Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesna oprema u ekoinženjerstvu
Šifra: 37939
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Veljko Filipan
prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Procesna oprema u ekoinženjerstvu

Cilj kolegija
Omogućiti studentima bolje razumijevanje širokog spektra procesne opreme korištene u ekoinženjerstvu.

Izvedbeni program kolegija
1. Tehnička dokumentacija; osnovna pravila i norme pri prikazu i opisu elemenata procesne opreme, grafički simboli elemenata opreme u procesnim shemama.
2. Osnove mehaničkog ponašanja dijelova procesne opreme. Materijali za gradnju opreme, vrste svojstva i ispitivanje, odabir i pravilna primjena.
3. Laboratorijske vježbe: čvrstoća, tvrdoća, žilavost.
4. Pregled i klasifikacija elemenata (dijelova) procesne opreme u zaštiti okoliša, kombinirano s terenskom nastavom. Specifikacije i izbor opreme. Standardizacija i tipizacija opreme, optimizacija. Održavanje opreme.
5. Pogonski strojevi, prijenosnici i pogoni.
6. Pumpe, kompresori, puhala i ventilatori.
7. Cijevi, armature i oprema cjevovoda.
8. Spremnici i oprema za izmjenu topline. Sigurnost opreme, pogona i okoline.
9. Pregled i klasifikacija sustava procesne opreme u zaštiti okoliša. Strojevi i uređaji u obradi čvrstog otpada (transportne trake, pužni transporteri; buldožeri, kranovi, drobilice).
10. Oprema u pročišćavanju zraka (filtri, cikloni, skruberi).
11. Oprema u obradi voda (spremnici, taložnici, filtar preše, separatori ulja, miješala).
12. Peći, ložišta, spalionice.
13. Oprema za mehaničke i separacijske procese.
14. Mjerna oprema i instrumenti u zaštiti okoliša. Prikaz i analiza rezultata mjerenja.
15. Terenska nastava.

Preduvjeti za upis predmeta
Položeni predmeti: svi predmeti 1. nastavne godine

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija studenata
Integralnim pristupom procesnoj opremi korištenoj u ekoinženjerstvu studenti stječu veće kompetencije za planiranje, upravljanje i održavanje opreme i postrojenja.

Obaveze studenata u nastavi i načini njihova izvršavanja
Obavezno prisustvovanje na nastavi - predavanjima, seminarima i vježbama te terenskoj nastavi; izrada i prezentacija seminarskih radova.

Način izvođenja nastave
Predavanja, prezentacije, posjeta karakterističnim postrojenjima.

Način provjere znanja i polaganja ispita
2 kolokvija ili pismeni ispit + usmeni ispit

Ishodi učenja kolegija
1. komentirati osnovna pravila, simbole i norme pri prikazu, opisu i specifikacijama jednostavnijih elemenata procesne opreme
2. povezati osnovna načela inženjerske mehanike s jednostavnim dijelovima i sustavima procesne opreme
3. povezati osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala
4. povezati namjenu, konstrukcijska rješenja, svojstva i primjenu osnovnih elemenata i sklopova procesne opreme te ocijeniti njihove najznačajnije karakteristike
5. predložiti prikladne elemente i sklopove opreme sa stanovišta efikasnosti i ekonomičnosti

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. upotrijebiti osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima
2. prikupiti informacije iz različitih izvora potrebne za praćenje stanja i zaštitu okoliša te upravljanje vodama, zrakom, tlom, otpadom i energijom
3. definirati jednostavne probleme u području ekoinženjerstva radi njihovog rješavanja
4. objasniti postupke pri projektiranju sustava zaštite okoliša
Literatura:
 1. LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA:
  I. Alfirević et al.: Inženjerski priručnik, Školska knjiga Zagreb, 1996.
  M. Franz, Mehanička svojstva materijala, FSB, Zagreb, 1998.
  Z. Herold: Uvod u inženjersku grafiku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, 2003.
  J. A. Salvato et al.: Environmental Engineering, J. Wiley & Sons, 2003.
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  A.C. Hoffmann L.E. Stein: Gas Cyclones and Swirl Tubes, Springer Verlag Berlin, 2002.
  A. Stodard et al.: Municipal Wastewater Treatment, J. Wiley & Sons, 2002.
  N. P. Cheremisinoff, Handbook of Water and Wastewater Treatment Technologies, Butterworth-Heinemann, 2002.
  Charles E. Thomas - Process Technology Equipment & Systems, Delmar, 2011.
  Časopis Tehno-eko, stručni časopis za tehnologije u ekologiji, Springer Business Media Croatia
  Podaci, prospekti i Internet stranice proizvođača opreme
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Analitička kemija
Položen : Fizika II
Položen : Matematika II
Položen : Mikrobiologija
Položen : Opća i anorganska kemija
Položen : Primijenjeno računarstvo
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

Koncept teorijskog dijela piše se s početkom u 7.30 sati u dvorani S-1, Savska cesta 16. 
Usmeni ispit je u dvorani U-R na Savskoj cesti 16 odmah u nastavku.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Koncept usmenog ispita u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16  pišu sljedeće studentice:
Ramona Petko
Laura Milek

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

Koncept teorijskog dijelas početkom u 7.30 sati u dvorani S-1, Savska cesta 16 pišu studentice Marija Berečić i Antonija Jelavić. 

Pismeni ispit za sve prijavljene studente je u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14 sati na ovoj web stranici.  Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16. 
Usmeni ispit je u 16 sati u dvorani S-0.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na pismenom ispitu iz prvog dijela gradiva zadovoljili su sljedeći studenti:
Nikol Jović
Mirna Labrović i
Lucija Svorcina.

Koncept usmenog ispita piše se u 14 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 . 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

Na ispitu 06.07.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita iz prvog dijela gradiva u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati pišu studenti koji su oslobođeni pismenog temeljem rezultata na I. kolokviju. Usmeni ispit je odmah nakon koncepta. 

2) pismeni ispit iz prvog dijela gradiva pišu studenti Jelavić, Jović, Labrović, Milek, Petko i Svorcina u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9:00 . 

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 15 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 15 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Na pismenom ispitu iz prvog dijela gradiva zadovoljili su sljedeći studenti:

Martina Bilokapić

Bruno Bušić

Andrea Pleić

Dino Rodić

Koncept usmenog ispita piše se u 14,30 sati u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 . 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

Na ispitu 28.06.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita iz prvog dijela gradiva pišu studenti Horvat, Jerleković, Labrović, Rivić i Terzić u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 7:30 sati. Usmeni ispit je odmah nakon koncepta. 

2) pismeni ispit iz prvog dijela gradiva pišu studenti Bilokapić, Bušić, Jelavić, Jović, Pleić i Rodić
u dvorani S-0 na Savskoj cesti 16 s početkom u 9:00 . 

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14,30 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14,30 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Popravni kolokvij za 2. dio gradiva se piše sutra u MKV-20 u 9:00.

Ponesite svoj A3 arak papira za pisanje.

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

Na ispitu 14.06.2022.  prijavljeni studenti su raspoređeni po dvoranama na sljedeći način:

1)  koncept usmenog ispita iz prvog dijela gradiva pišu studenti Grganović, Hartman i Žaja u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16 s početkom u 8:00 sati. Usmeni ispit je odmah nakon koncepta. 

2) pismeni ispit iz prvog dijela gradiva pišu studenti Bilokapić, Pleić i Vranko u dvorani MKV-20 na Marulićevom trgu 20 s početkom u 9:00 . 

Rezultati pismenog ispita objavit će se istoga dana do 14 sati na ovoj web stranici. 
Koncept usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom piše se u 14 sati u dvorani S-0. 

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi mogli na vrijeme započeti s ispitom. 

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Studenti koji nisu pisali ili žele popraviti ocjenu 2. kolokvij, mogu pristupiti popravnom kolokviju iz tog dijela gradiva isključivo na prvom ispitnom roku, 14. lipnja 2022. Studenti koji žele izaći na ovaj popravni kolokvij obavezno prijavljuju svoju namjeru na email dvrsal@fkit.hr do ponedjeljka 13. lipnja u 11h.

Poštovani kolege studenti,

polazak u petak 27. 5. 2022. je u 7:00 s parkinga iza Cibone tako da vas molim da svi budete tamo već u 6:50 kako bi mogli na vrijeme krenuti!

Na e-mail: dvrsal@fkit.hr pošaljite mi broj osobne, naziv PU i mjesto izdavanja, radi slanja u Kaštijun da nam pripreme propusnice. Upozorite se međusobno na ovu obavijest da skupim što prije sve podatke.

Obavijest za kolokvij (2. dio kolegija) – svi ga pišete prvi sat predavanja u zadnjem tjednu nastave.

Predmetni nastavnici

Prof. dr. sc. Veljko Filipan i prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

Prosljeđujem svima poziv organizatora stručnog skupa Nova era prometa.
Program skupa možete pogledati na stranici:
https://www.energetika-marketing.hr/nova-era-prometa/hr/program/ .

Ponudili su mi 2-3 slobodna mjesta za naše studente pa mi se možete javiti na moj e-mail ukoliko je netko zainteresiran.
Rok za obvezujuću prijavu je sutra ujutro do 8 sati radi javljanja organizatoru za pripremu akreditacije. 

