Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procjena utjecaja na okoliš
Šifra: 143486
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje znanja o svim koracima u postupku procjene utjecaja na okoliš. Upoznavanje sa zakonskim odredbama. Izrada studije u okviru seminara.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Vrste procjene utjecaja na okoliš: procjena na razini pojedinačnog zahvata (PUO) i strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO). Pravni okviri za PUO. Uključivanje zdravlja i
sociološkog utjecaja u PUO.
2. Koraci u postupku procjene (screening i scoping, predviđanje utjecaja i njihovo vrednovanje, utvrđivanje mjera zaštite okoliša, priprema i ocjena studije o utjecaju na okoliš,
odlučivanje, kontrola i analiza uspješnosti). Djelovanje nakon procjene: praćenje, nadzor, ocjena.
3. Djelovanje nakon procjene; praćenje, nadzor, ocjena.
4. Screening: ciljevi, metode i ideja provjere; primjeri pozitivne i negativne screening liste
5. Scoping: rezultati i metode.
6. Predviđanje utjecaja i njihovo vrednovanje: koraci (opis zatečenog stanja, tehnike predviđanja, sastavnice okoliša i metode predviđanja, nesigurnosti).
7. Opis zatečenog stanja, relevantni podaci o okolišu za pripremu PUO.
8. Inventar emisija. Usporedba varijantnih rješenja. Primjer.
9. Utjecaj različitih vrsta, tokova i metoda zbrinjavanja otpada.
Postupci kvantificiranja. Primjer.
10. Alati PUO. Tehnike identificiranja i procjene utjecaja; mogućnosti i ograničenja.
11. Direktni, indirektni, kumulativni i interakcijski utjecaji na
okoliš; karakteristike, tehnike procjene i ublažavanja.
12. Računalne metode u POU; kriteriji primjene i parametrizacija modela. Primjeri.
13. Koncept značajnosti u procesu PUO; tipovi referentnih
vrijednosti.
14. Ublažavanje utjecaja: Tipovi mjera i hijerarhija ublažavanja.
Kriteriji odabira mjera zaštite okoliša.
15. Prednosti i nedostaci sudjelovanja javnosti i zahtjevi za učinkovitim sudjelovanjem u procjeni. Prezentacija procjene utjecaja na okoliš (PUO) putem studije utjecaja na okoliš (SUO), sadržaj i provjera SUO.

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine.

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
-

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razumijevanje postupka procjene utjecaja na okoliš i izrade studije utjecaja na okoliš. Upoznavanje s tehnikama identifikacije i procjene utjecaja te mjerama zaštite okoliša.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje predavanja i seminara. Aktivno sudjelovanje u raspravama i analizama primjera iz prakse. Samostalna priprema i izlaganje seminarskog rada.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari, konzultacije prema potrebi.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dva parcijalna ispita (kolokvija)
Pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Usporediti svrhu i opseg SPUO i PUO te razlikovati njihov značaj u sustavu planiranja i odlučivanja u gospodarstvu sukladno načelima održivog razvoja.
2. Identificirati i povezati korake procesu procjene utjecaja na okoliš.
3. Kreirati inventar emisija temeljem tehničkog opisa planiranog zahvata
4. Identificirati tip utjecaja i predložiti odgovarajuće tehnike procjene
5. Ocijeniti varijantna rješenja
6. Predložiti mjere mjera zaštite okoliša obzirom na značaj utjecaja
na okoliš.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša.
2. Primijeniti zakonske propise iz područja zaštite okoliša.
3. Povezati stečena znanja u zaštiti, kontroli i praćenju stanja.
okoliša te unaprjeđenju i upravljanju okolišem.
4. Prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku.

OBVEZNA LITERATURA:
1. Nastavni materijali dostupni na stranicama kolegija
2. A. Gilpin, Environmental Impact Assessment; Cutting Edge for
the 21st Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK,
1995.
Literatura:
  1. 1. S. Papić, A. Lončarić Božić, H. Kušić, Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija
  2. 1. A. Gilpin, Environmental Impact Assessment; Cutting Edge for the 21st Century, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1995.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Obavještavaju se studenti o rezultatima ispitnog roka održanog 14. rujna:

student JMBAG

broj bodova

uspjeh

0125169038

82,0

vrlo dobar (4)

0125169059

73,5

dobar (3)

Obavještavaju se studenti o rezultatima ostvarenim na ispitnom roku 5. rujna:

student JMBAG

broj bodova

uspjeh

0125169288

93,5

odličan (5)

0125169059

38,5

nedovoljan (1)

 

Obavještavaju se studenti o rezultatima ispitnog roka 30. lipnja:

student JMBAG

broj bodova

ostvaren uspjeh

0125169288 

37,5

nedovoljan (1)

0125166655

78,5

vrlo dobar (4)

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Student/ica pod JMBAG-om 0125169022 ostvario/la je 78/100 bodova na pismenom ispitu te konačnu ocjenu vrlo dobar (4).

doc. dr.  sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti da se u repozitoriju kolegija nalaze privremeni ukupni rezultati parcijalnog polaganja PUO, zajedno s obrazloženjem bodovanja i uputama za slučaj graničnog uspjeha te za dostavu seminarskih radova.

NAPOMENA:

Konačni rezultati objavit će se nakon što se svi prispjeli i naknadno dospjeli seminari evaluiraju.

Stoga studenti koji još nemaju pridružene bodove seminara (?), a poslali su ih na vrijeme, nemaju razloga za brigu. Studenti koji nisu još poslali svoje seminarske radove pozivaju se da to učine u najkraćem mogućem roku.

 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se 2. parcijalni ispit (kolokvij) iz kolegija Procjena utjecaja na okoliš održati u četvrtak 26. svibnja od 9-10 h.

Pravo pristupa imaju studenti koji su ostvarili 50% od ukupnog broja bodova na prvom kolokviju.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Sa zadovoljstvom obavještavam studente kako ćemo na sutrašnjem  (12. svibnja) predavanju ugostiti stručnjake iz domene PUO, koji će prenijeti iskustva i znanja iz domene praktične primjene PUO. Pozivaju se studenti da u čim većem broju dođu poslušati predavanje u 9 h.

Od 8-9 h na rasporedu je uobičajeno predavanje iz kolegija.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako će se 1. parcijalni ispit, odnosno kolokvij, iz kolegija Procjena utjecaja na okoliš održati u četvrtak 14. travnja od 9-10 h.

Ažurirani nastavni materijali dostupni su putem linka,  u podmapi "predavanja".

U repozitoriju kolegija nalaze se pitanja za ponavaljanje.

 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti kako se predavanje na dan 31. ožujka neće održati uslijed spriječenosti nastavnika,  nastavak predavanja je predviđen za 7. travnja u redovitom terminu.

Isprike zbog izmjene u odnosu na usmenu obavijest na prošlotjednom predavanju uslijed nepredviđenih okolnosti.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija koji slušaju kolegij "Procjena utjecaja na okoliš" da će se uvodni seminar održati  u četvrtak, 17.03.2022. prema rasporedu od 10 do 11 sati u S-0 (Savska cesta 16). 

Za kolegij: Josipa Papac, mag. ing. oecoing.

                    Stefani Tonković, mag. ing. oecoing. 

Obavještavaju se studenti 3. god. preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo kako predavanja iz kolegija Procjena utjecaja na okoliš (PUO) počinju u redovitom terminu predavanja 3. ožujka 2022.

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja