O Zavodu

Zavod za inženjerstvo površina polimernih materijala

Adresa: Savska 16/III desno, HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 1 4597 186
Fax: +385 1 4597 186
Predstojnik: Prof. dr. sc. Mirela Leskovac

 


Djelatnici na zavodu

  Redoviti profesor u trajnom zvanju

  prof. dr. sc. Mirela Leskovac

    Email     01 4597 186

  prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević

    Email     01 4597 190

  Asistent

  Andrea Lončarević, mag.ing.cheming.

    Email     01 4597 187

  Znanstveni suradnik

  dr. sc. Zrinka Buhin Šturlić

    Email     01 4597 187

  OSTALI

  Boris Pleše

    Email     01 4597 185

  Predmeti na zavodu

  Pogledajte popis predmeta.