku kemiju
1919. – 1999.


Kaštelan-Macan,
Dumić, Kovačević:

Vladimir Prelog –
Moja 132 semestra studija kemije


Kaštelan-Macan,
Dumić, Kovačević:

Ogledi o Vladimiru Prelogu

 


Kaštelan-Macan:
Živa baština
Vladimira Preloga

 


Kaštelan-Macan:
Fakultet kemijskog inženjerstva
i tehnologije 1919. – 1994.


Kaštelan-Macan:
Srećko Turina,
učitelj i prijatelj

 


Kaštelan-Macan:
Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija


Gržetić:
Bibliografija
1919. – 1993.


Gržetić:
Bibliografija
1994. – 1998.


Duić, Turkalj:
Kemijsko-tehnološki studij
1919. – 1989.

 


Skupina autora:
Spomenica u povodu 60-obljetnice
Kemijsko-tehnološkog studija
na Sveučilištu u Zagrebu


Skupina autora:
Izvješće o znanstvenoj djelatnosti
2002. – 2006.

(pdf, 2,19MB)


Skupina autora:
Izvješće o znanstvenoj djelatnosti
2007. – 2008.

(pdf, 0,63MB)


Skupina autora:
Katalog opreme
(pdf, 5,04MB)