Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Nastavna literatura u prodaji

Prikazane artikle možete dobiti dostavom na naznačenu adresu ili ih preuzeti osobno u Upravi Fakulteta.

Molimo da Vaš upit sa šiframa artikala, željenim količinama, načinom preuzimanja (dostava/osobno) te adresom za eventualnu dostavu pošaljete e-mailom na office@fkit.unizg.hr, nakon čega ćemo Vam poslati ponudu s podacima za plaćanje. Prikazane cijene su sa uključenim PDV-om.

 


Kulišić, Lopac:
Elektromagnetske pojave i struktura tvari
2003 g., 105,00 kn/13,94 EUR
(10003)


Beer:
Destilacija
2006 g., 231,00 kn/30,66 EUR
(10007)


Šoljić:
Kvalitativna kemijska analiza
anorganskih tvari

2005 g., 47,25 kn/6,27 EUR
(10008)


Zrnčević:
Kataliza i katalizatori
2005 g., 63,00 kn/8,36 EUR
(10010)


Perić:
Kemijsko računanje
2006 g., 63,00 kn/8,36 EUR
(10011)


Lisac:
Korozija i zaštita
konstrukcijskih materijala

2007 g., 63,00 kn/8,36 EUR
(10012)


Gomzi:
Kemijski reaktori
(2. izdanje)

2009 g., 126,00 kn/16,72 EUR
(10013)


Šoljić:
Laboratorijske osnove
kvantitativne kemijske analize

2006 g., 84,00 kn/11,15 EUR
(10014)


Lopac:
Leksikon fizike
2009 g., 131,25 kn/17,42 EUR
(10015)


Mintas, Raić-Malić:
Medicinska kemija
2009 g., 425,25 kn/56,44 EUR
(10019)


Mintas, Raić-Malić, Raos:
Načela dizajniranja lijekova
2000 g., 100,80 kn/13,38 EUR
(10020)


Janović:
Naftni i petrokemijski procesi i proizvodi
2011 g., 105,00 kn - Rasprodano !
(10021)


Janović:
Polimerizacije i polimeri
1997 g., 105,00 kn/13,94 EUR
(10023)


Henč-Bartolić, Kulišić:
Riješeni zadaci
iz valova i optike

1992 g., 63,00 kn/8,36 EUR
(10025)


Lopac i suradnici:
Riješeni zadaci iz
elektromagnetskih pojava
i strukture tvari

1992 g., 73,50 kn/9,76 EUR
(10026)


Šoljić:
Računanje u analitičkoj
kemiji

1998 g., 84,00 kn/11,15 EUR
(10027)


Šoljić, Kaštelan-Macan:
Analitička kemija,
Volumetrija

2002 g., 63,00 kn/8,36 EUR
(10030)


Vančik:
Temelji organske kemije
2012 g., 105,00 kn/13,94 EUR
(10032)


Mintas:
Medicinska kemija
protutumorskih lijekova

2013 g., 270,00 kn/35,84 EUR
(10034)


Kaštelan-Macan, M. Petrović (urednice):
Analitika okoliša
2013 g., 150,00 kn/19,91 EUR
(10035)


Kaštelan-Macan:
Enciklopedijski rječnik
analitičkog nazivlja

2014 g., 120,00 kn/15,93 EUR
(10036)


Briški:
Zaštita okoliša
2016 g., 120,00 kn/15,93 EUR
(10037)


Kurajica, Lučić Blagojević:
Uvod u nanotehnologiju
2017 g., 210,00 kn/27,87 EUR
(10038)


Kurajica:
Rendgenska difrakcija na prahu
2020 g., 200,00 kn/26,54 EUR
(studenti i zaposlenici 100,00 kn/13,27 EUR)
(10039)


Gomzi, Kurtanjek:
Modeliranje u kemijskom inženjerstvu
2019 g., 300,00 kn/39,82 EUR
(studenti i zaposlenici 150,00 kn/19,91 EUR)
(10040)Monografija 1919-2019
2019 g., 200,00 kn/26,54 EUR
(10041)


Gazivoda Kraljević, Hranjec:
Osnove kemije heterocikličkih spojeva
2020 g., 200,00 kn/26,54 EUR
(10042)


Matijašić:
Uvod u mehanicko procesno inzenjerstvo
2022 g., 200,00 kn/26,54 EUR
(studenti 100,00 kn/13,27 EUR)
(10043)