Obavijesti

Separacija metala iz otpadne frakcije dobivene recikliranjem električnih kablova

24. rujna 2018. u 7:30 sati

 

Gospodarenje prirodno radioaktivnim materijalima u Republici Hrvatskoj

25. rujna 2018. u 12 sati

 

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na diskusijsku skupinu (prezentaciju literaturnog pregleda istraživačkih rezultata), koju će održati

DENIS SAČER

dana 02. listopada 2018. u 14 sati

 

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

DENIS SAČER

dana 02. listopada 2018. u 15 sati