Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Analiza i modeliranje kemijskih reaktora
Šifra: 151180
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Vesna Tomašić
prof. dr. sc. Zoran Gomzi
prof. dr. sc. Igor Plazl
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kinetička analiza i izbor eksperimentalnog reaktora. Osnovni tipovi eksperimentalnih reaktora (integralni, diferencijalni, bezgradijentni, mikroreaktori). Metode kinetičke analize i obrade eksperimentalnih rezultata. Izbor modela i procjena parametara modela. Primjena ID algoritma u procjeni parametara složenih kinetičkih modela. Kemijski reaktor kao procesni prostor. Izvođenje matematičkkih modela reakltora na osnovi fizičke predodžbe i pretpostavki o zavisnosti veličina stanja i parametara o reaktotskom prostoru i vremenu.Analiza utjecaja složenosti kinetičkih modela kemijske reakcije i prijenosa tvari na složenost reaktorskog modela. Moderliranje složenih reakcisjkih sustava. Analiza i modeliranje reaktzora za provedbu reakcija u višefaznim sustavima. Optimiranje rada reaktora. Raspodjela vremena zadržavanja, stabilnost i selektivnost, stacionarni i dinamički rad reaktora. Numeričke metode rješavanja reaktorskih modela prikazanih parcijalnim diferencijalnim jednadžbama i karakteristični primjeri. Odabrani primjeri naprednih (strukturiranih) izvedbi reaktora: a) mikroreaktori, b) monolitni reaktori.
Literatura:
 1. Petroleum refining
  Reactor modeling in the petroleum refining industry
  Modeling of catalytic hydrotreating
  Modeling of catalytic reforming
  Modeling and simulation of fluidized-bed catalytic cracking converters
 2. Modeli i modeliranje
  Primjeri modela i metodologije modeliranja
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija: