Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Mehanika materijala
Šifra: 21177
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Mehanika materijala

Nositelj
Domagoj Vrsaljko

Cilj kolegija
Stjecanje općih tehničkih znanja i temelja o mehaničkom ponašanju materijala. Usvojena znanja će biti korisna tijekom studija na višim godinama kao i za kasniju primjenu u inženjerskoj praksi.

Izvedbeni program kolegija
1. Uvod u inženjersku grafiku. Tehnički standardi.
2. Osnove tehničke mehanike. Statika. Sila, moment.
3. Oslobađanje tijela veza - Princip izolacije ili reza.
4. Trenje. Trenje užeta.
5. Trenje - sustavi koloturja.
6. 1. kolokvij: Inženjerska grafika, statika, trenje.
7. Mehanika deformabilnih tijela - Osnove i primjena. Naprezanje i deformacija
8. Mehanička svojstva materijala: statička čvrstoća. Teorije čvrstoće. Elastičnost, plastičnost, viskoelastičnost.
9. Vježbe: Mehanička svojstva materijala: statička čvrstoća (kidalica), udarni rad loma, tvrdoća.
10. Osnovni slučajevi opterećenja: vlak, tlak. Poopćeni Hookeov zakon. Dimenzioniranje elemenata konstrukcija, numeričke metode. Stvarno i proračunsko naprezanje. Dijagram razvlačenja, Poissonov broj, modul elastičnosti.
11. Toplinsko naprezanje.
12. Uvijanje, savijanje, smik, izvijanje.
13. 2. kolokvij: Jednadžbe konstitucije.
14. Mehanička svojstva materijala: puzanje, relaksacija, udarna žilavost, tvrdoća. Mehanika loma.
15. Mehanička svojstva materijala: popuštanje i zamor. Postupci prerade i oštećenje materijala. Primjeri primjene mehanike materijala.

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Svladavanje temelja o mehaničkom ponašanju konstrukcijskih materijala i dimenzioniranju elemenata. Usvajanje integriranog pristupa u rješavanju problemskih zadataka.

Način provjere znanja i polaganja ispita
Provjera znanja provodi se kontinuirano tijekom izvođenja nastave kroz razgovor.
Parcijalni kolokviji (2 kolokvija) ili pismeni ispit
Usmeni ispit (pristupa se nakon položenog pismenog dijela ispita).
Ukupna ocjena proizlazi iz uspjeha na pismenom i usmenom ispitu te sudjelovanju tijekom predavanja i vježbi.


Ishodi učenja kolegija
1. razlikovati osnovne oblike opterećenja konstrukcija
2. analizirati uzročno posljedičnu vezu između naprezanja i deformacija u širem smislu
3. povezati načela mehanike materijala s mehaničkim konstrukcijama
4. analizirati dvodimenzionalne primjere stanja naprezanja i deformacija
5. analizirati i optimirati deformacijske i mikrostrukturne procese
6. povezati metodologiju ispitivanja mehanike materijala s razvojem materijala i proizvoda
7. identificirati odgovarajuće procese prerade i oblikovanja

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. objasniti znanstvene temelje važne za kemiju i inženjerstvo materijala, posebice iz područja kemije, fizike, matematike i kemijskog inženjerstva
2. prepoznati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
3. povezati stečena znanja o materijalima, njihovoj uporabi i proizvodnji
4. koristiti prikladne metode i opremu povezanu s proizvodnjom, karakterizacijom i uporabom materijala, vodeći računa o sigurnosti na radu
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA :
  I. Alfirević, J. Saucha., Z. Tonković, J. Kodvanj: Uvod u mehaniku 1, Statika krutih tijela, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb, 2010.
  I. Alfirević, Nauka o čvrstoći I, Tehnička knjiga, Zagreb, 1995.
  M. Franz, Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.

  Nastavni materijali objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta:
  http://www.fkit.unizg.hr/predmet/mehmat/mehanika_materijala, , , .
 2. , DOPUNSKA LITERATURA:
  Krautov strojarski priručnik, Sajema d.o.o. Zageb, 2009.
  I. Alfirević i B. Modlic, Inženjerski priručnik - Temelji inženjerskih znanja, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
  F.P. Beer, E.R. Johnston and J.T. DeWolf, Mechanics of Materials, McGraw Hill, New York 2005., , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko:

  Konzultacije se održavaju po dogovoru.

  Lokacija:
Obavijesti

Nastavne materijale možete preuzeti na sustavu Merlin. Prvo predavanje kolegija Mehanika materijala, za studente 1. godine prijediplomskog studija Kemija i inženjerstvo materijala, održat će se u ponedjeljak 2. listopada 2023. u učionici S-1 (Savska cesta 16, 1. kat) s početkom u 13:45. Kroz ostatak semestra predavanje će počinjati u 11:00 - kako i piše u rasporedu.

Kako će vam sustav Merlin biti dostupan tek od 2. listopada nastavni materijal za prvo predavanje privremeno možete preuzeti i ovdje.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Da bi se pristupilo ispitu potrebno je imati pravo na potpis.

Na ispitu je obavezno imati studentsku karticu (Iksicu).

Na ispitu je dozvoljeno koristiti literaturu i kalkulator, mobitel je najstrože zabranjen.

Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja.

Riješeni zadaci predaju se u košuljici koju čini presavinuti arak papira A3 formata.

Studenti koji su se preko kolokvija oslobodili polaganja pismenog dijela ispita također moraju prijaviti ispit na željenom roku. Oni ne dolaze na pismeni dio ispita, već čekaju obavijest gdje i kada će se održati usmeni dio ispita.

Na dan pismenog dijela ispita studente će se obavijestiti o vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela ispita (internetska stranica kolegija). Usmeni dio ispita može biti isti dan kad i pismeni dio ispita, ili neki sljedeći dan.

Studenti koji su oslobođeni pisanja pismenog dijela ispita, to pravo mogu koristiti samo na prvom izlasku na ispit, na bilo kojem roku u tekućoj akademskoj godini.

Studenti koji su se preko kolokvija oslobodili polaganja pismenog dijela ispita, ali ne žele to pravo koristiti, već žele pristupiti pismenom dijelu ispita kako bi pokušali popraviti ocjenu dobivenu kolokvijima, trebaju to osobno najaviti nastavniku. Izlaskom na pismeni dio ispita gubi se pravo stečeno preko kolokvija.


Predmetni nastavnik
Prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja