Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Pristup informacijama

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, osigurava fizičkim i pravnim osobama ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija, putem otvorenosti i javnosti djelovanja.

Javno dostupnim informacijama i dokumentima u elektroničkom obliku, moguće je pristupiti izravno putem mrežne stranice Fakulteta (https://www.fkit.unizg.hr/) bez upućivanja posebnog zahtjeva, a za sve ostale informacije i dokumente, korisnik prava na pristup informacijama ostvaruje to pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zahtjevi koji se mogu podnijeti su:

Pisani zahtjev podnosi se ispunjavanjem obrasca na adresu: Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Trg Marka Marulića 19, 10000 Zagreb, elektroničkom poštom na: anikolic@fkit.unizg.hr ili donijeti osobno u pisarnicu Fakulteta (radnim danom od 8:30 do 15:30).
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.

Napomena U skladu s člankom 18. stavkom 5. Zakona o pravu na pristup informacijama, ne smatra se zahtjevom traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obaveze, izrade analize ili tumačenje nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu upotrebu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koje se, prema članku 27. Zakona o pravu na pristup informacijama, ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Fakultet ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva, sukladno članku 19. stavku 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, temeljem kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).

Službenik za informiranje:

Anita Nikolić Bukvić, dipl. iur., tajnik Fakulteta anikolic@fkit.unizg.hr


Repozitorij