Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Upravljanje energijom
Šifra: 143488
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
1.Povijesni pregled korištenja energije u Svijetu i Hrvatskoj. Utjecaj čovjeka na okoliš kroz povijest.
2.Podjela oblika energije na primarne , transformirane i korisne.
3. Podjela potrošnje energije. Statistički pokazatelji potrošnje energije u Svijetu I Hrvatskoj.
4.Scenariji potrošnje energije. 3A koncept, Accessibility (dostupnost) - održivost sustava i energetsko siromaštvo, Availability (raspoloživost) - sigurnost opskrbe i diverzifikacija opskrbe, Accepbility (prihvatljivost) - javno mnijenje.
5.Fosilna goriva. Nafta konvencionalna i nekonvencionalna. Porijeklo, zalihe, uporaba.
6.Prirodni plin. Konvencionalni i nekonvencionalni. Porijeklo, zalihe. Transport plinovodima. LNG tehnologija.
7.Ugljen. Porijeklo, zalihe, dobavni pravci, sastav, i uporaba. Utjecaj na okoliš i njegova budućnost u energetici. Tehnogije za čistije korištenje.
8.Izgaranje. Temeljna energetska pretvorba fosilnih goriva u toplinsku energiju. Stehiometrijski odnosi izgaranja za kruta, tekuća i plinovita goriva.
9.Hidroenergetska postrojenja. Instalirani kapaciteti u Svijetu i Hrvatskoj. Osnovni tipovi vodnih turbina i njihove osnovne konstrukcijske značajke. Pregled hidroenergetskih objekata u Hrvatskoj. Male hidroelektrane.
10. Strateški energetski infrastrukturni objekti u Hrvatskoj i njihov nacionalni i regionalni značaj.
11.Utjecaj energetskih pretvorbi na okoliš. Izgaranje fosilnih goriva i emisije ugljičnog dioksida.
12.Efekt staklenika: pojam, stanje iz predindustrijskog vremena i sada. Klimatske politike. Niskougljično društvo.
13.Obnovljivi izvori energije. Statistički pokazateljii u Svijetu i Hrvatskoj. Podjela. Klimatske politike i obnovljivi izvori energije.
14.Karakteristike rada postrojenja koji koriste obnovljive izvore nergije. Financiranje obnovljivih izvora energije. Pregled najvažnijh izvedenih i planiranih projekata u Hrvatskoj. Biomasa. Bioplin i šumska biomasa.
15. Potrošnja energije u zgradarstvu. Struktura potrošnje energije. Potencijal uštede energije u tom sektoru.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz podrucja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. razviti svijest i sposobnost provedbe preventivnih mjera zaštite okoliša
3. definirati jednostavne probleme u podrucju ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja
4. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku
Ishodi učenja:
  1. Na temelju povijesnih podataka ocijeniti trendove potrošnje energije.
  2. Poznavati osnovne procese pretvorbe energije
  3. Preporučiti načine smanjenja opterećenja okoliša zbog energetskih pretvorbi na lokalnoj razini.
  4. Ocijeniti podudarnost ciljeva nacionalne I EU klimatske politike.
  5. Prosuditi ulogu obnovljivih izvora u postizanju ciljeva klimatske politike.
Literatura:
  1. Nastavni materijali iz Upravljanja energijom, Cjeloviti materijali iz kolegija Upravljanje energijom, I. Sutlović, , .
  2. Energija u Hrvatskoj, Statistički pkazatelji vezani uz energiju., Grupa autora, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, .
  3. British Petroleum Energy Outlook, Statistički podaci vezani uz energiju u svijetu, Grupa autora, British Petroleum, .
  4. Energy and Enevironment, Renewable Energy, Časopisi iz područja energetike i okoliša, Grupa autora, Elsevier, .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
Položen : Uvod u ekoinženjerstvo
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Pismeni dio ispita iz Upravljanja energijom održat će se sutra u četvrtak 15.2.2024.  11.30-13.30 u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni istog dana ovdje na web-u u 14.30. Odmah nakon toga slijedi pisanje teoretskog dijela ispita (pola sata) u dvorani P1KM-19 nakon čega je kratki usmeni ispit. Za pisanje teoretskog dijela ispita donesite arak (A3) čistog papira i pribor za pisanje. Na teoretskom dijelu ispita ne smiju se imati nikakvi materijali.

Dvorana P1KM-19 nalazi se u podrumu desno na Marulićevom trgu 19.

Prof.dr. sc. I. Sutlović

14.2.2024.

Konzultacije su sutra u četvrtak 8.2.2024.  u 14.15 sati u dvorani P1KM-19, Marulićev trg 19, podrum desno, mala dvorana.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

7.2.2024.

Pismeni dio ispita iz Upravljanja energijom održat će se u srijedu 13. 9. 2023. od 9 do 11  u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20.

Dođite malo ranije.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će istog dan u 13.30 sati ovdje na web-u. Nastavak odmah.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 12.9.2023.

Na usmeni dio ispita pozivaju se:

Ana Pećnjak

Lea Raos

Iva Volarić

Pisanje teoretskog dijela održat će se odmah u dvorani S-P, Savskac. 16, podrum.

Ispiti se mogu vidjeti u isto vrijeme.Pričekati pred dvoranom S-P.

Prof. dr. sc.I. Sutlović

Pismeni dio ispita iz Upravljanja energijom održat će u srijedu 5. srpnja 2023. od 9 do 11 u dvorani MKV-20,

Marulićev trg 20. Dođite malo ranije.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni istog dana u 13.30 ovdje na web-u. Nastavak odmah.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

4.7.2023.

Na usmeni dio ispita pozivaju se:

Filip Crnić

Karla Čulo

Tin Mirt

Pisanje teoretskog dijel (koncepta ) je dans u 16 sati u dvorani S-1.

Ispiti se mogu vidjeti u isto vrijem. Pričekati ispred s-1

Prof. dr. sc. I. Sutlović

26.6.2023.

Pismeni dio ispita iz Upravljanja energijom održat će se u ponedjeljak 26.6.2023. u dvorani S-0, Savska c.16 od 9 do 11. Dođite malo ranije.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni istog dana ovdje na web-u u 15 sati. Nastavak odmah nakon toga.

Prof. dr. sc. I.Sutlović

23.6.2023.

Na usmeni dio ispita poziva se:

Tin Mirt

Pisanje teoretskog dijela ispita (koncepta) bit će danas u 15 sati. Pričekati pred zavodom.

Ispit se mogu vidjeti u isto vrijeme.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

14.6.2023.

Pismeni dio ispita iz Upravljanja energijom održat će se u srijedu 14.6.2023. od 9-11 u dvorani S-1, Savska c. 16.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta će biti  u 15 sati  u Savskoj c. 16. Pričekati pred zavodom.

Prof. dr.sc. I. Sutlović

13.6.2023.

2. kolokvij iz Upravljanja energijom održat će se 1. lipnja 2023. od 16 do 18 sati u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20.

Molim sve one koji neće doći na kolokvij da me o tome obavijeste putem e-maila.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

23.5.2023.

Kao što je najavljeno 1. kolokvij održat će se u ponedjeljak 24. 4. 2023. u terminu nastave od 10 do 11.45 u dvorani S-0. Molim one koji neće doći na kolokvij da mi to jave e-mailom. Prisustvovati kolokviju smiju svi koji slušaju kolegij ove  ili su ga odslušali prošle godine.

Također, imat ćemo dva termina odrade nastave i to 2. i 16. 5. 2023. od 15 do 17 sati. Jedan sat nastave uzimamo od Procesne opreme u ekoinženjerstvu (15 do 16). Odrade će biti u dvorani S-0.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

17.4.2023.

Sukladno našem dogovoru na današnjem predavanju termin prvog kolokvija pomičemo na dan ranije

tako da će se 1. kolokvij održati u ponedjeljak 24. travnja 2023. u terminu nastave od 10 do 12 sati.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

3.4.2023.

2. kolokvij iz Upravljanja energijom održat će 1. lipnja 2023. od 16 do 18 sati.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

21.3.2023.

Kolokviji iz Upravljanja energijom u ovoj akademskoj godini održat će se prema sljedećem rasporedu:

1. kolokvij: 25. travnja 2023. od 16 do 18 i

2. kolokvij 30 svibnja 2023. od 16 do 18.

Prof. dr. sc I. Sutlović

16.3.2023.

Nastava iz kolegija "Upravljanje energijom" počinje prema rasporedu u ponedjeljak 27. veljače 2023. u 10  sati (bez akademske četvrti). Prisustvo nastavi je obvezno. Tko je stekao pravo na potpis prošle akademske godine ne mora dolaziti na nastavu i ima pravo pristupiti kolokviju.

Prof. dr. sc Igor Sutlović

24. veljače 2023.

Pismeni dio ispita položile su:

Stela Sabo

Valentina Sabolić

Pisanje koncepta odmah u u čionici za računala, Savska c. 16. Ispiti se mogu vidjeti odmah na istom mjestu.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

13.2.23.

Pismeni ispit iz Upravljanja energijom održat će se u ponedjeljak 13.2.2023 od 9 do 11 sati u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20.

Rezultati istog dana ovdje na web-u u 13 sati. Pisanje teoretskog dijela odmah nakon toga.

 

Prof. dr. sc. I. Sutlović

10.2.2023.

Ispit (negativna ocjena se može vidjeti danas (1.2.2023.) u 12 sati u dvorani S-P, Savska c. 16.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

1.2.2023.

Pismeni dio ispita je sutra 1.2.2023. u 9 sati u dvorani S-1, Savska c. 16.

Rezultati ispita bit će objavljeni istog dana u 12 sati ovdje na web-u.

prof. dr. sc. I. Sutlović

31.1.2023.

Na pismenom dijelu  ispita zadovoljili su:

Marija Berečić

Martina Bilokapić

Teoretski dio ispita (pisanje koncepta) održat će se danas u 14 sati u dvorani S-0, Savska c. 16 . Za nastavak ćemo se dogovoriti.

Studenti koji polažu ispit pred povjerenstvom dolaze prema rasporedu (danas u 15).

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 9.9.2022.

Pismeni ispit iz Upravljanja energijom održat će se u petak 9.9.2022. od 9 do 11 sati u dvorani S-0, Savska c. 19.

Dođite 15 minuta ranije.

Kolegice Jerleković i Sabo (oslobođene pismenog ispita temeljem rezultata na kolokviju) i kolegice Bilokapić i Leko (ispit pred povjerenstvom) dolaze na teoretski dio (pisanje koncepta) u petak 9.9.2022. u 7.30 u dvoranu S-1. Nakon toga kolegice (ispit pred povjerenstvom) pristupaju pismenom dijelu ispita kako je gore navedeno, a kolegice Jerleković i Sabo odmah nastavljaju s usmenim.

Rezultati pismenog dijela ispita bit će istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a teoretski dio ispita (pisanje koncepta) odmah nakon toga.

Ispit pred povjerenstvom održat će se u petak u 15 sati u dvorani S-0.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 8.9. 2022.

Na pismenom dijelu  ispita položile su:

Martina Bilokapić

Paola Eva Leko

Teoretski dio ispita (pisanje koncepta) održat će se u ponedjeljak, 5.9.22. u 8.30 u dvorani S-1, Savska c. 16 (termin je pomaknut u odnosu na prvu obavijest). Nastavak odmah nakon toga.

Kolegica koja polaže ispit pred povjerenstvom dolazi prema rasporedu (danas u 12.30).

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 2.9.2022.

Pismeni ispit iz Upravljanja energije održat će u četvrtak 1. rujna 2022. od 9 do 11 sati u dvorani S-1, Savska c. 16. Dođite 15 minuta ranije.

Rezultati pismenog ispita bit će objavljeni u petak 2. rujna 2022. tijekom dana ovdje na web-u.

Pisanje teoretskog dijela (koncepta) za one koji su položili pismeni dio ispita bit će u ponedjeljak 5. rujna 2022. u 8 sati u dvorani S-1, Savska c. 16, a nastavak odmah nakon toga.

Kolegica Kovač koja polaže ispit pred povjerenstvom dolazi na pisanje koncepta u četvrtak 1. rujna 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c. 16. Nakon toga pristupa pismenom dijelu ispita prema gornjem rasporedu. Ispit pred povjerenstvom održat će se u petak 2. rujna u 12.30 u dvorani S-P, Savska c. 16, podrum.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 31. kolovoza 2022.

Na uzsmeni dio ispita (pisanje koncepta) koji će se održati odmah pozivaju se:

Barbara Barusić i

Dora Katarina Kovač.

prof. dr. sc.I. Sutlović

Zagreb, 6.7.22.

Pismeni ispit iz Upravljanja energijom održat će se sutra, 6. srpnja 2022. od 9 do 11 u dvorani S-0, Savska c. 16. Dođite malo ranije.

Rezultati će biti objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta odmah nakon toga.

Kolegice koje su oslobođene pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolokviju dolaze na pisanje teoretskog dijela sutra, 6. srpnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16. Za nastavak ćemo se dogovoriti.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 5. srpnja 2022.

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas 28.6.22. u 14  pozivaju se:

Marija Berečić i

Paola Eva Leko.

Pričekati pred zavodom.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 28. lipnja 2022.

Pismeni ispit iz Upravljanja energijom održat će se sutra, 28. lipnja 2022. od 9 do 11 u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20. Dođite malo ranije.

Rezultati će biti objavljeni istog dana u 14 sati ovdje na web-u, a pisanje koncepta odmah nakon toga.

Kolege koji su oslobođeni pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolkviju dolaze na pisanje teoretskog dijela sutra, 28. lipnja 2022. u 7.30 u dvoranu S-1, Savska c.16. Za nastavak ćemo se dogovoriti.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 27. lipnja 2022.

Pismeni dio ispita nije nitko položio.

Ispiti se mogu vidjeti odmah.

Pričekajte pred zavodom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14. lipnja 2022.

.

Svi pričekajte pred zavodom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14. lipnja 2022.

Pisanje teoretskog dijela ispita za studnte koji su oslobođeni pismenog dijela ispita temeljem rezultata postignutih na kolkviju bit će u utorak 14. lipnja 2022. u 8 sati u dvorani S-1. Za nastavak ćemo se dogovoriti.

Pismeni dio ispita održat će se u utorak 14. lipnja 2022. od 9 do 11 u dvorani S-1, Savska c. 16.

Rezultati pismenog će biti istog dana u 12 sati na web-u, a pisanje teoretskog dijela (koncepta) odmah nakon toga.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 13. lipnja 2022.

2. kolokvij iz Upravljanja energijom održat će se danas 3. lipnja prema sljedećem rasporedu:

studenti od B do M: dvorana MKV-20, Marulićev trg 20 i

studenti od P do V: dvorana S-1, Savska c. 16.

Dođite desetak minuta ranije.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 3. lipnja 2022.

Poštovane kolegice i kolege!

Ako netko ne dolazi na drugi kolokvij molim vas da me obavijestite mailom.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 26. svibnja 2022.

Kolokviji iz Upravljanja energijom u ovoj akademskoj godini održat će se u sljedćim terminima:

1. kolokvij: utorak, 26. travnja 2022. od 16 do 18 u dvorani MKV-20, Marulićev trg 20 i

2. kolokvij: petak, 3. lipnja 2022. od 17 do 19 sati.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 4. travnja 2022.

S nastavom počinjemo prema rasporedu, u ponedjeljak 28. veljače 2022. (točno) u 10 sati u dvorani S-0, Savska c. 16.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 25. veljače 2022.

Na usmeni dio ispita koji će se održati danas u 14 sati u dvorani S-1, Savska c. 16 pozivaju se:

Filip Mikuličić,

Sara Vranko i

Korina Žaja

 

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14.2.22.

Pismeni dio ispit iz Upravljanja energijom održat će se u ponedjeljak 14. veljače 2022. u 9 sati (doći 15 min. ranije) u dvorani S-1, Savska c. 16. Rezultati će biti objavljeni ovdje na web-u u 14 sati. Pisanje teoretskog dijela odmah nakon toga u Savskoj c. 16 .

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14. veljače 2022.

Na teoretski dio ispita danas u 14 sati poziva se

Andrea Pleić

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 10. 9. 2021.

Pisanje teoretskog dijela ispita je u petak, 10.rujna 2021. u 8 sati u dvorani S-1, Savska c. 16. Za usmeni ćemo se dogoovriti na licu mjesta i bit će ubrzo. Kolegica Kuzmić piše u 8 POuEI, a onda ćemo se dogovoriti za UE .

Pismeni dio ispita održat će se u petak, 10. rujna 2021. u 9 sati u dvorani MKV-20, Maruićev trg 20. Dođite malo ranije.

Rezulati pismenog bit će na web-u istog dana do 14. Pisanje koncepta istog dana u 14 sati u Savskoj c. 16. Pričekajte pred zavodom.

prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 10  rujna 2021.

Na usmeni dio ispita koji će se održati u ponedjeljak, 12. srpnja 2021. u 8.30 u dvorani S-0, Savska c. 16 poziva se kolegica:

 

Nikol Jović

 

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 9. srpnja 2021.

Kolege Bolješić i Viljevac dolazi na pisanje koncepta u srijedu 7.7.21. u 7.30 u dvoranu S-1. Nastavak odmah poslije toga.

Kolegica Jović dolazi na pismeni dio ispita u srijedu 7.7.21. u 9 sati (doći malo ranije) u dvoranu MKV-20, Marulićev trg 20.

Rezultati će biti do kraja dana, a tada će biti i termin pisanja koncepta i usmenog.

Prof. dr. sc. I. Sutlović,

U Zagrebu, 6.7.21.

Poštovani kolege!

Nastavljamo s predavanjima u našem uobičajenom terminu u ponedjeljak,

17. svibnja 2021. u 9.15.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 14. svibnja 2021.

Poštovani kolege!

Predavanje zakazano za ovu srijedu se otkazuje.

Molim vas, pratite daljnje obavijesti.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 10. svibnja 2021.

Poštovani kolege!

Obzirom da mi u ponedjeljak u ponoć istječe izolacija,  a da mi je tehnički komplicirano odraditi online predavanje u našem terminu od 9 do 11 toga predavanja ne bi bilo nego bi ga odradili u srijedu 12. svibnja od 13 do 15. Po rasporedu ste tada slobodni. Možemo početi točno u 13. Onda ćemo se dogovoriti za kolokvij. 

Hvala na razumijevanju. 

Prof. dr.sc. I. Sutlović 

5.5.2021.

Poštovane kolege!

Obzirom da sam u izolaciji do zaključno ponedjeljka 10. svibnja kolokvij ćemo odgoditi na par dana.

Taj ponedjeljak ćemo odraditi online predavanje od 9 do 11.  ovisno kako ću se osjećati ovaj tjedan ćemo možda imati on line predavanje, po rasporedu vidim da ste slobodni u srijedu poslije 12 i u petak.

U savkom slučaju stavit ću posebnu obavijest za predavanje ako ga bude.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

3. svibnja 2021.

Poštovani kolege!

Predavanje koje se trebalo održati sutra 3. svibnja 2021. od 9 do 11 se odgađa. Ako bude moguće ja ću dati novi termin za ovaj tjedan imajući u vidu vaš raspored. Bude li to nemoguće ili će biti premalo vremena do kolokvija, kolokvij ćemo odgoditi.

Molim vas da pratite obavijesti na ovom mjestu.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 2. svibnja 2021.

Sukladno našem dogovoru 1. kolokvij će se održati u ponedjeljak 10. svibnja 2021. od 8 do 10 sati u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19. Nakon pisanja kolokvija ste slobodni. Molim da mi se e-mailom jave samo oni koji ne misle dolaziti.

Na kolokviju se smiju imati svi materijali. Zadatke rješavate na listovima papira formata A4 a uzmite sa sobom jednu košuljicu papira presavinutog formata A3 u kojoj ćete predati zadatke.

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 27. travnja 2021.

Na web-u pod nastavnim materijalima - seminari nalazi se novi materijal s nekoliko primjera iz poglavlja izgaranja. To ćemo raditi u ponedjeljak. Materijali uz same računske primjere sadrže i opširna objašnjenja.

Možete skinuti taj materijal i po njemu pratiti. Stara varijanta ako je imate je dobra, ali je proširena još nekim zadacima koji su se prije rješavali na ploči.

Vidimo se online u ponedjeljak.

prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 23. travnja 2021.

 

 

Poštovani kolegice i kolege!

Kao što je najavljeno od strane uprave fakulteta počinjemo s on line nastavom u predviđenom termini ponedjeljkom od 9 do 11  (vrijedi akdemska četvrt). U nastavku je poveznica:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aba7551ec318643639c349b5ebef2f112%40thread.tacv2/1603094746812?context=%7b%22Tid%22%3a%22db9d87d0-5632-489e-aaa0-b8e1f91cd345%22%2c%22Oid%22%3a%222853419b-0778-45c0-bc2b-72cc69e39b19%22%7d

Nadam se skorom prelasku na kontaktnu nastavu.

Vidimo se u ponedjeljak 1. ožujka 2021. online u 9.15.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 26. veljače 2021.

 

Usmeni dio ispita za one koji su polžili ispit putem kolokvija planiran je u terminu održavanja pismenog ispita tj. u četvrtak 18. lipnja 2020. od 8-10. Molim one koji će u tom terminu pisati neki od drugih ispita (Tehnička termodinamika, POuEI) da mi jave mailom radi rasporeda.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 15. lipnja 2020.

Pismeni ispit iz Upravljanja energijom imat će formu kolokvija, a to znači sljedeće.

Sastojat će se iz dva dijela, računskog i teoretskog.

U računskom dijelu bit će tri zadatka iz područja izgaranja, preračunavanja jedinica i hidroelektrana. Zadaci su tipa onih koje imate u materijalima na web-u.

U teoretskom dijelu bit će do deset teoretskih pitanja koja će zahtijevati kraće odgovore. Pitanja će biti iz gradiva koje ste dobivali za proučavanje tijekom online nastave tj. ona poglavlja za koja postoje cjeloviti materijali.

Za oba dijela kolokvija smijete imati sve materijale!

Svaki dio kolokvija nosit će po pola ukupnih bodova.

Tko prođe ispit neće imati posebni usmeni dio osim ako ne želi odgovarati za višu ocjenu, ali ćemo se ipak naći da zajedno prođemo kroz rješenja.

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 15. lipnja 2020.

Usmeni ispit (upis ocjena) održat će se onako kao je već rečeno u rezultatima kolokvija. Doći ćete sutra, 9. lipnja 2020. u Savsku c. 16 u dvoranu S-P (podrum) prema sljedećem rasporedu:

8.15

1.Ana Antolović

2. Lucija Anzulović

3. Amadea Badurina-Petričević

4. Ana-Maria Božičković

5. Rafaela Coha

6. Patricija Hršak

8.45.

1. Lukas Ištef

2. Magdalena  Kolić

3. Ana-Marija Pitner

4. Karla Plenča

5. Nolla Todorović

6. Petra Tomulić

7. Daniela Vasiljević

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 8. lipnja 2020.

 

 

Molim vas da sutra dođete pred zgradu na Marulićevom trgu 19 najkasnije do 7.45 da obavimo potrebnu

kontrolu i da na vrijeme počnemo s kolokvijem.

Na kolkviju smijete imati sve a pišete na svojim papirima koje ćete staviti

u košuljicu (arak A4) i tako predati.

Vidimo se sutra.

prof. dr. sc. Igor Sutlović

 

U Zagrebu, 1. lipnja 2020.

Kolokvij iz Upravljanja energijom sastojat će se iz dva dijela, računskog i teoretskog.

U računskom dijelu bit će tri zadatka iz područja izgaranja, preračunavanja jedinica i hidroelktrana. Zadaci su tipa onih koje imate u materijalima na web-u.

U teoretskom dijelu bit će do deset teoretskih pitanja koja će zahtijevati kraće odgovore. Pitanja će biti iz gradiva koje ste dobivali za proučavanje tijekom online nastave tj. ona poglavlja za koja postoje cjeloviti materijali.

Za oba dijela kolokvija smijete imati sve materijale!

Svaki dio kolokvija nosit će po pola ukupnih bodova.

Ostale informacije vezane uz vrijeme dolaska dat ću vam u ponedjeljak.

prof. dr. sc. Igor Sutlović

Poštovane kolegice i kolege!

Molim vas da mi se putem maila prijavite za kolokvij iz Upravljanja energijom po mogućnosti do petka, a najkasnije do kraja vikenda.

Imat ćemo jedan kolokvij a o samoj formi kolokvija moram još malo razmisliti, s time da ću vam obavijest kako će to izgledati dati u petak.

Srdačan pozdrav,

I.S.

Poštovane kolegice i kolege!

Obzirom da je došlo do preklapanja termina predavanja i kolokvija, mi ćemo u utorak početi s predavanjem u 10 sati i to u Savskoj u dvorani S-P (podrum-naša standardna lokacija). Ja ću dolje bit u 10.00 a vi kad napišete kolokvij dođite na predavanje. Obzrom da vas većina ide na kolokvij mislim da je najbolje tako.

I još za kraj, vi koji ste napravili ona dva zadataka (eseja) koja sam dao tijekom održavanja on line nastave, možete mi ih poslati na mail. Oni koji ih nisu napravili neka ne rade to sada na brzinu. Nema nikakvih sankcija, htio sam vidjeti vaše razmišlajnje, a za one koji su napravili imaju plus za zalaganje.

Vidimo se u utorak.

Srdačan pozdrav,

I.S.

Vrijedi sve dogovoreno,

jedino vas molim da ipak dođete malo ranije (oko 8) radi obavljnja ulaznih formalnosti.

Vidimo se sutra,

I.S.

Poštovane kolegice i kolege!

Nastavu ćemo održati u dva termina utorcima  19. i 26. svibnja 2020. od 8-12 (vrijedi akademska četvrt) u MKM -20, mala dvorana, Marulićev trg 20 (1. kat), kako je već rečeno.

Nema više brojčanog ograničenja tako da može doći svatko, vi koji se niste javili ne morate mi se više javljati, nego samo dođite.

Kolokvij će se održati 2. lipnja 2020. u MKV-20, velika dvorana, Marulićev trg 20, od 8-10 sati.

U tom kolokviju će biti sadržano cijelo gradivo, a o samom obliku kolokvija bit ćete na  vrijeme obaviješteni.

Vidimo se sljedeći utorak u 8.15.

prof. dr. sc. Igor Sutlović

Poštovane kolegice i kolege!

Zahvaljujem onima koji su se javili bez obzira mogu li ili ne mogu prisiustvovati predavanjima, pa vam neću odgovarti pojedinačno. Onima koji to još nisu učinili mogu se i nadalje javiti bez obzira mogu li ili ne mogu dolaziti. Sve do sada rečeno vrijedi i nadalje. Kroz koji dan kada vidim brojnoi stanje i moguće daljnje upute oko održavanja nastave dat ću obavijest. Do tada, a vrijedi za sve, pročitajte predavanje iz obnovljivih izvora energije koje sam sada stavio.

Čujemo se i srdačno vas pozdravljam,

I.S.

Poštovane kolegice i kolege!

Dobili smo dopuštenje za nastavak predavanja. Prema trenutnim, vrlo strogim pravilima, kojih se moramo pridržavati to će izgledati ovako.

U dvorani nas smije biti deset, vas devet i ja jedan. To nije problem jer su se do sada javile četiri kolegice.

Do popunjavanja gornjeg broja nema problema, bude li više i to ćemo riješiti.

Ponavljam, da oni koji neće dolaziti imaju pravo na potpis i da će svi odgovarati isto gradivo.

Oni koji će prisiustvovati nastavi morat će potpisati neku izjavu vezanu uz zdravstveno stanje, i mjerit će nam svima temperaturu beskontaktnom metodom, možda ste to već negdje doživjeli. To će sve organizirati uprava fakulteta.

Kada uđemo u dvoranu nećemo smjeti izlaziti van i vraćati se, ali imat ćemo pauze.

Plan je sljedeći, počeli bi s nastavom u utorak 19. svibnja 2020. u terminu od 8-12 u dvorani MKM-20, Marulićev trg 20, 1. kat. To je četiri sata, radili bi kako budemo raspoloženi.

Nadam se da vas ovo nije obeshrabrilo.

Veselim se našem susretu u navedenom terminu, a do tada vas srdačno pozdravljam,

u ponedjeljak ću staviti još jedno predavanje na web ali o tome u ponedjeljak.

I.S.

 

Poštovane kolegice i kolege!

Sada ću vas malo pustiti s proučavanjem materijala. Obzirom da se situacija pozitivno razvija iako u ovom trenutku

nema naznaka povratka u klupe, ipak vas molim da budemo spremni i na tu mogućnost.

Stoga vas molim da mi na moj mail isutlo@fkit.hr pošaljete poruku tko je u mogućnosti sudjelovati u nastave u slučaju da se to dogodi. Sve bi se događalo suklano propisanim pravilima epidemiološke struke, ono o čemu svaki dan slušate. Evidenciju prisustva bih vodio, ali nastava neće biti obavezna jer sada svakako postoje opravdani razlozi da netko ne dolazi, prvenstveno zdravstveni ako netko spada u rizičnu skupinu ili je pak trenutno izvan Hrvatske pa je povratak otežan ili nemoguć ili pak nešto treće. Volio bih da se vidimo, a svima će biti omogućen pristup kolokvijima i ispitu pod jednakim uvjetima. Javite mi se po mogućnosti do kraja tjedna.

Srdačan pozdrav,

I.S.

Poštovani kolegice i kolege!

Možete početi čitati poglavlje o  hidroenergetskom potencijalu (8. predavanje). Pročitajte do naslova "Radne karakteristike", koga zanima može i to pročitati ali time se nemamo vremena baviti. Pokušajte hidroenergiju staviti u kontekst smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Srdačno vas pozdravljam,

I.S.

Poštovani kolegice i kolege!

poslije fosilnih goriva i izgaranja kao energetske pretvorbe nositelja kemijske energije u toplinsku uz nastanak dimnih plinova, vrijeme je za stakleničke plinove, neizbježnu temu današnjice, koja je malo potisnuta zbog Covida-19.

Pročitajte materijale, to su činjenice uz neka moja razmišljanja. Pokušajte na temelju toga i prtehodnih predavanja složiti jedan esej do dvije strane, nemojte mi još ništa slati. Znači možete malo proguglati, vidjeti za i protiv argumente, vaše mišljenje o Greti Thunberg, političari o toj temi itd.

Neka svako radi za sebe, recite svoje mišljenje i pokušajte naći što više argumenata za svoje tvrdnje.

Još uvijek se nadam da ćemo odraditi koje predavanje, do tada puno vas pozdravljam,

I.S.

Imate li kakvih nedoumica o bilo čemu, slobodno mi pošaljite mail, samo nemojte pitati o ispitu ili kokviju,

znajte da mislim o tome i da ćemo to riješiti na obostrano zadovoljstvo.

Poštovane kolegice i kolege!

Želim vam sretan Uskrs i nadam se da ste svi dobro.

Za sada nastavite sa čitanjem materijala koje sam vam zadao zadnji put . Možete polako krenuti na

poglavlje Izgaranje koje je naše prvo poglavlje u kojem ćemo nešto računati, neće biti

komplicirano. To ste možda već negdje i slušali, a ono što treba za rješavanje zadataka

je posljednja tablica. Kada to proučite vratite se naprijed na fosilna goriva, pa gledajući njihov sastav

vidite kako on utječe na satstav dimnih plinova, to je pitanje utjecaja na okoliš. Poslužite se i zadacima koji su obliku slajda dani u nastavnim materijalima.

Srdačno vas pozdravljam,

Igor Sutlović

 

Poštovani kolegice i kolege!

Evo nas u trećem tjednu nastave na daljinu. Ako ste napravili zadaću od prošlog puta možete nastaviti s čitanjem poglavlja nafte, prirodnog plina  i ugljena. Tu ima posla za ovaj i sljedeći put. Usredotočite se na sasatav goriva, upotrebu, međusobnu usporedbu po pitanju utjecaja na okoliš i budućnost fosilnih goriva.

Srdačno vas sve pozdravljam,

Igor Sutlović

Poštovane kolegice i kolege!

Nema potrebe da se žurimo. Mogli bi se sada vratiti malo unazad, stanimo za sada na nafti.

U onim materijalima gdje se govori o pokazateljima BDp-a, potrošnje energije itd. možete napravit sljedeće.

Neka svatko odabere jednu državu po volji, neka netko uzme i Hrvatsku, pa prema raspoloživom izvorima s weba pogledajte strukturu gospodarstva, npr. udjel industrije (kojih grana), usluga i sl. Znači surfajte.

Možete se međusobno dogovoriti, ako vas više uzme istu državu nema veze, samo nemojte prepisivati jedni od drugih. Možete odabrati i nešto vezano uz naftu. Složite malo teksta s nekim zaključcima i nemojte mi ništa slati.

Nadam se da ćemo se što prije vidjeti pa ćemo se onda dogovoriti.

Puno pozdrava,

I.S.

Poštovane kolegice i kolege!

Nadam se da ste svi dobro obzirom na okolnosti.

Ako ste završili s čitanjem predavanja koje sam zadao prošli put nastavite dalje s fosilnim gorivima, počnite s naftom pa ako se slučajno ne javim natavite dalje. Ukoliko ste na bilo koji nači angažirani posebno vezano uz potres u Zagrebu, da li pomažete sebi ili drugima, predavanja mogu čekati. U ovom trenutku je teško reći kada ćemo se opet vidjeti u regularnim uvjetima. 

Do sljedeće obavijesti srdačno vas pozdravljam i pazite na sebe.

prof. dr. sc. Igor Sutlović

Poštovani kolegice i kolege!

Obzirom na novonastale okolnosti nastavu ćemo održavati na ovaj način.

U repozitoriju nastavni materijali pročitat ćete 3. predavnje koje već vjerojatno imate isprintano.

Dodatno možete potražiti na internetu koristeći ključne riječi koje ćete sami pronaći u tekstu i potražiti razloge različitih pokazatelja BDP, potrošnje energije i sl. u različitim državama. To ćete napraviti tako se zadržite  u razumnom vremenskom okviru i da stignete izvršiti obveze i iz ostalih kolegija. 

Ovo je zadatak za ovaj tjedan, a onda ćemo dalje.

Do sljedeće obavijesti srdačno vas pozdravljam i budite marljivi.

Ima li nekih upita slobodno pošaljite mail: isutlo@fkit.hr

Prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu, 16. ožujka 2020.

Nastava iz Upravljanja energijom počinje sutra prema navedenom rasporedu.

prof. dr. sc. Igor Sutlović

U Zagrebu,  24. veljače 2020.

Pismeni dio ispita održat će se u ponedjeljak 10. veljače 2020. u 9.00 sati u dvorani MKV-19, Marulićev trg 19.

Rezultati istog dana u 14.00 sati u Savskoj c. 16. Pisanje teoretskog dijela (koncepta) odmah nakon rezultata.

Ispit treba predati uredno u košuljici.

 

Prof. dr. sc. I. Sutlović

U Zagrebu, 7. veljače 2020.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja