Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Upis putem državne mature

Upisi kandidata u prvu godinu sveučilišnih prijediplomskih studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije za ak. god. 2024./2025. za sve kandidate kojima je dodijeljen upisni broj u sustavu Postani student provodit će se 18. i 19. srpnja 2024. u Studentskoj referadi, Trg Marka Marulića 19, 10000 Zagreb.

Rang liste će biti postavljene nakon objave konačnih rezultata, 17. srpnja 2024. nakon 16 sati.

 

Prijediplomski studij Ekoinženjerstvo - rang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
18. 7. 2024. 9:00 h 1. – 30.

Prijediplomski studij Kemijsko inženjerstvo - rang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
18. 7. 2024. 10:00 h 1. – 20.
18. 7. 2024. 12:00 h 21. – 40.
18. 7. 2024. 13:00 h 41. – 60.
18. 7. 2024. 14:00 h 61. – 80.

Prijediplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala - rang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
19. 7. 2024. 9:00 h 1. – 25.
19. 7. 2024. 10:00 h 26. – 55.

Prijediplomski studij Primijenjena kemija - rang lista

Datum Vrijeme dolaska R. br. na rang listi
19. 7. 2024. 12:00 h 1. – 25.
19. 7. 2024. 13:00 h 26. – 55.

 

Na upis je potrebno donijeti:

  1. POTVRDU O UPLATI TROŠKA UPISA u iznosu 40,00 Eura, odnosi se na upisni materijal, studentsku iskaznicu i osiguranje studenta.
    Troškovi se uplaćuju na žiro račun Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi upisa u prvu godinu studija». Model je HR00, a u rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika.
  2. RODNI LIST I DOMOVNICU – samo kandidati koji nemaju OIB i kojima je mjesto rođenja izvan Republike Hrvatske
  3. ISPISNICU – ako je kandidat već studirao

 

Kandidati na upis dolaze osobno s identifikacijskom ispravom (osobna iskaznica, putovnica) i čekaju poziv na upis ispred glavnog ulaza u zgradu na Trgu Marka Marulića 19.
Kandidati koji nisu u mogućnosti doći osobno na upis mogu dati pisanu punomoć, ovjerenu od Javnog bilježnika, kojom opunomoćuju neku osobu za provođenje upisa na prijediplomski studij Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Punomoć mora biti originalna i ostaje na Fakultetu.

Na upis je potrebno doći u propisanom roku, a u slučaju opravdane spriječenosti kandidat se obavezno treba javiti u Studentsku referadu (tel. 01 4597 261, e-mail: studref@fkit.unizg.hr).

Kandidati će na upisu biti fotografirani u svrhu izrade studentske iskaznice.

Kandidati koji su prethodno iskoristili pravo upisa na teret MZO-a i strani državljani plaćaju maksimalnu participaciju u troškovima studiranja. Participacija se plaća tek nakon što Fakultet studentu izda račun.
Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj (u slučaju neupisanog i neodjavljenog studijskog programa) naplaćuju se oportunitetni troškovi u iznosu pune školarine za jednu akademsku godinu.

Detaljnije informacije o upisu u prvu godinu prijediplomskih studija pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Trg Marka Marulića 19, Zagreb, te na tel. 01 4597 261.