Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Tehnološki procesi organske industrije
Šifra: 46948
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje sa značajem organske kemijske industrije i brojnim proizvodima bitnim za suvremeno gospodarstvo, te stalnim potrebama za razvojem i promjenama. Sažeto o osnovama kemijsko tehnoloških procesa. Stjecanje znanja o temeljnim procesima organske kemijske industrije (sulfoniranju i sulfatiranju, nitriranju, redukciji, oksidaciji, alkilaciji, hidrolizi, halogeniranju) što obuhvaća razumijevanje dijagrama tijeka procesa i procesnih uvjeta, reakcijskih mehanizama, kinetike, termodinamike, te primjere poboljšanja procesa u smislu bolje selektivnosti i ekološke prihvatljivosti.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvodno predavanje, karakteristike i uloga organske kemijske industrije. Pregled važnih intermedijera i proizvoda.
2. Raznolikost proizvoda organske kemijske industrije (organska bojila, premazi, grafičke boje, sapuni, detergenti, kozmetički proizvodi, agrokemikalije, farmaceutski proizvodi, sintetske smole, gume, plastične mase, eksplozivi).
3. Sažeto o osnovama kemijsko tehnoloških procesa. Elementarni koraci procesa, dovođenje reaktanata u reakcijsku zonu, kemijske reakcije i izdvajanje produkata iz reakcijske zone. Ukupna brzina procesa; kinetički i difuzijski kontrolirani procesi. Kemijska ravnoteža i iskorištenje produkta.
4. Sirovine organske kemijske industrije. Osnovni procesi pretvorbe sirovina u prekursore organske kemijske industrije.
5. Sulfoniranje. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetika i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
6. Sulfatiranje. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetika i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
7. Nitriranje. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetika i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
8. Redukcija. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetika i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
9. Oksidacija. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
10. Alkilacija I. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa Friedel-Craftsove alkilacije. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
11. Alkilacija II. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa esterifikacije i eterifikacije. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
12. Halogeniranje I. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
13. Halogeniranje II. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
14. Hidroliza. Mehanizam, reagensi, procesni parametri, kinetici i termodinamika procesa. Primjeri dijagrama tijeka proizvodnje odabranih važnih intermedijera i proizvoda.
15. Osnovni koncepti zelene kemije i njihova primjena u organskoj kemijskoj industriji. Primjeri poboljšanja temeljnih procesa organske kemijske industrije u smislu bolje selektivnosti i ekološke prihvatljivosti.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Inženjerska znanja o temeljnim procesima organske kemijske industrije, problematici i potrebi za razvojem alternativnih, novih ekološki prihvatljivijih tehnologija. Poznavanje intermedijera i proizvoda važnih za suvremeno gospodarstvo.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima i vježbama, sudjelovanje u debati.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima i odrađene vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i vježbe

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dva parcijalna ispita (kolokvija),
Pismeni ispit,
Usmeni ispit u slučaju graničnog uspjeha.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Generalizirati obilježja intermedijera i proizvoda organske kemijske industrije.
2. Argumentirati odabir reakcijskih agensa i procesnih uvjeta za temeljne procese organske kemijske industrije (sulfoniranje, nitriranje, alkiliranje, redukcija, oksidacija, halogeniranje i hidroliza) temeljem znanja organske kemije, kemijskog reakcijskog inženjerstva te tehničke termodinamike
3. Skicirati dijagrame tijeka temeljnih procesa organske kemijske industrije
4. Usporediti industrijske postupke proizvodnje odabranih, važnih intermedijera organske kemijske industrije.
5. Vrjednovati mogućnosti poboljšanja procesa u smislu postizanja bolje selektivnosti i ekološke prihvatljivosti.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Riješiti probleme znanstvenim pristupom, čak i kada su oni nepotpuno formulirani ili formulirani na neuobičajen način, pružajući spektar mogućih rješenja.
2. Primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima.
3. Vrednovati primjenu novih tehnologija, odnosno tehnologija u nastajanju.
4. Metodički razvrstavati znanje iz različitih područja te iz njih sustavno izvlačiti zaključke.

OBVEZNA LITERATURA:
1. M. Kovačić, Tehnološki procesi organske industrije (interna skripta)

Dodatna literatura:
1. R.C. Wittcoff, Industrial Organic Chemicals, John Wiley & Sons, New York, 1996.
2. H.G. Franck, J.W. Stadelhofer, Industrial Aromatic Chemistry, Springer-Verlag, New York, 1988.
3. P. H. Grogins, Tehnološki procesi u organskoj sintezi, Građevinska knjiga, Beograd, 1967.
4. D.T. Allen, D.R. Shonnard, Green Engineering, Prentice Hall PTR, New Jersey, 2002.
5. F. Cavani, G. Centi, S. Perathoner, F. Trifiro, Sustainable Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2009.
6. D. Yu Murzin, Chemical Reaction Technology, De Gruyter, Berlin, 2015.
Literatura:
  1. Interna skripta
  2. R.C. Wittcoff: Industrial Organic Chemicals
  3. H.G. Franck, J.W. Stadelhofer: Industrial Aromatic Chemistry
  4. P.H. Groggins: Tehnološki procesi u organskoj sintezi
  5. D.T. Allen, D.R. Shonnard: Green Engineering
  6. F. Cavani, G. Centi, S. Perathoner, F. Trifiro: Sustainable Industrial Chemistry
  7. D. Yu Murzin: Chemical Reaction Technology
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni modul - Kemijske tehnologije i proizvodi
Obavijesti

Obavještavaju se studenti kako će predavanja iz kolegija Tehnološki procesi organske industrije (TPOI) započeti prema rasporedu 13. listopada. U slučaju izmjene rasporeda predavanja, bit ćete pravovremeno obaviješteni.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja