Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Heterocikli: trenutne i buduće smjernice
Šifra: 151170
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Hranjec
prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
prof. dr. sc. Irena Škorić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA
Prisutnost i važnost heterocikla u prirodi; Reaktivnost i sinteza aromatskih heterocikla; Bioaktivni heterociklički prirodni produkti; Važnost heterocikla u medicinskoj kemiji; Heterocikli u industriji i tehnologiji; Suvremeni pristup i razvoj heterocikla.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije, seminar.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta. Prezentacija seminarskog rada. Pismeni ispit.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA
1. Kritički prosuđivati kemijska svojstva i reaktivnost heterocikla s obzirom na vrstu heteroatoma u strukturi.
2. Kreirati sintetske putove za zadane klase heterocikličkih spojeva u svrhu primjene u vlastitim istraživanjima, uz njihovu naknadnu interpretaciju.
3. Evaluirati predložene sintetske metode za pripravu heterocikličkih spojeva.
4. Na osnovi istraživanja predložiti farmakofore u bioaktivnim heterocikličkim prirodnim i sintetskim produktima.
5. Ocijeniti važnost primjene heterocikličkih spojeva u industriji i tehnologiji.
6. Prezentirati stručnom auditoriju sistematizirane rezultate literaturnog pregleda o heterociklima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , J. A. Joule, K. Mills: Heterocyclic Chemistry, , , .
  2. , A. R. Katritzky, C. A. Ramsden, J. A. Joule, V. V. Zhdankin: Handbook of Heterocyclic Chemistry, , , .
  3. , A. F. Pozharskii, A. T. Soldatenkov, A. R. Katritzky: Heterocycles in Life and Society: An Introduction to Heterocyclic Chemistry, Biochemistry and Applications, , , .
  4. , J. Alvarez-Builla, J. J. Vaquero, J. Barluenga: Modern Heterocyclic Chemistry, , , .
  5. , J. J. Li: Heterocyclic Chemistry in Drug Discovery, , , .
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti