Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Energetika
Šifra: 37864
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1.Povijesni pregled korištenja energije u Svijetu i Hrvatskoj. Dostupnost energije kao preduvjet razvoja društva.
2.Podjela oblika energije na primarne , transformirane i korisne.
3. Podjela potrošnje energije. Statistički pokazatelji potrošnje energije u Svijetu I Hrvatskoj. Povezanost ekonomskih (BDP), demografskih i energetskih pokazatelja. Energetski intenzitet.
4.Scenariji potrošnje energije. 3A koncept, Accessibility (dostupnost) - održivost sustava i energetsko siromaštvo, Availability (raspoloživost) - sigurnost opskrbe i diverzifikacija opskrbe, Accepbility (prihvatljivost) - javno mnijenje.
5.Fosilna goriva. Nafta konvencionalna i nekonvencionalna. Porijeklo, zalihe, dobavni pravci, sastav, prerada i uporaba.
6.Prirodni plin. Konvencionalni i nekonvencionalni. Porijeklo, zalihe, dobavni pravci, sastav, obrada i uporaba. Transport plinovodima. LNG tehnologija.
7.Ugljen. Porijeklo, zalihe, dobavni pravci, sastav, i uporaba. Utjecaj na okoliš i njegova budućnost u energetici. Tehnogije za čistije korištenje.
8.Izgaranje. Temeljna energetska pretvorba fosilnih goriva u toplinsku energiju. Stehiometrijski odnosi izgaranja za kruta, tekuća i plinovita goriva. Pretičak zraka i mehanizam nastanka NOx spojeva pri izgaranju. Zamjenska goriva: UNP i miješani plin.
9.Istovremena proizvodnja električne i toplinske energije. Važnost vremenske komponente na isplativost proizvodnje transformiranih oblika energije.
10.Hidroenergetska postrojenja. Instalirani kapaciteti u Svijetu i Hrvatskoj. Osnovni tipovi vodnih turbina i njihove osnovne konstrukcijske značajke. Pregled hidroenergetskih objekata u Hrvatskoj. Male hidroelektrane.
11. Strateški energetski infrastrukturni objekti u Hrvatskoj i njihov nacionalni i regionalni značaj. Naftovod (Janaf), plinski transportni sustav (Plinacro), elektroenergetski prijenosni sustav za električnu energiju (HOPS).
12.Utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš. Efekt staklenika: pojam, stanje iz predindustrijskog vremena i sada. Klimatske politike. Niskougljično društvo.
13.Obnovljivi izvori energije. Statistički pokazateljii u Svijetu i Hrvatskoj. Podjela. Fizikalni principi rada fotonaponskih sustava i vjetrolektrana kao najčešće korištenih izvora. Biomasa. Bioplin i šumska biomasa. Karakteristike rada postrojenja koji koriste obnovljive izvore energije i njihov utjecaj na elektroenergetski sustav. Cijene električne energije iz obnovljivih izvora i način njihova financiranja. Pregled najvažnijh izvedenih i planiranih projekata u Hrvatskoj. .
14.Pojam regulacije energetskih djelatnosti. Regulirane i neregulirane (tržišne) djelatnosti u energetici. Formiranje cijena prirodnog plina, električne i toplinske energije.
15.Potrošnja energije u zgradarstvu. Struktura potrošnje energije. Pregled stambenog i nestambenog fonda zgrada u Hrvatskoj u kontekstu njihovih energetskih karakteristika.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. definirati kemijsko-inženjerske probleme, što ukljucuje njihovo rašclanjivanje i formuliranje radi rješavanja primjenom osnovnih nacela
2. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
3. kriticki se koristiti literaturom u tiskanom i internetskom obliku za prikupljanje potrebnih informacija za rješavanje kemijsko-inženjerskih problema
4. procijeniti utjecaj svoje struke opcenito, te pojedinih metoda i inženjerskih rješenja na društvo i okoliš
5. pokazati sposobnost samostalnog ucenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem
Literatura:
  1. Časopisi dostupni preko Sciencedirect sučelja (Energy, Applied thermal engineering i dr.),
  2. Cjeloviti materijali iz kolegija Energetika
  3. Statistički podaci vezani uz energiju
  4. Statistički podaci vezani uz energiju za svijet
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Osnove elektrotehnike
Položen : Osnove strojarstva
Položen : Primjena i programiranje računala
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Obavijesti

Na pismenom dijelu  ispita zadovoljili su:

Tea Belačić

Donna Danijela Dragun

Adrijana Karniš

Ana Klemar

Matea Sudar

Juraj Vuić

Teoretski dio ispita (pisanje koncepta) održat će se danas u 14 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 . Za nastavak ćemo se dogovoriti.

Ispiti se mogu vidjeti danas u 14 sati. Pričekati ispred S-0.

Studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom dolaze prema rasporedu (danas u 15).

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 9.9.2022.

Pismeni ispit iz Energetike održat će se u petak 9.9.2022. od 9 do 11 sati u dvorani S-1, Savska c. 19.

Dođite 15 minuta ranije.

Kolega Đuran (oslobođen pismenog ispita temeljem rezultata na kolokviju) i kolegice Belačić, Dragun, Klemar i Tomić (ispit pred povjerenstvom) dolaze na teoretski dio (pisanje koncepta) u petak 9.9.2022. u 7.30 u dvoranu S-1. Nakon toga kolegice (ispit pred povjerenstvom) pristupaju pismenom dijelu ispita kako je gore navedeno, a kolega Đuran odmah nastavlja s usmenim.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a teoretski dio ispita (pisanje koncepta) odmah nakon toga.

Ispit pred povjerenstvom održat će se u petak u 15 sati u dvorani S-0.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 8.9. 2022.

Na pismenom dijelu  ispita položili su:

Leonarda Frljak

Andrija Jakovčević

Josip Horvat

Ana Klemar

Lucija Janković-Miloš

Nina Koščević

Alegra Vezjak Fluksi

Juraj Vuić.

Teoretski dio ispita (pisanje koncepta) održat će se u ponedjeljak, 5.9.22. u 8.30 u dvorani S-1, Savska c. 16 (termin je pomaknut u odnosu na prvu obavijest). Nastavak odmah nakon toga.

Ispiti se mogu vidjeti u ponedjeljak 5.9. u 8.30. Pričekati ispred S-1.

Studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom dolaze prema rasporedu (danas u 12.30).

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 2.9.2022.

Pismeni ispit iz Energetike održat će u četvrtak 1. rujna 2022. od 9 do 11 sati prema sljedećem rasporedu:

studenti:

B-Jak u dvorani S-1, Savska c. 16 i

Jan-V u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20.

Dođite 15 minuta ranije.

Rezultati pismenog ispita bit će objavljeni u petak 2. rujna 2022. tijekom dana ovdje na web-u.

Pisanje teoretskog dijela (koncepta) za one koji su položili pismeni dio ispita bit će u ponedjeljak 5. rujna 2022. u 8 sati u dvorani S-1, Savska c. 16, a nastavak odmah nakon toga.

Studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom (Horvat, Jakovčević, Koščević, Lopac Škrinjar, Plavčić i Vezjak Fluksi) dolaze na pisanje koncepta u četvrtak 1. rujna 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c. 16. Nakon toga pristupaju pismenom dijelu ispita prema gornjem rasporedu. Ispit pred povjerenstvom održat će se u petak 2. rujna u 12.30 u dvorani S-P, Savska c. 16, podrum.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 31. kolovoza 2022.

Na usmeni dio ispita (pisanje koncepta) koji će se održati odmah pozivaju se:

Barbara Arambašić

Josip Horvat

Lucija Švegović.

Ispiti se mogu vidjeti odmah.

Pričekati pred zavodom.

Prof. dr. sc. I . Sutlović

6.7.22.

Pismeni ispit iz Energetike održat će se sutra, 6. srpnja 2022. od 9 do 11 u Savskoj c. 16 prema sljedećem rasporedu:

A-Š: dvorana S-1 i

T-V: dvorana S-0

Dođite malo ranije.

Rezultati će biti objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta odmah nakon toga.

Kolega koji je oslobođen pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolokviju dolazi na pisanje teoretskog dijela sutra, 6. srpnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16. Za nastavak ćemo se dogovoriti.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 5. srpnja 2022.

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 14. lipnja 2022. od 9 do 11 u dvorani S-1, Savska c. 16.

Rezultati će biti istog dana u 12 sati na web-u, a pisanje teoretskog dijela (koncepta) odmah nakon toga.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 13. lipnja 2022.

Na pisanje teoretsko dijela ispita (koncepta) koji će se održati danas u 13 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 pozivaju se:

Ivan Bilmez i

Borna Gugo.

Ispit se može vidjeti u isto vrijeme na istom mjestu.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 2. travnja 2022.

Pismeni dio ispita održat će se u subotu, 2. travnja2022. u 9 sati u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20. Dođite 15 min. ranije.

Rezultati pismenog dijela bit će istog dana u 13 sati ovdje na web-u. Pisanje teroretskog dijela (koncepta) odmah nakon toga.

Pisanje teroretskog dijela (koncepta) za studente koji su oslobođeni pismenog dijela ispita na temelju rezultata postignutih na kolokviju održat će se u subotu, 2. travnja2022. u 9 sati u dvorani S-0 , Savska c. 16 (dođite 15 min. ranije). Nastavak odmah nakon toga.

Prof dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 1. travnja 2022.

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas u 14 sati u dvorani S-1, Savska c. 16 pozivaju se:

Valentina Erceg i

Josip Horvat

Ispiti se mogu vidjeti u isto vrijeme. Pričekati ispred S-1.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14.2.22.

Pismeni dio ispit iz Energetike održat će se u ponedjeljak 14. veljače 2022. u 9 sati (doći 15 min. ranije) u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19. Rezultati će biti objavljeni ovdje na web-u u 14 sati. Pisanje teoretskog dijela odmah nakon toga u Savskoj c. 16 .

Pisanje teoretskog dijela za one koji su oslobođeni pismenog dijela ispita na temelju rezultata postignutih na kolokviju održat će se u ponedjeljak 14. veljače 2022. u 7.30 u dvorani S-1, Savska c. 16. Dođite malo ranije. Nastavak odmah poslije toga.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 11. veljače 2022.

2. kolokvij iz Energetike održat će se u subotu 22. siječnja 2022. na Marulićevom trgu 19 od 8 do 10 sati (dođite 15 min ranije) prema sljedećem rasporedu:

A - Kar: dvorana MKM-19 (podrum) i

Kos-V: dvorana MKV-19.

U Zagrebu, 20. siječnja 2022.

Prof. dr..sc. I. Sutlović

Kao što je najvljeno 2. kolokvij iz Energetike održat će se u subotu 22. siječnja 2022. od 8 do 10 sati. raspored po dvoranama objavit će se naknadno.

Molim one koji ne misle dolaziti na kolokvij da me obavijeste e-mailom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 17. siječnja 2022.

1. kolokvij iz Energetike piše se sutra u subotu 27.11.21. od 8 do 10 po sljedećem rasporedu:

A-Grčić  dvorana MKV-19, Marulićev trg 19,

Gro-Kos dvorana MKV-20, Marulićev trg 20,

Koš-Ple dvorana MKM-20, Marulićev trg 20,

Pov-V dvorana MKM-19, Marulićev trg 19.

Dođite do 7.45.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 26.11.21.

Prijava za 1. kolokvij iz Energetike koji će se održati u subotu 27. studenog 2021. bit će sutra na prvom satu nastave.

Oni koji inače ne dolaze na nastavu ne trebaju to ni sutra, nego ih može prijaviti netko od kolega. Također, nema prijava e mailom. E mailom se možete samo odjaviti što svakako molim da napravite ako odustanete od dolaska na kolokvij.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 22. studenog 2021.

Kolokviji iz Energetike održat će se u sljedećim terminima:

1. kolokvij - u subotu,  27.  studenoga 2021. , od 08,00 do 10,00 sati,

2. kolokvij - u subotu,  22.  siječnja 2022., od 08,00 do 10,00 sati.

Raspored po dvoranama bit će objavljen naknadno.

 

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 20. listopada 2021.

Poštovane kolegice i kolege!

Nastava iz Energetike počinje sutra u utrorak, 5. listopada 2021. u dvorani S-1, Savska c. 16.

Početak nastave je u puni sat (bez akademske četvrti, stoga počinjemo točno u 15 sati.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 4. listopada 2021.

Na teoretski dio ispita danas u 14 sati pozivaju se:

Petra Gorišek

Nensi Gugić

Marija Raič

Lucija Zrinjski

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 10. 9. 2021.

Pismeni dio ispita održat će se u petak 10. rujna 2021. u 9:00 u dvorani MKV-19, Marulićev trg, 19,

Dođite malo ranije.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni na web-u u petak, 10. rujna  do 14 sati, a pisanje teoretskog dijela ispita (koncepta) istog dana u 14 sati u Savskoj c. 16. Pričekajte pred zavodom. Ispiti se mogu vidjeti u isto vrijeme.

Prof. dr. sc. I. Sutlović,

U Zagrebu, 9. rujna 2021.

 

2. kolokvij održat će se u četvrtak 28. siječnja 2021. od 16 do 18 sati u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19.
Ne morate prijavljivati dolazak jer računam da svi koji su bili na prvom kolkviju dolaze i na drugi. Oni koji to

ne planiraju zbog lošeg rezultata ili nečeg drugog neka mi pošalju mail da ne dolaze.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 15. siječnja 2021.

