O djelatniku
doc. dr. sc. Zvonimir Katančić
Soba:
Telefon javni:01/4597-118
Telefon kućni:118
E-mail: E-mail
Zavod/Služba:Zavod za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju
Prikaži sve podatke