Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Energetika
Šifra: 37864
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1.Povijesni pregled korištenja energije u Svijetu i Hrvatskoj. Dostupnost energije kao preduvjet razvoja društva.
2.Podjela oblika energije na primarne , transformirane i korisne.
3. Podjela potrošnje energije. Statistički pokazatelji potrošnje energije u Svijetu I Hrvatskoj. Povezanost ekonomskih (BDP), demografskih i energetskih pokazatelja. Energetski intenzitet.
4.Scenariji potrošnje energije. 3A koncept, Accessibility (dostupnost) - održivost sustava i energetsko siromaštvo, Availability (raspoloživost) - sigurnost opskrbe i diverzifikacija opskrbe, Accepbility (prihvatljivost) - javno mnijenje.
5.Fosilna goriva. Nafta konvencionalna i nekonvencionalna. Porijeklo, zalihe, dobavni pravci, sastav, prerada i uporaba.
6.Prirodni plin. Konvencionalni i nekonvencionalni. Porijeklo, zalihe, dobavni pravci, sastav, obrada i uporaba. Transport plinovodima. LNG tehnologija.
7.Ugljen. Porijeklo, zalihe, dobavni pravci, sastav, i uporaba. Utjecaj na okoliš i njegova budućnost u energetici. Tehnogije za čistije korištenje.
8.Izgaranje. Temeljna energetska pretvorba fosilnih goriva u toplinsku energiju. Stehiometrijski odnosi izgaranja za kruta, tekuća i plinovita goriva. Pretičak zraka i mehanizam nastanka NOx spojeva pri izgaranju. Zamjenska goriva: UNP i miješani plin.
9.Istovremena proizvodnja električne i toplinske energije. Važnost vremenske komponente na isplativost proizvodnje transformiranih oblika energije.
10.Hidroenergetska postrojenja. Instalirani kapaciteti u Svijetu i Hrvatskoj. Osnovni tipovi vodnih turbina i njihove osnovne konstrukcijske značajke. Pregled hidroenergetskih objekata u Hrvatskoj. Male hidroelektrane.
11. Strateški energetski infrastrukturni objekti u Hrvatskoj i njihov nacionalni i regionalni značaj. Naftovod (Janaf), plinski transportni sustav (Plinacro), elektroenergetski prijenosni sustav za električnu energiju (HOPS).
12.Utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš. Efekt staklenika: pojam, stanje iz predindustrijskog vremena i sada. Klimatske politike. Niskougljično društvo.
13.Obnovljivi izvori energije. Statistički pokazateljii u Svijetu i Hrvatskoj. Podjela. Fizikalni principi rada fotonaponskih sustava i vjetrolektrana kao najčešće korištenih izvora. Biomasa. Bioplin i šumska biomasa. Karakteristike rada postrojenja koji koriste obnovljive izvore energije i njihov utjecaj na elektroenergetski sustav. Cijene električne energije iz obnovljivih izvora i način njihova financiranja. Pregled najvažnijh izvedenih i planiranih projekata u Hrvatskoj. .
14.Pojam regulacije energetskih djelatnosti. Regulirane i neregulirane (tržišne) djelatnosti u energetici. Formiranje cijena prirodnog plina, električne i toplinske energije.
15.Potrošnja energije u zgradarstvu. Struktura potrošnje energije. Pregled stambenog i nestambenog fonda zgrada u Hrvatskoj u kontekstu njihovih energetskih karakteristika.

Uvjet za upis kolegija: položen ispit iz kolegija "Tehnička termodinamika"
Ishodi učenja:
  1. Na temelju povijesnih podataka ocijeniti trendove potrošnje energije.
  2. Poznavati osnovne procese pretvorbe energije
  3. Osmisliti načine opskrbe industrijskih potrošača transformiranim oblicima energije
  4. Procijeniti utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš.
  5. Preporučiti metode uštede energije u pojedinim kategorijama potrošnje.
  6. Prosuditi ulogu obnovljivih izvora u proizvodnji energije i njihove primjene u industriji.
Literatura:
  1. Energy, Applied Thermal Engineering, Energy and Environment, Časopisi dostupni preko Sciencedirect sučelja (Energy, Applied thermal engineering i dr.),, Grupa autora, Elsevier, .
  2. Nastavni materijali iz Energetike, Cjeloviti materijali iz kolegija Energetika, I. Sutlović, , .
  3. Energija u Hrvatskoj, Statistički podaci vezani uz energiju, Grupa autora, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, .
  4. British Petroleum Energy Outlook, Statistički podaci vezani uz energiju za svijet, Grupa autora, British Petroleum, .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
Položen : Tehnička termodinamika
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Na pismenom dijelu ispita nije nitko prošao.

Ispite možete vidjeti odmah u P1KM-19.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

15.2.2024.

Pismeni dio ispita iz Energetike održat će se sutra u četvrtak 15.2.2024.  11.30-13.30 u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni istog dana ovdje na web-u u 14.30. Odmah nakon toga slijedi pisanje teoretskog dijela ispita (pola sata) u dvorani P1KM-19 nakon čega je kratki usmeni ispit. Za pisanje teoretskog dijela ispita donesite arak (A3) čistog papira i pribor za pisanje. Na teoretskom dijelu ispita ne smiju se imati nikakvi materijali.

Dvorana P1KM-19 nalazi se u podrumu desno na Marulićevom trgu 19.

Prof.dr. sc. I. Sutlović

14.2.2024.

Konzultacije su sutra u srijedu 14.2.2024.  u 14.15 sati u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno, mala dvorana.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

13.2.2024.

2. kolokvij iz Energetike održat će se u četvrtak 18.1.2024. u dvorani MKM-20 prema sljedećem rasporedu. 

Studenti s početnim slovima prezimena:

A-L: 14-16 i

M-Z: 16-18.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović 

U Zagrebu, 15 1.2024 .

Odrada nastave iz Energetike je u srijedu 10.1.2024 od 16 do 18 u dvorani MKM-19, Marulićev trg 19. Redoviti termini nastave su četvrtkom 14-18 u dvorani MKM-20.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

8.1.2024.

Predavanje iz Energetike koje je trebalo biti sljedeći četvrtak 21. prosinca 2023. neće se održati.

Taj termin ćemo odraditi u dva puta i to u:

srijedu 20. prosinca 2023. 16-18 u dvorani S-0, Savska c. 16 i

srijedu 10. siječnja 2023. 16-18 u dvorani S-0, Savska c. 16.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

14.12.2023.

Podsjećam da se nastava iz Energetike održava na Marulićevom trgu 19 u dvorani MKM-19 umjesto na dosadašnjoj lokaciji. Termin ostaje nepromijenjen tj. četvrtak od 14 do 18.

Prof. dr. sc. I.Sutlović

U Zagrebu, 12.12.2023.

1. kolokvij iz Energetike  održat će se u četvrtak 7. prosinca 2023. na Marulićevom trgu 19 (pazite na promjenu lokacije) prema sljedećem rasporedu. Studenti s početnim slovima prezimena:

A-Mar: od 14.30 do 16.30 u dvorani MKM-19, podrum lijevo do kraja,

Mil-Z: od 17 do 19 u dvorani MKV-19.

Na kolokviju smijete imati sve materijale. Mobiteli se ne smiju koristiti. Pišu se tri zadatka. Molim da pišete uredno

i da zadatke predate u košuljici (presavinuti arak papira formata A3).

Prof. dr. sc. I. Sutlović

6.12.2023.

1. kolokvij iz Energetike održat će se sljedeći četvrtak 7. prosinca 2023. u dvorani MKM-20, Marulićev trg 20 u dva termina:

14.30-16.30 i

17-19.

Grupe će biti objavljene na vrijeme. Ne morate se posebno prijavljivati, samo molim one koji ne misle doći da me obavijeste mailom.

Prof. dr. sc. I.Sutlović

28.11.2023.

Kolokviji iz Energetike u ak. g. 2023./24. održat će se u sljedećim terminima:

1. kolokvij: 7. prosinca 2023. (četvrtak) od 17 do 19,

2. kolokvij: 18. siječnja 2024.

Prof. dr. sc. I.Sutlović

3.11.2023.

Poštovani kolege!

Zbog moje spriječenosti ovaj tjedan nema nastave iz Energetike. Taj termin ćemo odraditi prema dogovoru.

Nastava iz Energetike počinje sljedeći tjedan u četvrtak 12. listopada 2023. u 14 sati (bez akademske četvrti) u dvorani MKM-20, Marulićev trg 20, 1.kat.

Studenti koji su stekli pravo na potpis u prošloj akademskoj godini ne moraju dolaziti na nastavu ismiju izlaziti na kolokvij.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

3.10.2023.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja