Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Obavijesti

Na temelju čl. 18. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu, čl. 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i zaključka Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu sa 247. redovite sjednice održane dana 12. srpnja 2021., Nenad Zečević, dipl. ing. branit će

19. srpnja 2021. godine u 10 sati

u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 19, Zagreb, doktorski rad pod naslovom:

Advancement of process control system in ammonia production (Unaprjeđenje sustava za vođenje u proizvodnji amonijaka)

izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Nenada Bolfa, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu,

pred povjerenstvom za obranu doktorskog rada u sastavu:

  1. Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Povjerenstva
  2. Prof. dr. sc. Ante Jukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
  3. Doc. dr. sc. Marko Katinić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta u Slavonskom Brodu

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju
Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić