Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Suvremeni pristup organskoj sintezi
Šifra: 151169
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Irena Škorić
prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević
prof. dr. sc. Marijana Hranjec
prof. dr. sc. Silvana Raić-Malić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA/MODULA
Reakcije katalizirane prijelaznim metalima: Pd-, Ni- i Cu-katalizirane reakcije unakrsnog spajanja; Asimetrična alilna alkiliranja; Metode metateze u organskoj kemiji: Tipovi reakcija metateze; Reakcije metateze alkena, alkana i alkina; Metode zelene organske kemije: Primjena mikrovalova u održivoj organskoj kemiji; Sinteza heterocikla potpomognuta mikrovalovima; Fotokemijska i fotokatalitička organska sinteza; Organska sinteza u krutom stanju. Važnost primjene suvremenih metoda u sintezi ciljanog spoja uz osvrt na mehanizam reakcije. Važnost metoda zelene organske kemije umjesto zadanih metoda konvencionalne sinteze s ciljem njihove primjene u industriji i tehnologiji. Kombiniranje suvremenih metoda u sintezi zadanog spoja.

OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Metode provođenja nastave individualno prilagođene studentu: predavanja i/ili konzultacije.

OPIS NAČIN IZVRŠAVANJA OBVEZA
Izrada samostalnog seminarskog rada povezanog s temom od znanstvenog ili stručnog interesa za studenta. Prezentacija seminarskog rada. Pismeni ispit.

ISHODI UČENJA NA RAZINI KOLEGIJA

1. Kritički usporediti reakcije unakrsnog povezivanja katalizirane prijelaznim metalima (Pd, Ni i Cu).
2. Diskutirati o reakcijama metateze alkana, alkena i alkina.
3. Preporučiti primjenu odgovarajuće suvremene metode u sintezi ciljanog spoja uz osvrt na mehanizam reakcije.
4. Osmisliti metode zelene organske kemije umjesto zadanih metoda konvencionalne sinteze s ciljem njihove primjene u industriji i tehnologiji.
5. Prezentirati primjere kombiniranja suvremenih metoda u sintezi zadanog spoja stručnom auditoriju.


ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrjednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.

LITERATURA:
Pierre Vogel, Kendall N. Houk. (2019). Organic Chemistry: Theory, Reactivity and Mechanisms in Modern Synthesis. Wiley, Manchester, UK
Rigorous yet straightforward chapters first examine chemical equilibria, thermodynamics, reaction rates and mechanisms, and molecular orbital theory, providing readers with a strong foundation in physical organic chemistry.
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , Rigorous yet straightforward chapters first examine chemical equilibria, thermodynamics, reaction rates and mechanisms, and molecular orbital theory, providing readers with a strong foundation in physical organic chemistry., , , .
1. semestar
D_Temeljni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti