Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 248. redovite sjednice održane dana 20. rujna 2021., Maja Aničić, dipl. ing. branit će

27. listopada 2021. godine u 12 sati

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

Primjena elektrokemijskih senzora pri kvantificiranju sastava i interakcija u formulacijama oplemenjivača rublja

izrađen pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Mirele Samardžić, Odjel za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Zoran Mandić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Sandra Babić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Prof. dr. sc. Tanja Pušić, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

ANA PETRAČIĆ

25. listopada 2021. u 10 sati

u prostorijama Zavoda za mehaničko i toplinsko procesno inženjerstvo (Marulićev trg 20, učionica Z1, podrum) Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Deep eutectic solvents in biodiesel production from sustainable feedstocks

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

Martin Gojun

3. studenoga 2021. u 10 sati

putem Zoom aplikacije linkom, iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Microsystem for biocatalytic production of biodiesel.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju 
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

Angela Kapitanović

4. studenoga 2021. u 10 sati

u laboratoriju na Zavodu za elektrokemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Razvoj zaštitnih prevlaka za brončanu kulturnu baštinu

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju 
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

Ivana Katarina Ivković

9. studenoga 2021. u 10 sati

u P2KM-19 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Napredne metode sinteze nanokristaliničnoga cerijeva(IV) oksida dopiranoga manganom

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju 
Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević