Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesna oprema u ekoinženjerstvu
Šifra: 37939
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Procesna oprema u ekoinženjerstvu

Cilj kolegija
Omogućiti studentima bolje razumijevanje širokog spektra procesne opreme korištene u ekoinženjerstvu.

Izvedbeni program kolegija
1. Tehnička dokumentacija; osnovna pravila i norme pri prikazu i opisu elemenata procesne opreme, grafički simboli elemenata opreme u procesnim shemama.
2. Osnove mehaničkog ponašanja dijelova procesne opreme. Materijali za gradnju opreme, vrste svojstva i ispitivanje, odabir i pravilna primjena.
3. Laboratorijske vježbe: čvrstoća, tvrdoća, žilavost.
4. Pregled i klasifikacija elemenata (dijelova) procesne opreme u zaštiti okoliša, kombinirano s terenskom nastavom. Specifikacije i izbor opreme. Standardizacija i tipizacija opreme, optimizacija. Održavanje opreme.
5. Pogonski strojevi, prijenosnici i pogoni.
6. Pumpe, kompresori, puhala i ventilatori.
7. Cijevi, armature i oprema cjevovoda.
8. Spremnici i oprema za izmjenu topline. Sigurnost opreme, pogona i okoline.
9. Pregled i klasifikacija sustava procesne opreme u zaštiti okoliša. Strojevi i uređaji u obradi čvrstog otpada (transportne trake, pužni transporteri; buldožeri, kranovi, drobilice).
10. Oprema u pročišćavanju zraka (filtri, cikloni, skruberi).
11. Oprema u obradi voda (spremnici, taložnici, filtar preše, separatori ulja, miješala).
12. Peći, ložišta, spalionice.
13. Oprema za mehaničke i separacijske procese.
14. Mjerna oprema i instrumenti u zaštiti okoliša. Prikaz i analiza rezultata mjerenja.
15. Terenska nastava.

Preduvjeti za upis predmeta
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Integralnim pristupom procesnoj opremi korištenoj u ekoinženjerstvu studenti stječu veće kompetencije za planiranje, upravljanje i održavanje opreme i postrojenja.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Obavezno prisustvovanje na nastavi - predavanjima, seminarima i vježbama te terenskoj nastavi; izrada i prezentacija seminarskih radova.

Način izvođenja nastave
Predavanja, prezentacije, posjeta karakterističnim postrojenjima.

Način provjere znanja i polaganja ispita
2 kolokvija ili pismeni ispit + usmeni ispit

Ishodi učenja kolegija
1. komentirati osnovna pravila, simbole i norme pri prikazu, opisu i specifikacijama jednostavnijih elemenata procesne opreme
2. povezati osnovna načela inženjerske mehanike s jednostavnim dijelovima i sustavima procesne opreme
3. povezati osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala
4. povezati namjenu, konstrukcijska rješenja, svojstva i primjenu osnovnih elemenata i sklopova procesne opreme te ocijeniti njihove najznačajnije karakteristike
5. predložiti prikladne elemente i sklopove opreme sa stanovišta efikasnosti i ekonomičnosti

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. upotrijebiti osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima
2. prikupiti informacije iz različitih izvora potrebne za praćenje stanja i zaštitu okoliša te upravljanje vodama, zrakom, tlom, otpadom i energijom
3. definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja
4. objasniti postupke pri projektiranju sustava zaštite okoliša
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  I. Alfirević et al.: Inženjerski priručnik, Školska knjiga Zagreb, 1996.
  M. Franz, Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
  Z. Herold: Uvod u inženjersku grafiku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2003.
  J. A. Salvato et al.: Environmental Engineering, J. Wiley & Sons, 2003., , , .
 2. , DOPUNSKA LITERATURA:
  A.C. Hoffmann L.E. Stein: Gas Cyclones and Swirl Tubes, Springer Verlag Berlin, 2002.
  A. Stodard et al.: Municipal Wastewater Treatment, J. Wiley & Sons, 2002.
  N. P. Cheremisinoff, Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies, Butterworth-Heinemann, 2002.
  Charles E. Thomas - Process Technology Equipment & Systems, Delmar, 2011.
  Časopis Tehno-eko, stručni časopis za tehnologije u ekologiji, Springer Business Media Croatia
  Podaci, prospekti i Internet stranice proizvođača opreme, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko:

  Konzultacije se održavaju po dogovoru.

  Lokacija:
Obavijesti

Usmeni ispit je u srijedu u Zagrepčanki na 2. katu u Vijećnici 1 u 9:00.

Studenti koji su u 2022/23 slušali kolegij polažu na sljedeći način:

za moj dio će biti pismeni ispit kao i do sada, a za dio prof Filipan će biti samo usmeni ispit. Pripremajte se učeći iz materijala koje vam je dao kolega Filipan. Sve što ste položili vam se priznaje.

Ako polažete oba dijela na ispitu, na roku pišete moj dio, a nakon toga usmeno Filipanov dio. Ako polažete samo dio kolege Filipana – na pismeni ne dolazite, već samo čekate obavijest o terminu tog usmenog.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja