Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Državna matura

Obavijest o upisima na preddiplomske studijske programe

Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2021./2022. - jesenski rok

 

Upisi kandidata u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studijskih programa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu za ak. god. 2021./2022. za sve kandidate kojima je dodijeljen upisni broj u sustavu Postani student provodit će se

20. rujna 2021.

 u Studentskoj referadi, Marulićev trg 19, 10000 Zagreb, prema sljedećem rasporedu:

 

 •  preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo - RANG LISTA

Datum

Vrijeme dolaska

R. br. na Konačnoj rang listi

20. 9. 2021.

9:00h

1.

 • preddiplomski studij Ekoinženjerstvo - RANG LISTA

Datum

Vrijeme dolaska

R. br. na Konačnoj rang listi

20. 9. 2021.

9:00h

1.

 •  preddiplomski studij Primijenjena kemija - RANG LISTA

Datum

Vrijeme dolaska

R. br. na Konačnoj rang listi

20. 9. 2021.

9:00h

1.– 2.

 

Kandidati na upis dolaze OSOBNO s identifikacijskom ispravom (osobna iskaznica, putovnica), čekaju poziv na upis ispred ulaza u zgradu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19.

 

KANDIDATI OBAVEZNO MORAJU:

 1. izmjeriti temperaturu prije dolaska na upis,

Ako kandidat ima temperaturu veću od 37,2 ˚C ne dolazi na upis već se javlja u Studentsku referadu (tel. 01 4597 261, E-mail: studref@fkit.hr).

 1. dezinficirati ruke pri ulasku u zgradu,
 2. nositi masku,
 3. držati razmak od 1,5 m,
 4. imati svoju kemijsku olovku.

Kandidati koji nisu u mogućnosti doći osobno na upis mogu dati pisanu punomoć, ovjerenu od Javnog bilježnika, kojom opunomoćuju neku osobu za provođenje upisa na preddiplomski studij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije upisa.

 

Na upis je potrebno doći u propisanom roku.

Ukoliko su kandidati spriječeni doći na upis obavezno se trebaju javiti dana 17. rujna 2021. do 15:00h u Studentsku referadu na E-mail: studref@fkit.hr.

 

Na upis je potrebno donijeti:

 1. POTVRDU O UPLATI TROŠKOVA UPISA u iznosu 300,00 kn
  (odnosi se na upisni materijal, studentsku iskaznicu i osiguranje studenta)

Troškovi se uplaćuju na žiro račun Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije IBAN: HR7223600001101338626 s naznakom «troškovi upisa u prvu godinu studija». Model je HR00, a u rubrici «poziv na broj» upisuje se OIB pristupnika.

 1. RODNI LIST I DOMOVNICU – samo kandidati koji nemaju OIB i kojima je mjesto rođenja izvan Republike Hrvatske
 1. ISPISNICU– ako je kandidat već studirao

Kandidati će na upisu biti fotografirani u svrhu izrade studentske iskaznice.

Kandidati koji su prethodno iskoristili pravo upisa na teret MZO-a i strani državljani plaćaju maksimalnu participaciju u troškovima studiranja.

Kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj (u slučaju neupisanog i neodjavljenog studijskog programa) naplaćuju se oportunitetni troškovi u iznosu pune školarine za jednu akademsku godinu.

Detaljnije informacije o upisu u prvu godinu preddiplomskih studija pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, Zagreb, prizemno lijevo te na tel. 01 4597 261.