Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Mobilnost djelatnika

Program Erasmus+ pruža mogućnost nastavnicima visokoobrazovnih ustanova, odnosno pozvanim nastavnicima iz poslovnog sektora da provode nastavu na drugim ustanovama. Također, pruža se mogućnost stručnog usavršavanja kako za nastavno tako i za nenastavno osoblje zaposleno na visokoobrazovnim ustanovama.

 

Nastava

U slučaju povjere nastave u zemljama članicama programa, obje ustanove, odlazna i dolazna, moraju biti nositelji Erasmus-povelje za visoko obrazovanje i moraju potpisati međuinstitucijski sporazum.

U partnerskom odnosu visokoobrazovne ustanove i ustanove iz poslovnog sektora, prije početka perioda mobilnosti mora se ugovoriti program aktivnosti gostujućih nastavnika (Sporazum o mobilnosti).

U svim se slučajevima aktivnost nastavnika mora integrirati u kurikulum dolazne ustanove.

U slučajevima mobilnosti iz poslovnog sektora prema visokoobrazovnoj ustanovi, mobilnost se dogovara putem službenog poziva od strane visokoobrazovne ustanove. Postupak dodjele stipendije također vodi visokoobrazovna ustanova.

Stručno usavršavanje

Djelatnike odabire odlazna visokoobrazovna ustanova.

Odlazna i dolazna visokoobrazovna ustanova, odnosno ustanova iz poslovnog sektora moraju prije početka perioda mobilnosti ugovoriti program aktivnosti koje obavlja gostujući djelatnik (Sporazum o mobilnosti).

Kod nastavne mobilnosti dokumente za stipendiranje mobilnosti u okviru programa Erasmus+ podnosi visokoobrazovna ustanova koja šalje nastavnika, odnosno visokoobrazovna ustanova koja poziva nastavnika iz poslovnog sektora. Dokumenti se podnose nacionalnoj agenciji (Agencija za mobilnost i programe EU). Što se tiče pojedinaca–nastavnika, oni dokumentaciju podnose svojoj matičnoj (odlaznoj) ustanovi, odnosno dolaznoj ustanovi ako se radi o nastavnicima iz poslovnog sektora.

Slično vrijedi i za stručno usavršavanje; odlazna ustanova podnosi dokumente nacionalnoj agenciji. (Agencija za mobilnost i programe EU). Odlazni nastavnik ili službenik dokumentaciju podnosi svojoj matičnoj (odlaznoj) ustanovi.