Prof.V.Filipan (e-mail: vfilipan@fkit.hr)

Poštovani kolege studenti,

kako je rečeno na predavanjima za petak 27. 5. 2022. planira se stručni posjet (terenska nastava) pogonima u Puli. Posjetit će se:

1. ŽCGO Kaštijun

2. Cementara Calucem

Planirani polazak je u 7:00, a povratak u večernjim satima.

Ukoliko je netko od studenata spriječen drugim neodgodivim i opravdanim obvezama te neće moći ići na put neka to do petka u 12h svakako javi na e-mail: dvrsal@fkit.hr.

Predmetni nastavnici

Prof. dr. sc. Veljko Filipan i prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

Analiza rezultata, pregled zadaća i razgovor o I. parcijalnom ispitu (za I. dio gradiva) bit će u utorak 03.05.2022. u 12,45 nakon prvog sata nastave iz kolegija u predavaonici S0 .

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

I. Parcijalni ispit (I. kolokvij) u akademskoj godini 2021.-2022.  održat će se
u ČETVRTAK 21. 04. 2022.  s početkom u 17 sati.

Prijavljeni studenti kolokvij pišu u sljedećim dvoranama:

- studenti čija prezimena počinju slovima A do Ć u dvorani S-P (Savska cesta 16 - podrum) 

- studenti čija prezimena počinju slovima D do R u dvorani S-1 (Savska cesta 16 - I. kat) 

- studenti čija prezimena počinju slovima S do Ž u dvorani MKV-20 (Marulićev trg 20) .

Molim da pred dvoranu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem.

Podsjećam da je za rješavanje zadataka potrebno je nekoliko listova papira A4 formata. Na svakom listu treba napisati ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Također, za rješavanje koristite i list sa zadacima na kojem je već iscrtan raster radi pomoći pri skiciranju potrebnih shema i dijagrama. 

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli i druga elektronička pomagala kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati studentsku identifikacijsku ispravu.

U Zagrebu, 20.04.2022.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Početak predavanja drugog dijela gradiva je odmah nakon Uskrsa u terminu kao i do sada – utorkom u 12:00.

Materijali za predavanja nalaze se na Merlinu.

Predmetni nastavnik

Prof. dr. sc. Domagoj Vrsaljko

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

I. Parcijalni ispit (I. kolokvij) u akademskoj godini 2021.-2022.  održat će se
u ČETVRTAK 21. 04. 2022.  u 17 h u dvoranama MKV-20, S0, S-1 i S-P.

Kolokviju smiju pristupiti svi novoupisani studenti koji uredno pohađaju nastavu i izvršavaju sve svoje obveze prema kolegiju, kao i studenti koji već imaju pravo na potpis iz ranijih akademskih godina.

Studenti koji namjeravaju pristupiti kolokviju trebat će se prijaviti potpisom na posebnoj popisnoj listi koja će biti dostupna u tjednu prije kolokvija u dvorani S-0 za vrijeme nastave u utorak 12.04.2022. u vremenu od 12 do 16 sati. Prijave su obvezujuće radi velikog broja studenata i potrebe određivanja rasporeda sjedenja za vrijeme kolokvija. Zbog toga molimo studente za ozbiljnost prilikom prijave. Prijavljeni studenti imaju obvezu spremiti se za kolokvij i pristupiti pisanju kolokvija. 
Ukoliko će netko od studenata biti spriječen i neće moći doći prijaviti se, tu prijavu može umjesto njega, ali po njegovoj isključivoj dozvoli izvršiti drugi ovlašteni kolega i/ili kolegica. Dotični kolega/kolegica prijavu će izvršiti svojim potpisom uz ime studenta kojega prijavljuje. Predmetne nastavnike o tome nije potrebno posebno obavještavati. 

Raspored studenata po dvoranama objavit će se na ovoj web stranici neposredno prije kolokvija. 

Za rješavanje zadataka na kolokvijima potrebno je imati 4 lista papira A4 formata. Na svakom listu treba napisati ime studenta. Svaki se zadatak treba rješavati na zasebnom listu i mogu se koristiti obje stranice papira. Zadatke treba rješavati uredno i bez šaranja, zato je za pisanje najbolje koristiti običnu olovku (HB ili mekšu) i gumicu za brisanje. Svi listovi s riješenim zadacima trebaju se staviti u košuljicu (trgovački arak presavinutog A3 formata) s napisanim imenom studenta.

Na kolokviju se smije koristiti sva pisana literatura.

Za računanje na kolokviju smije se koristiti isključivo kalkulator (nikako ne mobitel). Mobiteli i druga elektronička pomagala kojima se može snimati i slati/primati elektroničke poruke putem interneta ni na koji se način ne smiju koristiti za vrijeme kolokvija i moraju prije početka kolokvija biti odloženi u torbama ili ruksacima na katedri ili sa strane u predavaonici tako da nisu na dohvat ruke.