Poštovane kolegice i kolege!

Termin 2. kolokvija prebacit ćemo na četvrtak 28. siječnja 2021. (umjesto subote 23. siječnja) u termin predavanja, predlažem od 16 do 18 sati. Razlog je smanjenje broja raspoloživih mjesta u dvorani iz epidemioloških razloga.

Nadam se da nije problem, bit će još malo više vremena za pripremu, a i nije tako rano.

Vidimo se sutra online.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

13.1.2021.

Poštovani kolegice i kolege!

Evo poveznice za naša on line predavanja koja će se održavati u uobičajenom terminu četvrtkom od 16.15 do 20.00.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba7551ec318643639c349b5ebef2f112%40thread.tacv2/1603094746812?context=%7b%22Tid%22%3a%22db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345%22%2c%22Oid%22%3a%222853419b-0778-45c0-bc2b-72cc69e39b19%22%7d

Vidimo se u četvrtak.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 30. studenoga 2020.

 

Kolokvij se piše sutra, 21.11. 2020. prema sljedećem rasporedu:

Savska c. 16

Adamić-Golić- Čuk-Kostrec S-1,

Ćurić - Jakopović S-P,

Marulićev trg 19

Kafadar - Sović MKV-19 ,

Marulićev trg 20

Sunko - Zrno MKV-20.

Dođite 20 minuta ranije. Pričekajte pred zgradom.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 20. 11. 2020.

U repozitoriju nastavni materijali/seminar nalazi se zadatak od jučer.

I.S.

Poštovani kolegice i kolege!

Da ne odgovaram pojedinačno na upite o kolokviju evo par informacija.

Na kolkviju će biti četiri zadatka poput onih koje smo obradili prošli put i ono što ćemo odraditi danas, a to je još gradivo iz izgaranja i ono što tu još spada Wobbeov broj (zamjenska goriva). I još će biti jedan zadatak iz preračunavanja jedinica. Hidroenergetska postrojenja sigurno ne ulaze jer to još nećemo danas početi.

Vidimo se danas.

I.S.

19. studenoga 2020.

Termini kolokviji u ovoj akdemskoj godini su kako slijedi:

1. kolokvij   u    subotu, 21. studenoga 2020. od 08,00 do 10,00 sati,

2. kolokvij   u   subotu, 23. siječnja 2021. od 08,00 do 10,00 sati.

Raspored sjedenja objavit će se naknadno.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 23. listopada 2020.

Upravo sam doznao da je u zgradi na Marulićevom trgu 19 proradilo grijanje. Ipak za svaki slučaj ponesite nešto da se možete utopliti ako bude potrebno.

I.S.

Sutra se vidimo prema planu. Obzirom da grijanje još uvijek ne radi u zgradi na Marulićevom  trgu 19 odjenite se toplije, po mogućnosti višeslojno tako da odradimo cijeli termin.

Prof.dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 21. listopada 2020.

Poštovane kolegice i kolege!

U skladu s najavom na predavanju prelazimo u novi termin. Nastava iz Energetike održavat će se (svakim)

četvrtkom od 16 do 20 sati u velikoj predavaoni MKV-19 na Marulićevom trgu 19. Vrijedi akademska četvrt.

Također, sve rečeno na prvom predavanju vezano uz epidemiološke mjere vrijedi i dolazak na nastavu vrijedi i dalje.

Vidimo se sljedeći četvrtak.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 9. listopada 2020.

Nastava iz Energetike u prvom tjednu nastave održat će se prema sljedećem rasporedu.

Sutra, u utorak 6. listopada 2020. održat će se nastava u dvorani S-1 od 11-13 za studente po abecednom popisu od

A do Koš.

U srijedu 7. listopada 2020. održat će se nastava u dvorani S-1 od 8-10 za studente po abecednom popisu od

Kov-Ž.

Online prijenosa neće biti.

Svi se moraju pridržavati epidemioloških mjera o čemu se vezano za naš fakultet možete informirati na našoj web stranici.

Prisustvo nastavi će se evidentirati iz epidemioloških razloga.

Zbog specifičnih okolnosti  prisustvo nastavi za sada nije obavezno iako se svakako preporuča redoviti dolazak

na nastavu radi što lakšeg usvajanja gradiva i polaganja kolokvija i ispita.

O eventualnim promjenama vezano uz izvođenje nastave u sljedećim tjednima bit ćete na vrijeme obaviješteni.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 5. listopada 2020.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja