Upisi na preddiplomske studijske programe

 

Uvjeti prijelaza studenta preddiplomskog studija Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na drugi studij unutar Fakulteta

 

Prijelaz na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

Odluka o uvjetima upisa na preddiplomske studije za ak. god. 2018./2019.

 

Prijavni list za upis na preddiplomske studije iz kvote za Hrvate izvan RH

 

Odluka o uvjetima upisa na preddiplomske studije za ak. god. 2017./2018.

Odluka o upisnim kvotama za preddiplomske studije za ak. god. 2017./2018.

 

Odluka o uvjetima upisa na preddiplomske studije za ak. god. 2016./2017.

Odluka o upisnim kvotama za preddiplomske studije za ak. god. 2016./2017.

 

Upisi kandidata u prvu godinu preddiplomskih studijskih programa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2017./2018. obavljat će se od 19. i 20. srpnja 2017. u Studentskoj referadi prema sljedećem rasporedu: za studij Kemijsko inženjerstvo 19. srpnja 2017. od 9-10h, za studij Kemija i inženjerstvo materijala 19. srpnja 2017. od 12-13h, za studij Ekoinženjerstvo 20. srpnja 2017. od 9-10h i za studij Primijenjena kemija 20. srpnja 2017. od 12-13h.

Prilikom upisa na studij uplaćuju se troškovi za upisni materijal, indeks, studentsku iskaznicu i osiguranje u visini od 300,00 kn. Troškovi se uplaćuju na žiro račun Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi upisa u prvu godinu studija». U rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika. Na upis kandidati trebaju ponijeti svjedodžbu o državnoj maturi, uplatnicu kao potvrdu uplaćenog iznosa za troškove upisa te dvije fotografije formata 4×6 cm. Kandidati koji nemaju OIB na upis su dužni donijeti i domovnicu i rodni list. Kandidati koji na dan upisa još ne posjeduju svjedodžbu o državnoj maturi, obavit će upis, a svjedodžbu su dužni donijeti na uvodno predavanje koje će se održati 2. listopada 2017.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je informacije vezano uz način prijave svih kandidata koji imaju obvezu polaganja ispita iz hrvatskog jezika na B2 razini. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja provodit će ispit iz Hrvatskoga jezika na B2 razini za kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis u prvu, odnosno drugu godinu preddiplomskog, stručnog ili integriranog studija te diplomskog i specijalističkog diplomskog studija sukladno odlukama visokih učilišta. 

Kandidate koji su strani državljani, a imaju potrebnu razinu hrvatskog jezika ili su položili ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi, moguće je osloboditi obveze polaganja ispita iz hrvatskog jezika (B2), ali prema procjeni samog Fakulteta. Ukoliko ste Vi jedan od tih kandidata, molimo Vas da se javite direktno Studentskoj referadi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu kako biste se dogovorili oko daljnjih postupaka.

Studenti koji upisuju prvi puta drugi i treći (četvrti i više) preddiplomski studij plaćaju školarinu u iznosu 8.400,00 kn sukladno odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu. Prema Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 13. ožujka 2013, Klasa: 602-04/13-04/11, Urbroj: 380-020/084-13-1, primjenjuje se pravilo II. 4. o participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskim, diplomski, integriranim i stručnim studijima Sveučilišta u Zagrebu:

„Redoviti studenti ne plaćaju participaciju samo prilikom prvog upisa redovitog studija na istoj razini studija. Ako upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, plaćaju punu participaciju, ali subvenciju mogu steći ako pri upisu u narednu akademsku godinu steknu najmanje 55, odnosno u slučajevima invaliditeta 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini. (Čl. 5. Ugovora s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta).“

Detaljnije informacije o upisu u prvu godinu preddiplomskih studija pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, Zagreb, prizemno lijevo te na tel. 01 4597 261.