Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Aktualni projekti

 

 

 

Projekti Hrvatske zaklade za znanost

AKRONIM
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Znanstveno područje/Polje
Trajanje / djelomično financiranje

INDIGO
Domagoj Vrsaljko
Dizajn i 3D‐ispis mikroreaktorskih sustava za Industriju 4.0

15. prosinca 2023. – 14. prosinca 2027.


Bruno Zelić
Integrirani mikrosustav za enzimatsku proizvodnju biovodika

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Ivana Steinberg
Nosivi optički kemijski senzori za multimodalno određivanje biomarkera

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Silvana Raić‐Malić
Novi N‐heterocikli i njihovi kompleksi s antitumorskim i antitripanosomskim djelovanjem

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Šime Ukić
Okolišni aspekti SARS‐CoV‐2 antivirotika

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.


Dragana Mutavdžić Pavlović
Razvoj polimera s otiskom molekula za primjenu u analizi farmaceutika i tijekom naprednih postupaka obrade voda

18. prosinca 2023. – 17. prosinca 2027.

SmartCar
Anamarija Rogina
Pametni sustavi za dostavu lijeka pri liječenju tumora kosti
Tehničke znanosti / Temeljne tehničke znanosti
2021.-2026.

PrintEChemSens
Petar Kassal
Fotonsko sinteriranje inkjet ispisanih elektrokemijskih senzora i biosenzora na plastičnim podlogama
Prirodne znanosti, Tehničke znanosti / Kemija, Kemijsko inženjerstvo
2020.-2025.

SLIPPERY-SLOPE
Vilko Mandić
Fenomeni na površini tijekom priprave naprednih nanokompozita infiltracijom i funkcionalizacijom poroznih materijala
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2020.-2025.

FunBioFA
Fabio Faraguna
Razvoj funkcionalnih biogoriva i (bio)aditiva te ispitivanje primjenskih svojstava mješavina s mineralnim gorivima
Tehničke znanosti / Temeljne tehničke znanosti
2020.-2025.

ReMiCRO
Ana Lončarić Božić
Mikroplastika u vodi; sudbina, ponašanje i uklanjanje
Tehničke znanosti / Temeljne tehničke znanosti
2020.-2024.

SHaPes
Zvonimir Katančić
Molekularno krojenje istezljivih i zacijeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2020.-2025.

BroCH
Helena Otmačić Ćurković
Razvoj novih rješenja za karakterizaciju i zaštitu brončane kulturne baštine izložene vanjskom okolišu
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2020.-2024.

DAMAT
Erna Begović Kovač
Dekompozicije i aproksimacije matrica i tenzora
Prirodne znanosti / Matematika
2020.-2024.

AdWaTMiR
Tomislav Bolanča
Primjena naprednih tehnologija obrade voda za uklanjanje mikroplastike
Tehničke znanosti / Interdisciplinarne tehničke znanosti, Kemijsko inženjerstvo
2019.-2023.

IN-PhotoCat
Vesna Tomašić
Intenzifikacija fotokatalitičkih i katalitičkih procesa za obradu otpadnih voda i otpadnih plinova
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2018.-2022.

PurBioCaPa
Silvana Raić-Malić
Novi spojevi temeljeni na bioizosterima purina za ispitivanje njihovog antitumorskog i antipatogenog djelovanja
Prirodne znanosti / Kemija
2018.-2022.

AntioxPot
Marijana Hranjec
Istraživanje antioksidativnog djelovanja benzazolskog skeleta u dizajnu novih antitumorskih agensa
Prirodne znanosti / Kemija
2018.-2022.

HOuDiNI
Stanislav Kurajica
Hidrotermalna sinteza dopiranog cerij oksidnog nanokatalizatora
Tehničke znanosti / Temenljne tehničke znanosti, Kemijsko inženjerstvo
2018.-2022.

NaSCEnT
Hrvoje Kušić
Nano-katalizatori aktivirani Sunčevim zračenjem u tehnologijama zaštite okoliša
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2018.-2022.

ReHOHMem
Davor Dolar
Izravna oporaba komunalne otpadne vode za navodnjavanje membranskim tehnologijama
Interdisciplinarni projekt / Tehničke znanosti / Prirodne znanosti
2017.–2019.

DeMSy(BioPro)2
Bruno Zelić
Razvoj integriranog mikrosustava za biokatalitičku proizvodnju biodizela
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2017.–2021.

HATEA
Hrvoje Ivanković
Razvoj biokompatibilnih materijala na temelju hidroksiapatita za primjene u inženjerstvu koštanog tkiva
Interdisciplinarni projekt / Tehničke znanosti / Biomedicina i zdravlje / Prirodne znanosti
2017.–2021.

MEAoWT
Tomislav Bolanča
Modeliranje okolišnih aspekata napredne obrade voda za razgradnju prioritetnih onečišćivala
Interdisciplinarni projekt / Prirodne znanosti (kemija) / Tehničke znanosti (Kemijsko inženjerstvo)
2015.–2019.

3Dmicroreactors
Domagoj Vrsaljko
Razvoj materijala za 3D tiskanje mikroreaktora
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo / Uspostavni projekt
2015.–2018.

PharmaFate
Sandra Babić
Sudbina farmaceutika u okolišu i tijekom naprednih postupaka obrade vode
Interdisciplinarni projekt/Prirodne znanosti (kemija)/Tehničke znanosti (Temeljne tehničke znanosti)
2015.–2019.

 

Zoran Mandić
Elektrokemijski superkondenzator velike snage i velike energije za hibridna električna vozila
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2014.–2018.


Silvana Raić-Malić
Sinteza i citostatska ispitivanja biblioteke novih dušikovih heterocikla
Prirodne znanosti / Kemija
2014.–2018.

DePoNPhoto
Zlata Hrnjak-Murgić
Razvoj fotokatalitičkih polimernih nanokompozita za obradu otpadne vode
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2014.–2018.

NanoWaP
Hrvoje Kušić
Okolišne implikacije primjene nanomaterijala u tehnologijama pročišćavanja vode
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo / Uspostavni projekt
2014.–2017.


Helena Otmačić Ćurković
Ekološki prihvatljiva zaštita metalnih konstrukcija izloženih agresivnom djelovanju mora
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2013.–2015.

NanFun
Ante Jukić
Nanostrukturirani i funkcionalni polimerni materijali
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2010.–2013. / KONČAR Institut za elektrotehniku d.d.

OdBiP
Bruno Zelić
Održivi bioseparacijski procesi
Tehničke znanosti / Kemijsko inženjerstvo
2009.–2012.

IHNF
Vjera Lopac
Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici
Prirodne znanosti / Fizika i Društvene znanosti / Jezikoslovlje
2012.–2011.

 

Projekti Europski strukturni i investicijski fondovi

AKRONIM
VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Trajanje

Ante Jukić
Razvoj inovativnih primera iz otpadne emulzije
2021.-2023.

Ante Jukić
Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode
2020.-2023.

Vilko Mandić
Razvoj tehničkog rješenja za uštedu energije upotrebom VIS propusnih ili polupropusnih i IC reflektivnih tankih slojeva
2020.-2023.

Juraj Šipušić
Akustična negoriva ploča
2020.-2023.

Petar Kassal
Istraživanje i razvoj inovativnih tehnologija obrade stakla
2020.-2023.

PAzMiN
Ante Jukić
Polimerni aditivi za maziva i nanofluide
2020.-2023.

Cryst APC
Nenad Bolf
Napredno vođenje procesa kristalizacije
2020.-2023.

BIDEAS
Hrvoje Ivanković
Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kostiju
2020.-2023.

CeSaR
Ante Jukić
CeSaR na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije
2020.–2023.

PVDEKM
Hrvoje Kušić
Pročišćavanje vode i dobivanje energije korištenjem novih kompozitnih materijala uz Sunčevo zračenje
2019.–2022.

Hrvoje Kušić
Diplomski studijski program na engleskom jeziku „Chemical and Environmental Technology“
2018.–2021.

Bruno Zelić
Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada
2018.–2021.

 

Operativni program NPOO, poziv NPOO.C3.2.R3‐I1.01

VODITELJ PROJEKTA
NAZIV PROJEKTA
Trajanje

Andrej Vidak
Razvoj mobilnih aplikacija proširene stvarnosti i IoT uređaja za realna i virtualna laboratorijska okruženja iz fizike i kemijskog inženjerstva materijala, NPOO.C3.2.R3‐I1.01.0165
28. ožujka 2024. – 28. ožujka 2025.

Srečko Herceg
Niskocjenovna proizvodnja zelenog vodika, NPOO.C3.2.R3‐I1.01.0164
28. ožujka 2024. – 28. ožujka 2025.