Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kostiju

 

Šifra: KK.01.1.1.07.0014

Prijavitelj: Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Partner: 3D grupa

www.strukturnifondovi.hr

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj