Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kalendar nastave
Informacijski paket ECTS-a
Akademska godina 2023./2024.

 

Nastava u zimskom semestru: 2. listopada 2023. – 26. siječnja 2024.
Nastava u ljetnom semestru: 26. veljače 2024. – 7. lipnja 2024.
Dan Fakulteta: 20. listopada 2024.

Zimski ispitni rok: 29. siječnja 2024. – 23. veljače 2024.
Izvanredni ljetni ispitni rok: 6., 13. i 20 travnja 2024.
Ljetni ispitni rok: 10. lipnja 2024. – 12. srpnja 2024.
Jesenski ispitni rok: 2. rujna 2024. – 13. rujna 2024.

Za detaljnije informacije pogledajte Kalendar nastave.