Dodijeljene Rektorove nagrade za...

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, dana 6. srpnja 2017.  dodijeljene su Rektorove nagrade za ak. god. 2016. /2017. Studenti Fakulteta nagrađeni s ukupno 15 Rektorovih nagrada!

ČESTITAMO!!!

Popis dobitnika Rektorove nagrade

Rektorovom nagradom u ak. god. 2016./2017. nagrađeni su sljedeći studenti Fakulteta:

a) u kategoriji individualni znanstveni i umjetnički rad: Ida Boček, Filip Car, Ivana Ćevid, Ana-Marija Čižmek, Maja Farkaš, Antonija Glavač, Nikolina Janton, Edita Krmpotić, Nevena Milčić, Nikolina Miličević, Martina Miloloža, Evelina Mustapić, Žana Nevjestić, Franko Palčić, Petra Tominac i Krunoslav Šlogar.

b) u kategoriji timski znanstveni i umjetnički rad: Robert Bedoić, Filip Brkić, Anita Dergez, Maja Halužan, Tomislav Horvat, Lucija Ivanjko, Paula Kašner, Josipa Papac, Klara Perović, Ana-Marija Tomić, Dženita Šola i Andreja Žužić.

c) u kategoriji posebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timova: Marko Rukavina.

Autor: Bruno Zelić
Popis obavijesti