Obavijesti
Natječaj za radno mjesto

- jednog (1) izvršitelja radno mjesto spremačica

 

Natječaj za izbor u zvanje i radno...

A.  u suradničko zvanje (4 izvršitelja)

B.  u stručno zvanje (1 izvršitelj)

 

Ovim natječajem su definirani kriteriji za razredbeni postupak i postupak upisa na diplomski studij na engleskom jeziku „Chemical and Environmental Technology“ kojeg provodi Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (Nositelj) u partnerstvu s Kemijsko-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Splitu (Partner), a u okviru poziva Internacionalizacija visokog obrazovanja (UP.03.1.1.02.0001).

Natječaj za upis na sveučilišni...

NATJEČAJ je objavljen u Večernjem listu 14. srpnja 2019.
Molbe na natječaj primaju se do 31. kolovoza 2019.

Dana 23. lipnja 2019. u Večernjem listu objavljen je natječaj za upis u doktorski studij Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija. Natječaj je otvoren 60 dana.

Prijave za četvrti ciklus ZICER-ovog predakceleracijskog programa Startup Factory otvorene su od 1. srpnja do 15. rujna 2019. godine.

Razgovor dekana realiziran je u sklopu emisije "Sveučilišni Zagreb" - Z1 televizije 29. prosinca 2018.

   Video prilog (27m:45s, 455MB)

Natječaj za dodjelu potpora za...

U cilju postizanja znanstvene izvrsnosti, znanstvene kompetentnosti, transfera tehnologije i kreiranja dodane vrijednosti Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije raspisuje Natječaj za dodjelu potpore za poticanje poduzetništva u STEM područjima (prema engl. science, tehnology, engineering & mathematics; hrv. prirodoslovlje, informatika, tehnika i matematika) „E-STEM“ ili „Entrepreneurship in STEM“.