Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Napredno vođenje procesa kristalizacije

Šifra: KK.01.1.1.07.0017

Prijavitelj projekta (korisnik bespovratnih sredstava):

Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev Trg 19, Zagreb

Partner na projektu (korisnik bespovratnih sredstava):

MKP d.o.o. za projektiranje, unutarnju i vanjsku trgovinu i posredovanje, Erpenjska 5, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 7.783.366,08 kn

Iznos koji sufinancira EU: 6.545.544,25 kn kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.12.2020. – 15.12.2023.

 

www.strukturnifondovi.hr

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj