COST

 

COST (Cooperation in Science and Technology) je najstariji okvir znanstvene suradnje europskih zemalja, uspostavljen 1971. na prvoj Konferenciji 19 ministara znanosti. Republika Hrvatska je punopravna članica COST-a od 1992. Financiranje projekata je na nacionalnoj razini, a rezultati istraživanja zajednički su svim sudionicima u projektu. U pravilu se radi o projektima koji su od zajedničkog interesa više zemalja ili pak od općeg interesa, odnosno od interesa radi stvaranja zajedničkih standarda za cijelu Europu. Prednost suradnje u okvirima COST-a jest i u činjenici da se ravnopravnom suradnjom na projektima stvaraju uvjeti za sve ostale oblike međunarodne suradnje, a nacionalni se program dovodi u odnos s istraživanjima u Europi i svijetu. Program COST posebno je okrenut onim područjima istraživanja gdje zajedničke akcije mogu donijeti i korist zemljama sudionicama.

COST svesrdno promiče koncept „odozdo-prema-gore“ gdje svaka zemlja članica smije pokretati akciju, koja pak može uključivati i po nekoliko projekata.

Podupiru se projekti u devet ključnih područja:

  • Biomedicina i molekulske bioznanosti,
  • Hrana i poljoprivreda,
  • Šume, proizvodi i usluge,
  • Fizika materijala i nanoznanost,
  • Kemija, molekulske znanosti i tehnologije,
  • Zemlja kao sustav, upravljanje okolišom,
  • IT tehnologije,
  • Promet i razvoj gradova,
  • Pojedinci, društva, kulture i zdravlje.

 

Poveznice:

Službene stranice programa COST

COST pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta RH