Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Kristalizacija
Šifra: 151221
ECTS: 6.0
Nositelji:
Izvođači: dr. sc. Damir Kralj - Predavanja
prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ravnoteža krutina-kapljevina: topljivost i fazni dijagrami.
Širina metastabilne zone, važnost poznavanja i načini određivanja.
Kinetika kristalizacije, metode mjerenja i određivanja kinetike nukleacije i rasta kristala.
Utjecaj procesnih parametara na granulometrijska svojstva kristala (hidrodinamički uvjeti i geometrija sustava).
Svojstva kristala: struktura, oblik i veličina kristala i raspodjela veličina kristala.
Utjecaj granulometrijskih svojstava kristala na proizvodne procese koji slijede nakon kristalizacije.
Provedba procesa kristalizacije: iz otopine, taline i pare te s dodatkom pomoćne komponente.
Podjela procesa i pripadajućih uređaja s obzirom na način postizanja prezasićenosti (kristalizacija hlađenjem, kristalizacija isparavanjem, vakuum kristalizacija); te s obzirom na način rada (kontinuirana i šaržna kristalizacija).
Kristalizacijski uređaji, način rada i odabir uređaja u različitim granama industrije. Zahtjevi kod modeliranja uređaja.
Literatura:
  1. A.S. Myerson: Handbook of Industrial Crystallization
  2. A. Mersman: Crystallization Technology Handbook
  3. K. Sangwal: Additives and Crystallization Processes, From Fundamentals to Application
  4. H.H. Tung, E.L. Paul, M. Midler, J.A. McCauley: Crystallization of Organic Compounds - An Industrial Perspective
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija: