Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Anorganski nemetalni materijali
Šifra: 37881
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nevenka Vrbos
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NAZIV KOLEGIJA: Anorganski nemetalni materijali

NAZIV STUDIJA/STUDIJSKOG PROGRAMA: Kemija i inženjerstvo materijala, preddiplomski
studij
GODINA STUDIJA: 3. SEMESTAR: 6.
PREDMETNI NASTAVNIK/NASTAVNICI: Nevenka Vrbos

OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO IZVOĐAČ NASTAVE
(upisati nastavnik ili asistent)
predavanja 2 nastavnik
vježbe 1 asistent i nastavnik
seminar
Terenska nastava (dana)

CILJ KOLEGIJA: Stjecanje znanja o vrstama, značaju i svojstvima anorganskih nemetalnih materijala (ANM). Upoznavanje s osnovnim sirovinama za proizvodnju ANM (mineralna veziva, staklo, keramika). Spoznaje o važnosti procesa recikliranja i preduvjetima održive proizvodnje. Stjecanje spoznaja o naprednim ANM (novi keramički materijali, staklokeramika, biomaterijali) i suvremenim trendovima u razvoju materijala..

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. Vrste i podjele anorganskih nemetalnih materijala. Važnost i uloga anorganskih nemetalnih materijala u gospodarstvu. Povijesni razvoj materijala..
2. Podjela i sistematika anorganskih procesa.
3. Stijene i minerali,sredina,uvjeti i procesi nastajanja minerala.
4. Sirovine u anorganskoj kemijskoj tehnologiji,oplemenjivanje sirovina.
5. Uvod u mineralna veziva. Anorganska mineralna veziva i kompozitni materijali. Podjela anorganskih mineralnih veziva i kompozita.
6. Cement i cementni kompoziti

7. 1. KOLOKVIJ-parcijalni ispit

8. Vrste,definicije i tržište keramičkih materijala. Odnos strukture i svojstava stakla i keramike. Tradicionalna i nova keramika. Generička svojstva keramike.
9.Načini proizvodnje i obrada keramike
10.Proces pečenja keramike
11.Opće spoznaje o staklotvornosti i kristalizaciji.
12.Vrste stakla,svojstva stakla,taljenje i oblikovanje stakla.
13.Staklokeramika. Proces kontrolirane kristalizacije stakla. Vrste i svojstva staklokeramike,
14. Biokeramika ,vrste biokeramike .Hidroksilapatitna keramika.Biomimetički materijali.
15.Recikliranje i održiva proizvodnja.Obnovljivost materijala i izvora energije. Održivost proizvodnje anorganskih nemetalnih materijala.

2.KOLOKVIJ-parcijalni ispit


Vježbe:Karakterizacija sirovina metodama rendgenske difrakcijske analize i kombinirane termičke analize.Priprava cementne paste standardne konzistencije.Određivanje vremena vezanja. Određivanje čvrstoća na tlak i čvrstoće na savijanje.Ispitivanje tijeka kristalizacije staklokeramičkog materijala. Priprava hidroksilapatita hidrotermalnom sintezom.Dobivanje pjeno stakla.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Stjecanje znanja i razumijevanje temeljnih elemenata kemije i inženjerstva materijala: strukture, svojstava, proizvodnje i uporabe materijala.Znanje o različitim vrstama materijala, posebice mineralnih veziva , keramike i stakla. Sposobnost identifikacije, definiranja i rješavanja problema u području kemije i inženjerstva materijala.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Studentima se preporučuje prisustvovati predavanjima, aktivno u njima sudjelovati, a obvezni su pohađati i vježbe
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Uredno prisustvovanje predavanjima i vježbama.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava će se provoditi usmenim izlaganjem, razgovorom sa studentima, rješavanjem postavljenih problema

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
-problemski zadaci
-kolokviji/parcijalni ispiti
-pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa


ISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. Reproducirati temeljne pojmove geologije, mineralogije i kristalografije i primijeniti ih pri procjeni svojstava i izboru sirovina
2. Koristiti znanja iz kemije te strukture materijala u cilju razumijevanja svojstava materijala
3. Objediniti znanja o tehnologijama proizvodnje anorganskih nemetalnih materijala.
4. Zastupatii kritički način razmišljanja o tijeku procesa proizvodnje materijala sa svješću o utjecaju na društvo,gospodarstvo i okoliš.
5. Steći motivaciju za daljnje obrazovanje i intelektualni razvoj.


ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

1. objasniti znanstvene temelje važne za kemiju i inženjerstvo materijala, posebice iz podrucja kemije, fizike, matematike i kemijskog inženjerstva
2. prepoznati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
3. teorijski protumaciti rezultate eksperimentalnog rada
4. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku


I
Literatura:
 1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA
  1.P.K.Mehta,Concrete:Structure,Properties,and Materials,Prentice-Hall,New Jersey,1986.

  2.A.Đureković,Cement,cementni kompoziti i dodaci za beton,IGH i Školska Knjiga,Zagreb,1996
  3.W.Vogel, Kemija stakla, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1985. (Naslov originala: Glaschemie, WEB Deutscher Verlag fuer Grundstoffindustrie, 2.auflage, Leipzig, 1983.prijevod R.Laslo i E.Tkalčec


  4.H.Yanagida,K.Koumoto and M.Miyayama,TheChemistry of Ceramics,John Wiley &Sons,Chichester,1996

  DOPUNSKA LITERATURA:
  1.A.H.De Aza,J.Chevalier,G Fantozzi,M.Schehl,R.Torecillas:Biomaterials 23(2002)937-945
  2.D.C.MacLaren and M.a.White,Cement:Its Chemistry and Properties,j.Chem.Educ.80(2003)623-635
 2. .


  DOPUNSKA LITERATURA:
  1.A.H.De Aza,J.Chevalier,G Fantozzi,M.Schehl,R.Torecillas:Biomaterials 23(2002)937-945
  2.D.C.MacLaren and M.a.White,Cement:Its Chemistry and Properties,j.Chem.Educ.80(2003)623-635
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Anorganska kemija
Položen : Fizika II
Položen : Kemijska analiza materijala
Položen : Matematika II
Položen : Mehanika materijala
Položen : Opća kemija
Položen : Primjena i programiranje računala
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Obavijesti

Predavanje iz kolegija "Anorganski nemetalni materijali"

 

 

Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij"Anorganski nemetalni materijali"da će se dogovor o načinu predavanja održati 09.03.2022  u 12 sati u predavaonici  S-0.  Molim sve one koji nisu u mogućnosti doći u navedenom terminu da mi se jave na mail nvrbos@fkit.hr

izv.prof. Nevenka Vrbos

Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij"Anorganski nemetalni materijali"da će se dogovor o načinu predavanja održati 03.03.2021 u MKM-19. Zbog epidemiološke situacije  dogovor će se održati po slijedećem rasporedu: studenti sa početnim slovom prezimena  A-L u 9 15 h, a svi ostali u 1015h.  Molim sve one koji nisu u mogućnosti doći u navedenim terminima da mi se jave na mail nvrbos@fkit.hr

izv.prof. Nevenka Vrbos

 

 

Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij "Anorganski nemetalni materijali "da će se prvo predavanje održati 02.03.2020 u 9h .Predavanja će se održavati u predavaonici MKM-19.

                                                                                                                                      izv.prof Nevenka Vrbos

Predavanje iz kolegija" Anorganski nemetalnimaterijali"

 

Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij" Anorganski nemetalni materjali" da će se prvo predavanje održati 

04.03.2019 god u 9 sati.Predavanje će se održavati u predavaonici MKM-19.

                                                                                                                                               Izv.prof.Nevenka Vrbos

Predavanje iz kolegija "Anorganski nemetalni materijali"

Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij "Anorganski nemetalni materijali",da će se prvo predavanje održati 05.03.2018 god u 9 sati. Predavanje će se održavati u predavaonici MKM-19.

                                                                                                                   Izv.prof.Nevenka Vrbos

Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij "Anorganski nemetalni materijali",da će se prvo predavanje održati 6.03.2017 god u 9 sati. Predavanje će se održavati u predavaonici MKM-19.

                                                                                                                   Izv.prof.Nevenka Vrbos

Obavještavaju se studenti koji su upisali kolegij "Anorganski nemetalni materijali",da će se prvo predavanje održati 29.02.2016 god u 9 sati. Predavanje će se održavati u predavaonici MKM-19.

                                                         

                                                          Izv.prof.Nevenka Vrbos                                   

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja