Obavijesti

POZIV
na diskusijsku skupinu

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

Vedran Kojić

18. svibnja 2021. u 14 sati

u predavaonici I. krila ( krilo Ivan Supek ) Instituta Ruđer Bošković, Bijenička cesta 54 iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Razvoj perovskitnih polikristalnih tankih filmova stabiliziranih za okolišne uvjete kao aktivnih slojeva za fotonaponske ćelije.

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.

 

Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju

Izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

POZIV
na diskusijsku skupinu

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

ANDREJA ŽUŽIĆ

7. svibnja 2021. u 11 sati

u predavaonici MKM-20 Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu) iz područja koje će se obrađivati u doktorskom radu: Priprava stroncijem dopiranih manganita s višestrukim primjenskim svojstvima

Molimo vas da se odazovete u što većem broju.