Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje i kojima raspolaže Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (Fakultet) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Fakultetu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva kojeg možete poslati:

  • na adresu: Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb;
  • na broj faksa: +385 (0) 1 4597 260;
  • elektroničkom poštom na adresu:  acrcek@fkit.hr ili
  • donijeti osobno u pisarnicu Fakulteta, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 85/15 ), osobom mjerodavnom za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu imenovana je Ana Črček.

 


Repozitorij