Studiji na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije

Na FKIT-u se izvode preddiplomski i diplomski studiji (Kemijsko inženjerstvo, Kemija i inženjerstvo materijala, Ekoinženjerstvo i Primijenjena kemija) te poslijediplomski doktorski studij (Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija) i poslijediplomski specijalistički studiji (Ekoinženjerstvo, Naftno-petrokemijsko inženjerstvo i Korozija i zaštita).

Temeljem članka 16. Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i članka 37. Poslovnika o radu Fakultetskog vijeća Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće je na 209. redovitoj sjednici održanoj 25. rujna 2017. god. donijelo Odluku o sastavu Povjerenstva za nastavu za ak. god. 2017./2018. i 2019./2020. na način kako slijedi:

  1. Doc. dr. sc. Igor Dejanović
  2. Izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević, ECTS koordinatorica
  3. Izv. prof. dr. sc. Tatjana Gazivoda Kraljević (predsjednik) (PK)
  4. Doc. dr. sc. Svjetlana Krištafor (EI)
  5. Prof. dr. sc. Sanja Lučić Blagojević (KIM)
  6. Izv. prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović
  7. Prof. dr. sc. Jasna Prlić Kardum (KI)
  8. Nikola Ljubić, predstavnik studenata preddiplomskih studija
  9. Josip Vinčić, predstavnik studenata diplomskih studija

 

Brosura - Studirati na FKIT-u

Vodič za studente

Vodič za brucoše - eStudent

Curriculum - preddiplomski i diplomski studijski programi

 


Kalendar nastave