Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Organska bojila i zaštita okoliša
Šifra: 21282
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
doc. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s osnovnim pojmovima o boji, te razumijevanje korelacije između kemijske strukture organskih spojeva i obojenosti. Stjecanje znanja o svojstvima, proizvodnji, primjeni, te ekološkim i toksikološkim aspektima različitih skupina organskih sintetskih bojila. Razumijevanje štetnog djelovanja bojila na zdravlje i okoliš i upoznavanje s mjerama zaštite.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Osnovni pojmovi o boji. Empirijske korelacije između kemijske strukture organskih spojeva i njihove boje. Industrijska primjenjivost obojenih spojeva.
2. tjedan: Područja primjene organskih bojila (tekstilna, netekstilna, funkcionalna bojila i optička bijelila).
Seminar: zadatak 1
3. tjedan: Kemijske skupine organskih sintetskih bojila.
Seminar: zadatak 2
4. tjedan: Primjenske skupine organskih sintetskih bojila. Color Indeks.
Seminar: zadatak 3
5. tjedan: 1. kolokvij
6. i 7. tjedan: Postupci sinteze i osnovna svojstva bojila iz odabranih kemijskih/primjenskih skupina.
Seminar: zadatak 4 i 5
8. tjedan: Organski pigmenti: optimizacija sinteze, operacije fizikalne obrade i primjenska svojstva.
Seminar: zadatak 6
9. tjedan: Problematika organskih bojila u okolišu. Specifičnost ekološkog problema obojenih otpadnih voda i pregled procesa obrade.
Seminar: zadatak 7
10. tjedan: 2. kolokvij
11. tjedan: Bojila za hranu.
Seminar: zadatak 8
12. tjedan: Toksikološka svojstva bojila: akutna toksičnost, iritacije, preosjetljivost, mutagenost, karcenogenost
Seminar: zadatak 9
13. tjedan: Metabolizam azo bojila. Sigurnosno tehničke liste bojila. Posebne regulative za bojila.
Seminar: zadatak 10
14. tjedan: Misija ETAD-a (Ekološkog i toksikološkog udruženja proizvođača bojila i organskih pigmenata) za održivi razvitak industrije bojila.
15. tjedan: 3. kolokvij

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Znanja o organskim sintetskim bojilima, svojstvima i područjima primjene različitih skupina bojila, proizvodnji, te ekološkim i toksikološkim aspektima. Kompetencije u rješavanju problematike zaštite okoliša i zdravlja, koja proizlazi iz proizvodnje i upotrebe organskih bojila i pigmenata.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima. Izrada i prezentacija seminarskog rada.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima. Prezentiran i predan seminarski rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i seminari.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit. Mogućnost parcijalnog polaganja.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija. Ekoinženjerstvo.
ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Objasniti osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti
2. Znati područja primjene i klasifikaciju bojila, te prepoznati bojila iz različitih primjenskih skupina
3. Identificirati parametre emisije bojila u okoliš
4. Objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
5.Znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
6. Znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
7.Objasniti principe odgovorne brige bitne za održivi razvoj industrije organskih bojila i pigmenata
8.Poznavati zakonsku regulativu za bojila

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1.Temeljno profesionalno znanje iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem, te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
2.Temeljno profesionalno znanje iz gospodarenja vodama, tlom, zrakom i otpadom
3. Kritička analiza problema iz područja zaštite okoliša
4. Rješavanje problema iz područja zaštite okoliša

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica
1. Organska sintetska bojila
Ishodi učenja
- razumjeti osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti
- znati područja primjene i klasifikaciju bojila, te prepoznati bojila iz različitih primjenskih skupina
Kriterij vrednovanja
- definirati osnovne pojmove o bojama
-objasniti teorije obojenosti
- znati klasifikaciju bojila
- navesti kemijske i primjenske skupine bojila
- znati područja primjene organskih sintetskih bojila
Nastavna jedinica
2. Ekološki i toksikološki aspekti organskih sintetskih bojila
Ishodi učenja
- identificirati parametre emisije bojila u okoliš
- objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
- znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
- znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
- poznavati zakonsku regulativu za bojila

Kriterij vrednovanja
-znati izvore onečišćenja okoliša bojilima
-znati parametre koji utječu na emisiju bojila u okoliš
- objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
- znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
- znati o problemu pri profesionalnoj izloženosti bojilima
- navesti opće podatke koje sadrže sigurnosno tehničke liste za bojila
-znati zahtjeve za bojila za prehrambene proizvode
- znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
- navesti ključnu zakonsku regulativu za bojila

Nastavna jedinica
3.Principi odgovorne brige u industriji organskih bojila i pigmenata
Ishodi učenja
- prepoznati principe odgovorne brige bitne za održivi razvoj industrije organskih bojila i pigmenata
Kriterij vrednovanja
-objasniti principe odgovorne brige
-znati o djelovanju ETAD-a ,Ekološkog i toksikološkog udruženja proizvođača organskih bojila i pigmenata, u zaštiti zdravlja i okoliša pri proizvodnji i primjeni organskih bojila, te doprinosu održivom razvoju
Literatura:
  1. S. Papić, Nastavni tekstovi na mrežnim stranicama FKIT-a
    S. Papić, Kemija i tehnologija industrijskih bojila, interna skripta, FKIT, 2008.
  2. H. Zollinger, Color Chemistry, VCH, Weinheim, 1987.
    K. Hunger, Industrial Dyes, Wiley-VCH, Weinheim, 2002.
    A. Reife, H. S. Freeman, Environmental Chemistry of Dyes and Pigments, John Wiley & Sons, 1996
3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Obavijesti

Mole se studenti koji se nisu potpisali na 1. kolokviju iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša da se jave asistenticama radi pravilne evidencije rezultata. 

Za kolegij: Josipa Papac, mag. ing. oecoing.
                   Stefani Tonković, mag. ing. oecoing. 

Poveznica na predavanje ponedjeljkom u terminu od 10:15-12:00.

Passcode: 537735

ID: 839 7330 3368

 

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti koji slušaju kolegij Organska bojila i zaštita okoliša da će se prvi parcijalni ispit iz kolegija održati u srijedu, 25.11.2020. 15-16 h, u predavaonici S-1.

U ponedjeljak, 23.11.2020. održati će se seminar u predviđenom terminu predavanja on-line. 

 

Za kolegij:

Stefani Tonković, mag. ing. oecoing.

Josipa Papac, mag. ing. oecoing.

Obavještavaju se studenti da će seminari iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša započeti u srijedu 28.10.2020. prema rasporedu u predavaonici S-1. 

za kolegij:

 

Josipa Papac, mag.ing.oecoing.

Predavanje iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša održat će se putem Zoom-a 19.10.2020 s početkom u 10:15 h.

Na vaše e-adrese poslana je poruka s poveznicom, ID-jem i passcode-om.

Za kolegij

Ana Lončarić Božić

Obavještavaju se studenti da se početak predavanja iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša pomiče na tjedan od 19. do 23. listopada, uz eventualne izmjene rasporeda.

Točan termin predavanja i poveznica na virtualno predavanje bit će naknadno objavljeni.

 

Za kolegij,

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Obavještavaju se studenti da će predavanja iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša započeti 12. listopada putem Zooma.

Poveznica na Zoom predavanje objavit će se naknadno.

Za kolegij,

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja