O djelatniku
doc. dr. sc. Marin Kovačić
Soba:
Telefon javni:01/4597-145
Telefon kućni:145
E-mail: E-mail
Zavod/Služba:Zavod za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju
Prikaži sve podatke