Svaki student na kolokviju mora obavezno imati studentsku identifikacijsku ispravu.

U Zagrebu, 09.03.2022.

Predmetni nastavnik:

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija POuEI

Laboratorijska vježba "Ispitivanje mehaničkih svojstava materijala" izvodit će se kao pokazna vježba uz snimljeni video materijal koji se nalazi na poveznici 
https://fkithr-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dvrsal_fkit_hr/EQtTND77Yb5EsmeXGyPLrmcBl1Lfi8PGWd5T410pYD7bgA?e=nCJd7x

U repozitoriju Nastavni materijali, na poveznici 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Pokazna_vjezba_-_Meh_materijala_vjezbe_EI.pdf 
objavljen je predložak izgleda zadaće i u njemu se nalazi teorijski uvod.

Nakon što proučite teorijski uvod i pogledate video potrebno je izraditi referat (riješiti zadatke iz predloška). Studenti su podijeljeni u 10 grupa prema popisu objavljenom na web stranici na poveznici:
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/Popis_studenta_-_grupe_za_vjezbu.pdf 

Za izradu referata svaka od grupa koristi rezultate ispitivanja koji su po grupama dani u excel dokumentu "Rezultati ispitivanja - za izradu referata laboratorijska vježba svibanj 2020" objavljenom na istoj web stranici predmeta.

Referate treba predati na početku nastave iz PO u EI u utorak 15.03.2022. u 12 sati. 

Predmetni nastavnici:

prof.dr.sc. Veljko Filipan
prof.dr.sc. Domagoj Vrsaljko

Poštovani kolege studenti kolegija PO u EI

Nastava iz kolegija započinje u utorak 01. ožujka 2022.  u 12 sati u dvorani S0 na Savskoj cesti 16/prizemlje.  Prema objavljenom rasporedu, predavanja su utorkom u vremenu od 12 do 14 sati,  a seminar u nastavku, utorkom od 14 do 16 sati. Predavanja i seminari obvezni su za sve novoupisane studente i studente koji ranije nisu stekli pravo na potpis, a odvijat će se u skladu s danim i objavljenim uputama.  Studenti koji su stekli pravo na potpis iz kolegija prethodnih akademskih godina nemaju obvezu, no smiju i preporuča im se da i oni dolaze na nastavu iz kolegija; ovi studenti više nemaju nikakve dodatne obveze prema kolegiju i mogu pristupiti parcijalnoj provjeri znanja (kolokviju) zajedno sa studentima koji su prvi put upisali kolegij i koji uredno izvršavaju svoje nastavne obveze.

Na kolegiju sudjeluju 2 predmetna nastavnika:
prof.dr.sc. Veljko Filipan za 1.dio gradiva (prva polovica semestra) i 
prof.dr.sc. Domagoj Vrsaljko za 2.dio gradiva (druga polovica semestra)

Ostale informacije o kolegiju nalaze se u pdf dokumentu na  poveznici: 
https://www.fkit.unizg.hr/_download/repository/UVODNO_PREDAVANJE_PO_u_EI.pdf 

Materijali za nastavu iz 1. dijela gradiva nalazit će se na web stranici fakulteta 
https://www.fkit.unizg.hr/predmet/poue/nastava .

Detaljne informacije o načinu odvijanja nastave iz 2. dijela gradiva objavit će se sredinom semestra.

Za prvo predavanje i domaće zadaće molimo da na Marulićevom trgu 19, u kopiraonici na ulazu, nabavite sljedeću literaturu: 1) Z. Herold: Runalna i inženjerska grafika (Tehničko crtanje), Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, i 2) Z. Herold, D. Žeželj: Inženjerska grafika – Zbirka zadataka, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb.

Predmetni nastavnici:
prof.dr.sc. Veljko Filipan
prof.dr.sc. Domagoj Vrsaljko

Dana 14.02.2022. ispit se piše u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita i usmeni ispit iz prvog dijela gradiva u 14 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molim da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molim također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Dana 02.02.2022. ispit se piše u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita u 14 sati u Zavodu na Savskoj cesti 16/prizemlje.
Usmeni ispit u 14 sati u dvorani S-1 na Savskoj cesti 16.

Molimo da na određenu lokaciju po rasporedu dođete 15-tak minuta ranije kako bi na vrijeme mogli započeti s pisanjem. Molimo također da se pridržate svih preporuka za socijalnu distancu te da na web stranici fakulteta: https://www.fkit.unizg.hr/ obavezno pročitate sve upute za provođenje ispita tijekom epidemije koronavirusa.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja