Obavijesti

Razvoj okolišno prihvatljivog modela gospodarenja otpadom primjenom analize životnog ciklusa

23. srpnja 2018. godine u 10:00 sati

 

Sukladno Uputi o dodjeli ECTS bodova za ostale obvezne oblike rada u okviru poslijediplomskog studija Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija, pozivamo sve zainteresirane da dođu na istraživački seminar (prezentaciju vlastitih istraživačkih rezultata), koju će održati

MORANA ČESNIK

dana 23. srpnja 2018. u 10 sati

 

Modifikacija hidrofobnosti površine dvokomponentnih polimernih mješavina za aditivnu proizvodnju mikroreaktora

24. srpnja 2018. godine u 9 sati

 

Razgradnja farmaceutika u vodi uz nove nanokompozitne fotokatalizatore aktivirane Sunčevim zračenjem

25. srpnja 2018. godine u 10:00 sati