Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti
POZIV na istraživački seminar - Ivana...

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

IVANA SOKOL

dana 2. listopada 2023. u 16:00 sati

u Vijećnici 2 Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Savska cesta 41/2, iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Novi 2-supstituirani derivati benzotiazola i benzimidazola – sinteza, strukturna karakterizacija, antitumorska i antibakterijska ispitivanja.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Ivan Gulin, mag. ing. agr. - obrana...

Temeljem čl. 33. Pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima Sveučilišta u Zagrebu, i u skladu s Odlukom Stručnog vijeća sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo, donesenoj na 98. redovitoj sjednici održanoj 7. rujna 2023., Ivan Gulin, mag. ing. agr., branit će

dana 29. rujna 2023. u 11:00 sati

u predavaonici Klub nastavnika, Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 20 (podrum), završni specijalistički rad pod naslovom

Obrada i oporaba mulja s uređaja za obradu otpadnih voda

pred povjerenstvom u sastavu:               

  1. izv. prof. dr. sc. Ivan Halkijević, Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
  2. prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević, Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet (mentor)
  3. prof. dr. sc. Željka Zgorelec, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

 

 Voditelj studija

Prof. dr. sc. Bruno Zelić

 

POZIV na istraživački seminar -...

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

Lucija Vujević

dana 28. rujna 2023. u 11 sati

u Klubu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Istraživanje metalo-organskih mreža metodom elektronske paramagnetske rezonancije.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blaževi

POZIV  na istraživački seminar -...

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

Josipa Papac Zjačić

dana 28. rujna 2023. u 10 sati

u predavaonici S-1, Savska cesta 16, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Ecotoxicity of microplastic and priority pollutants in water (hrv. Ekotoksičnost mikroplastike i prioritetnih onečišćivala u vodi).

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

POZIV na diskusijsku skupinu -...

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru doktorskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

VIKTORIJA MARTINJAK

dana 28. rujna 2023. u 10 sati

u Klubu nastavnika Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: SARS-CoV-2 antivirotici u okolišu – analiza nepovoljnog utjecaja na okoliš i potencijalnih metoda uklanjanja.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju

prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević