Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Funkcija: redovita profesorica u trajnom zvanju

Telefon:
01 4597 123
Telefon kućni:
123
Zavod/služba:
Zavod za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju
Godina diplomiranja:
1994.
Godina magistriranja:
1999.
Godina doktoriranja:
2004.
Na zavodu od:
1994.

Nastava

Životopis

Ana Lončarić Božić profesorica je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu uključena u nastavu i istraživanje u području kemijskog inženjerstva i inženjerstva zaštite okoliša. Njezini istraživački i profesionalni interesi uključuju valorizaciju i obradu otpada te napredne tehnologije za pročišćavanje voda s fokusom na postojana onečišćivala i onečišćivala koja izazivaju zabrinutost (CEC): (i) napredne oksidacijske tehnologije za uklanjanje CEC-a; (ii) sudbina i ponašanje CEC-a korištenjem eksperimentalnih i računalnih pristupa, (iii) ekotoksičnost i (iv) (nano)materijali i (nano)kompoziti za napredne materijale za solarnu fotokatalizu i (v) mikroplastika. Ana Lončarić Božić je (ko)autorica 5 poglavlja u knjigama, 73 rada u časopisima citiranim u tercijarnim publikacijama (h-indeks 25; citiranost >2500; Scopus, siječanj 2023.). Sudjelovala je na znanstvenim skupovima s >100 izlaganja. Dobitnica je nekoliko nagrada za istraživanje i inovacije. Kao međunarodno prepoznati stručnjak iz područja inženjerstva zaštite okoliša posebice pročišćavanja voda te gospodarenja otpadom djeluje kao nezavisni ekspert u okviru programa FP7, H2020 i Horizon Europe.

jedna je od urednika znanstvenog časopisa Journal of Environmental Engineering (Elsevier) te član uredničkog odbora časopisa Materials (MDPI) i Chemical Engineering Journal Advances (Elsevier).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

M. Kovačić, J. Papac, H.  Kušić, P. Karamanis, A. Lončarić Božić, Degradation of polar and non-polar pharmaceutical pollutants in water by solar assisted photocatalysis using hydrothermal TiO2-SnS2, Chemical Engineering Journal, 382 (2020), 122826, 1-13  SCI-EXP; IF=13.273 (2020), Q1

 Z. Katančić, W. T. Chen, G. I. N. Waterhouse, H. Kušić, A. Lončarić Božić, Z. Hrnjak-Murgić, J. Travas-Sejdic, Solar-active photocatalysts based on TiO2 and conductive polymer PEDOT for the removal of bisphenol A, Journal of photochemistry and photobiology. A, Chemistry, 396 (2020), 112546, 1-17  SCI-EXP; IF= 4.291 (2020), Q2

 K. Perović, F. M. dela Rosa, M. Kovačić, H. Kušić, U. Lavrenčič Štangar, F. Fresno, D. D. Dionysiou, A. Loncaric Bozic, Recent Achievements in Development of TiO2- Based Composite Photocatalytic Materials for Solar Driven Water Purification and Water Splitting // Materials, 13 (2020), 6; 1338, 1-44  SCI-EXP; IF= 3.623 (2020), Q2

M. Kovačić, K. Perović, J. Papac, A. Tomić, L. Matoh, B. Žener, T. Brodar, I. Capan, A. K. Surca, H. Kušić, U. Lavrenčič Štangar, A. Lončarić Božić, One-Pot Synthesis of Sulfur-Doped TiO2/Reduced Graphene Oxide Composite (S-TiO2/rGO) with Improved Photocatalytic Activity for the Removal of Diclofenac from Water, Materials, 13 (2020), 7; 1621, 1-14  SCI-EXP; IF= 3.623 (2020), Q2

T. Sharifi, D. Jozic, M. Kovacic, H. Kusic, A. Loncaric Bozic, In-situ high temperature XRD study on thermally induced phase changes of BiVO4: The formation of an iso-type heterojunction, Materials Letters, 305 (2021) 130816:1-4. SCI-EXP; IF=3,423 (2020), Q2

T. Sharifi, T. Mohammadi, M. Mohsen Momeni, H. Kušić, M. Kraljic Roković, A. Lončarić Božić, Y. Ghayeb, Influence of Photo-Deposited Pt and Pd onto Chromium Doped TiO2 Nanotubes in Photo- Electrochemical Water Splitting for Hydrogen Generation // Catalysts, 11 (2021), 2; 1-15. SCI-EXP; IF= 4.146 (2020), Q2

 T. Sharifi, D. Crmaric, M. Kovacic, M. Popovic, M. Kraljic Rokovic, H. Kusic, D. Jozic, G. Ambrozic, D. Kralj, J. Kontrec, B. Zener, U. Lavrencic Stangar, D. D. Dionysiou, A. Lončarić Božić, Tailored BiVO4 for enhanced visible-light photocatalytic performance, Journal of Environmental Chemical Engineering 9 (2021) 106025: 1-15.  SCI-EXP; IF=5,909 (2020), Q1

 F. dela Rosa, J. Papac, S. Garcia-Ballesteros, M. Kovačić, Z. Katančić, H. Kušić, A. Lončarić Božić, Solar light activation of persulfate by TiO2/Fe2O3 layered composite films for degradation of amoxicillin: Degradation mechanism, matrix effects, and toxicity assessments, Advanced Sustainable Systems 2021 (2021) 2100119:1-14. SCI-EXP; IF=6,271 (2020), Q1

 V. Stankov, M. Novak Stankov, M. Cvetnić, M. Sigurnjak Bureš, Š. Ukić, D. Kučić Grgić, A. Lončarić Božić, H. Kušić, T. Bolanča, Environmental aspects of UV-C-based processes for the treatment of oxytetracycline in water, Environmental Pollution, 277 (2021) 116797: 1-11.  SCI-EXP; IF=8.071 (2020), Q1

Izabrani projekti

Mikroplastika u vodi; sudbina, ponašanje i uklanjanje, ReMiCRO, Hrvatska zaklada za znanost, HRZZ, Istroživački projekti (IP-2020-02-6033) 2020-2024.  (voditeljica)

 

Povijest zaposlenja

 Fakultet kemijiskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (1994 do danas)