Nastavna literatura u prodaji

Prikazane artikle možete dobiti dostavom na naznačenu adresu ili ih preuzeti osobno u Upravi Fakulteta.

Molimo da Vaš upit sa šiframa artikala, željenim količinama, načinom preuzimanja (dostava/osobno) te adresom za eventualnu dostavu pošaljete e-mailom na office@fkit.hr, nakon čega ćemo Vam poslati ponudu s podacima za plaćanje.

 


Kulišić, Lopac:
Elektromagnetske pojave i struktura tvari
42 kn (staro izdanje)
105 kn (novo izdanje)
(10003)


Beer:
Destilacija
231 kn
(10007)

 


Šoljić:
Kvalitativna kemijska analiza
anorganskih tvari

47,25 kn
(10008)


Gomzi:
Kemijski reaktori
(1. izdanje)

85 kn
(10009)


Zrnčević:
Kataliza i katalizatori
63 kn
(10010)


Perić:
Kemijsko računanje
63 kn
(10011)


Lisac:
Korozija i zaštita
konstrukcijskih materijala

63 kn
(10012)


Gomzi:
Kemijski reaktori
(2. izdanje)

126 kn
(10013)


Šoljić:
Laboratorijske osnove
kvantitativne kemijske analize

84 kn
(10014)


Lopac:
Leksikon fizike
131,25 kn
(10015)

 


Hraste:
Mehaničko procesno
inženjerstvo

52,50 kn
(10018)


Mintas, Raić-Malić:
Medicinska kemija
425,25 kn
(10019)

 


Mintas, Raić-Malić, Raos:
Načela dizajniranja lijekova
100,80 kn
(10020)

 


Kurajica, Lučić Blagojević:
Uvod u nanotehnologiju
210,00 kn
(10038)


Janović:
Polimerizacije i polimeri
105 kn
(10023)

 


HKDI / Kemija u industriji:
Nomenklatura policikličkih
spojeva, fanskih sustava
i spiro-spojeva

63 kn
(10024)


Henč-Bartolić, Kulišić:
Riješeni zadaci
iz valova i optike

63 kn
(10025)

 


Lopac i suradnici:
Riješeni zadaci iz
elektromagnetskih pojava
i strukture tvari

73,50 kn
(10026)


Šoljić:
Računanje u analitičkoj
kemiji

84 kn
(10027)


Šoljić, Kaštelan-Macan:
Analitička kemija,
Volumetrija

63 kn
(10030)


Vančik:
Temelji organske kemije
105 kn
(10032)

 


Ban, Matuško, Petrović:
Primjena programskog sustava Matlab za rješavanje tehničkih problema
126 kn
(10033)


Mintas:
Medicinska kemija
protutumorskih lijekova

270 kn
(10034)


Kaštelan-Macan, M. Petrović (urednice):
Analitika okoliša
150 kn
(10035)


Kaštelan-Macan:
Enciklopedijski rječnik
analitičkog nazivlja

120 kn
(10036)


Briški:
Zaštita okoliša
120 kn
(10037)


Kurajica:
Rendgenska difrakcija na prahu
200 kn
(studenti i zaposlenici 100 kn)
(10039)


Gomzi, Kurtanjek:
Modeliranje u kemijskom inženjerstvu
300 kn
(studenti i zaposlenici 150 kn)
(10040)