Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
POZIV na istraživački seminar - Matea...

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

MATEA RAIĆ

dana 13. listopada 2022. u 13 sati

u prostorijama Laboratorija za molekulsku fiziku i sintezu novih materijala Instituta Ruđer Bošković,  Bijenička cesta 54, iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Sinteza i karakterizacija nanostrukturiranih silicijskih anoda za Li-ionske članke.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Filip Car, mag. ing. oecoing. -...

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl.83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13  i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 258. redovite sjednice održane dana 19. rujna 2022., Filip Car, mag. ing. oecoing. branit će

30. rujna 2022. godine u 15,00 sati

u predavaonici S-1 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Savska cesta 16, Zagreb doktorski rad pod naslovom:

Razvoj monolitnih katalizatora za katalitičku oksidaciju aromatskih hlapljivih organskih spojeva primjenom tehnologije 3D-ispisa

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Vesne Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  2. izv. prof. dr. sc. Vanja Kosar, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. prof. dr. sc. Lidija Ćurković, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Ana Milić, mag. ing. agr. - obrana...

Temeljem čl. 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, i u skladu s Odlukom Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog studija Ekoinženjerstvo, donesenoj na 1. izvanrednoj sjednici održanoj 21. rujna 2022., Ana Milić, mag. ing. agr., branit će

dana 30. rujna 2022. godine u 9:00 sati

u predavaonici Klub nastavnika Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 20 (podrum), završni specijalistički rad pod naslovom

Recikliranje čelika iz otpadne gume elektrostatičkom separacijom

pred povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Želimir Veinović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  2. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (mentor)
  3. Prof. dr. sc. Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj studija

Prof. dr. sc. Bruno Zelić