O Zavodu

Zavod za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju

Adresa: Savska cesta 16/II i III lijevo, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4597 121
Fax: +385 1 4597 120
Predstojnik: Prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić

 

STRANICE ZAVODA


Djelatnici na zavodu

  Profesor emeritus

  prof. dr. sc. Natalija Koprivanac

    Email    

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić

    Email   Savska c. 16/III   01 4597 169

  prof. dr. sc. Zlata Hrnjak-Murgić

    Email     01 4597 120

  Redoviti profesor

  prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

    Email     01 4597 123

  Izvanredni profesor

  izv. prof. dr. sc. Ljerka Kratofil Krehula

    Email     01 4597 121

  izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

    Email     01 4597 160

  Docent

  doc. dr. sc. Zvonimir Katančić

    Email     01/4597-118

  doc. dr. sc. Marin Kovačić

    Email     01/4597-145

  Poslijedoktorand

  dr. sc. Denis Sačer

    Email     01/4597-119

  dr. sc. Tayebeh Sharifi

    Email     01/4597-145

  Asistent

  Marin Božičević, mag.ing.cheming.

    Email     01/4597-119

  Francis dela ROSA, mag. chem.

    Email     01/4597-196

  Lucija Fiket, mag.ing.cheming.

    Email     01/4597-119

  Josipa Papac, mag. ing. oecoing.

    Email     01/4597-196

  Klara Perović, mag. ing. oecoing.

    Email     01/4597-196

  Ana Peršić, mag. ing. oecoing.

    Email     01 4597 171

  Antonija Tomić, mag.ing.cheming.

    Email     01/4597-196

  Stefani Tonković, mag. ing. oecoing.

    Email     01/4597-196

  Znanstveni suradnik

  dr. sc. Nina Vranješ Penava

    Email   Savska 16/III   01 4597 172

  Predmeti na zavodu

  Pogledajte popis predmeta