Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Diplomski studijski program Kemijsko inženjerstvo

Vrsta studija:
Diplomski studij

Trajanje studija:
2 godine

Stručni ili akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Magistar kemijskog inženjerstva (tehničko područje)

 

Studij Kemijskog inženjerstva (KI) koncipiran je na modularnom principu s time da u I i II godini diplomskog studija ima tri modula kako slijedi: