Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Matematika II
Šifra: 31905
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Miroslav Jerković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Upoznavanje s osnovnim pojmovima integralnog računa, realnih funkcija dviju ili više varijabla, običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžba, i vezom s inženjerskim problemima

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Neodređeni integral i metode računanja
2. Primjena neodređenog integrala u inženjerstvu - neke važne diferencijalne jednadžbe
3. Problem površine - određeni integral. Leibnitz-Newtonova formula
4. Metode računanja određenog integrala. Nepravi integral
5. Primjena određenog integrala u geometriji
6. Primjena određenog integrala u prirodnim znanostima
7. Pojam funkcije dviju varijabla, grafa i parcijalnih derivacija
8. Linearna i kvadratna aproksimacija funkcije više varijabla
9. Lokalni ekstremi funkcije više varijabla
10. Višestruki integrali - uzastopno integriranje
11. Primjena višestrukog integrala
12. Obične diferencijalne jednadžbe 1. reda
13. Obične diferencijalne jednadžbe 2. reda
14. Pojam parcijalne diferencijalne jednadžbe, rješenja i početnih i rubnih uvjeta (izborni sadržaj)
15. Primjena parcijalnih diferencijalnih jednadžba (izborni sadržaj)

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA
Odslušan predmet Matematika 1

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA
Položen predmet Matematika 1

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Usvajanje osnovnih tehnika integriranja funkcija jedne varijable, deriviranja funkcija više varijabla, višestrukog integrala, rješavanja
običnih diferencijalnih jednadžba, te fizikalnog i inženjerskog interpretiranja rješenja

OBVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Dolazak na nastavu i njeno praćenje, usvajanje obrađenog gradiva i rješavanje ponuđenih problema

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Klasično predavanje, demonstracija, prezentacija

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Dva kolokvija tijekom nastave (sa sadržajima iz predavanja i iz seminara), pismeni ispiti (sa sadržajima iz predavanja i iz seminara), provjera znanja iz programskog jezika MatLab ili GNU Octave (neobvezno), eventualne kratke provjere znanja tijekom semestra

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa
Literatura:
  1. http://matematika.fkit.hr
  2. http://matematika.fkit.hr
  3. http://matematika.fkit.hr
  4. http://lavica.fesb.hr/mat2/predavanja
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Matematika I

Polaganje predmeta :
Položen : Matematika I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja