Obavijesti

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

Robert Bernat

08. ožujka 2021. u 14:00 sati

u predavaonici I. krila (krilo Ivan Supek)  Instituta Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54, Zagreb iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Razvoj konvertera za učinkovitu detekciju termalnih neutrona.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju. Sukladno epidemiološkim mjerama, u predavaonici može biti najviše 14 osoba.

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

LIVIA KURAJICA

4. ožujka 2021. u 14 sati

Istraživanje promjena u kvaliteti vode unutar vodoopskrbne mreže s naglaskom na organsku tvar, nusprodukte dezinfekcije te koncentraciju metala i metaloida

5. ožujka 2021. godine u 11 sati