Obavijesti

Ecotoxicity of microplastic and priority pollutants in water
(Ekotoksičnost mikroplastike i prioritetnih onečišćivala u vodi)

28. siječnja 2020. godine u 10 sati

 

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

KLARA PEROVIĆ

dana 31. siječnja 2020. u 10 sati