Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Upravljanje otpadom
Šifra: 37942
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Kušić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati studente s problematikom otpada, načinima njegova nastajanja, vrstama otpada te mogućnostima smanjenja, vrednovanja, obrade i konačnog odlaganja.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod. Otpad, osnovni pojmovi. Seminar: Studenti u grupama sami obrađuju teme seminarskih zadataka zadanih od strane predmetnog nastavnika i asistenta prilikom čega se upoznaju sa problematikom otpada, načinima njegova nastajanja, vrstama otpada te mogućnostima smanjenja, vrednovanja, obrade i konačnog odlaganja kroz primjere iz prakse.
2. Klasifikacija otpada prema mjestu nastajanja
3. Klasifikacija otpada prema svojstvima.
4. Zakonodavstvo RH za područje gospodarenja otpadom. Strategija i Plan gospodarenja otpadom u RH
Seminar: zadatak 1
5. Održivi razvoj i upravljanje otpadom.
6. Čistija proizvodnja: načela, metodologija.
Seminar: zadatak 2
7. Hijerarhija upravljanja otpadom, preventivne strategije.
Seminar: zadatak 3
8. Otpad u kemijskoj industriji: uzroci i mjesta nastajanja, načini smanjenja.
Seminar: zadatak 4
9. Komunalni i industrijski otpad. Inertni i neopasni otpad.
Seminar: zadatak 5
10. Opasni otpad. Posebne kategorije otpada
Seminar: zadatak 6
11. Cirkularna ekonomija i mjere postupanja s otpadom
12. Prikupljanje otpada, razvrstavanje, recikliranje.
Seminar: zadatak 7
13. Odlaganje otpada i odlagališta otpada.
Seminar: zadatak 8
14. Procjedne vode odlagališta otpada i njihova obrada
Seminar: zadatak 9
15. Metode obrade otpada. MBO TTO

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Razumijevanje problema otpada i usvajanje osnovnih načela upravljanja otpadom i mjera postupanja s različitim tipovima otpada.
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima i seminarski rad
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja, seminar, terenska nastava
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
3 parcijlana ispita. Pismeni ispit. Usmeni ispit prema procjeni nastavnika.
NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine

ISHODI UČENJA KOLEGIJA :
1. Povezati probleme zaštite okoliša sa pitanjima nastajanja i upravljanja otpadom
2. Analizirati hijerarhiju upravljanja otpadom sukladno načelima održivog razvoja
3. Predložiti mogućnosti smanjenja nastajanja otpada obzirom na uzroke nastajanja
4. Kategorizirati vrste otpada i njihove karakteristike
5. Uskladiti mjere postupanja s otpadom obzirom na njegove karakteristike

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Prepoznati temeljne elemente ekoinženjerstva u fenomenima transporta i bilancama tvari i energije, jediničnim operacijama koje se primjenjuju u zaštiti okoliša, reaktorima i bioreaktorima, termodinamici
2. Razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša
3. definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja
4. primijeniti zakonske propise iz područja zaštite okoliša
Literatura:
  1. 1. H. Kušić, Nastavni materijali s predavanja dostupni na stranicama kolegija
  2. 2. B. Crittenden, S.Kolaczkowski, Waste Minimization; A Practical Guide, Institution of Chemical Engineers, Rugby, Warwickshire, UK, 1995.
    3. T. D. Allen, K. S. Rosselot, Pollution Prevention for Chemical Processes, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA 1997.
    4. R. S. Gupta, Environmental Engineering and Science, Government Institutes, Rockville, MD,USA, 1997.
    www.mzoip.hr; www.azo.hr; www.apo.hr; www.fzoeu.hr; www.sciencedirect.com
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Upravljanje otpadom“ da će se ispitni rok, dana 23. travnja 2022. , održati u dvorani S-0 (Savska cesta 16) s početkom u 11:30 h.

Za kolegij: 
Josipa Papac, mag.ing.oecoing.
Stefani Tonković, mag.ing.oecoing.

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij "Upravljanje otpadom" da će se terenska nastava na kolegiju održati u petak, 28.1.2022.

Polazak je u 8:00 h, u ulici Florijana Andrašeca (parking kod Cibone).

Fakultet je osigurao dovoljnu količinu brzih testova kako bismo se svi mogli istestirati prije ulaska u autobus. Prema tome, molim Vas se u četvrtak 27.1. između 14 i 16 h na Zavodu javite docentu Katančiću kako biste dobili testove.  Molim Vas da testiranje obavite prije 8 h, kako ne bismo odgađali vrijeme polaska.

Isto tako, molim da nam se mailom jave svi kojima su se razvili bilo kakvi simptomi ili imaju pozitivne rezultate testa kako ne bismo odgađali vrijeme polaska.

Za sve upite molim javiti se na mail jpapac@fkit.hr.

 

Za kolegij,

Josipa Papac,  mag. ing. oecoing.

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij "Upravljanje otpadom" da će se 3. parcijalni ispit iz kolegija održati u ponedjeljak, 17. siječnja 2022. u 15 h na Savskoj cesti 16 (S-0).

Za kolegij: Josipa Papac
                   Stefani Tonković

Obavještava se student/ica,  JMBAG: 0125163471 da je na II. kolokviju ostvario/la 28 bodova. 

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Upravljanje otpadom“ da će se 1. seminar održati 29. studenog 2021.  prema rasporedu: 15-17 h u predavaonici S-0.

Za kolegij: Stefani Tonković, mag. ing. oecoing

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Upravljanje otpadom“ da će se uvodni seminar održati 25. listopada 2021.  prema rasporedu: 15-17 h u predavaonici S-0.

Za kolegij: Stefani Tonković, mag. ing. oecoing

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Upravljanje otpadom“ da će se zbog spriječenosti nastavnika u ranije predviđenom terminu, uvodno predavanje održati 18. listopada 2021. s početkom u 16.00 h u predavaonici S-0, u terminu seminara.

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Obavještavaju se studenti 3. godine preddiplomskog studija Ekoinženjerstvo koji slušaju kolegij „Upravljanje otpadom“ da će se dana 13. listopada 2021. održati uvodno predavanje s početkom u 14.00 h u predavaonici S-0.

 

Predmetni nastavnik:

Prof. dr. sc. Hrvoje Kušić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja