Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Organska bojila i zaštita okoliša
Šifra: 21282
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
doc. dr. sc. Marin Kovačić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s osnovnim pojmovima o boji, te razumijevanje korelacije između kemijske strukture organskih spojeva i obojenosti. Stjecanje znanja o svojstvima, proizvodnji, primjeni, te ekološkim i toksikološkim aspektima različitih skupina organskih sintetskih bojila. Razumijevanje štetnog djelovanja bojila na zdravlje i okoliš i upoznavanje s mjerama zaštite.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Osnovni pojmovi o boji. Empirijske korelacije između kemijske strukture organskih spojeva i njihove boje. Industrijska primjenjivost obojenih spojeva.
2. tjedan: Područja primjene organskih bojila (tekstilna, netekstilna, funkcionalna bojila i optička bijelila).
Seminar: zadatak 1
3. tjedan: Kemijske skupine organskih sintetskih bojila.
Seminar: zadatak 2
4. tjedan: Primjenske skupine organskih sintetskih bojila. Color Indeks.
Seminar: zadatak 3
5. tjedan: 1. kolokvij
6. i 7. tjedan: Postupci sinteze i osnovna svojstva bojila iz odabranih kemijskih/primjenskih skupina.
Seminar: zadatak 4 i 5
8. tjedan: Organski pigmenti: optimizacija sinteze, operacije fizikalne obrade i primjenska svojstva.
Seminar: zadatak 6
9. tjedan: Problematika organskih bojila u okolišu. Specifičnost ekološkog problema obojenih otpadnih voda i pregled procesa obrade.
Seminar: zadatak 7
10. tjedan: 2. kolokvij
11. tjedan: Bojila za hranu.
Seminar: zadatak 8
12. tjedan: Toksikološka svojstva bojila: akutna toksičnost, iritacije, preosjetljivost, mutagenost, karcenogenost
Seminar: zadatak 9
13. tjedan: Metabolizam azo bojila. Sigurnosno tehničke liste bojila. Posebne regulative za bojila.
Seminar: zadatak 10
14. tjedan: Misija ETAD-a (Ekološkog i toksikološkog udruženja proizvođača bojila i organskih pigmenata) za održivi razvitak industrije bojila.
15. tjedan: 3. kolokvij

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Znanja o organskim sintetskim bojilima, svojstvima i područjima primjene različitih skupina bojila, proizvodnji, te ekološkim i toksikološkim aspektima. Kompetencije u rješavanju problematike zaštite okoliša i zdravlja, koja proizlazi iz proizvodnje i upotrebe organskih bojila i pigmenata.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Prisustvovanje predavanjima. Izrada i prezentacija seminarskog rada.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje predavanjima. Prezentiran i predan seminarski rad.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja i seminari.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni ispit. Mogućnost parcijalnog polaganja.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija. Ekoinženjerstvo.
ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Objasniti osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti
2. Znati područja primjene i klasifikaciju bojila, te prepoznati bojila iz različitih primjenskih skupina
3. Identificirati parametre emisije bojila u okoliš
4. Objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
5.Znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
6. Znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
7.Objasniti principe odgovorne brige bitne za održivi razvoj industrije organskih bojila i pigmenata
8.Poznavati zakonsku regulativu za bojila

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1.Temeljno profesionalno znanje iz zaštite lokalnog i globalnog okoliša, unaprjeđenja i upravljanja okolišem, te zakonodavstva vezanog uz zaštitu okoliša
2.Temeljno profesionalno znanje iz gospodarenja vodama, tlom, zrakom i otpadom
3. Kritička analiza problema iz područja zaštite okoliša
4. Rješavanje problema iz područja zaštite okoliša

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica
1. Organska sintetska bojila
Ishodi učenja
- razumjeti osnovne pojmove o bojama i teorije obojenosti
- znati područja primjene i klasifikaciju bojila, te prepoznati bojila iz različitih primjenskih skupina
Kriterij vrednovanja
- definirati osnovne pojmove o bojama
-objasniti teorije obojenosti
- znati klasifikaciju bojila
- navesti kemijske i primjenske skupine bojila
- znati područja primjene organskih sintetskih bojila
Nastavna jedinica
2. Ekološki i toksikološki aspekti organskih sintetskih bojila
Ishodi učenja
- identificirati parametre emisije bojila u okoliš
- objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
- znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
- znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
- poznavati zakonsku regulativu za bojila

Kriterij vrednovanja
-znati izvore onečišćenja okoliša bojilima
-znati parametre koji utječu na emisiju bojila u okoliš
- objasniti problem prisutnosti bojila u okolišu i predvidjeti moguća riješenja
- znati ekološke i toksikološke aspekte različitih skupina bojila
- znati o problemu pri profesionalnoj izloženosti bojilima
- navesti opće podatke koje sadrže sigurnosno tehničke liste za bojila
-znati zahtjeve za bojila za prehrambene proizvode
- znati faktore procjene utjecaja bojila na zdravlje i okoliš
- navesti ključnu zakonsku regulativu za bojila

Nastavna jedinica
3.Principi odgovorne brige u industriji organskih bojila i pigmenata
Ishodi učenja
- prepoznati principe odgovorne brige bitne za održivi razvoj industrije organskih bojila i pigmenata
Kriterij vrednovanja
-objasniti principe odgovorne brige
-znati o djelovanju ETAD-a ,Ekološkog i toksikološkog udruženja proizvođača organskih bojila i pigmenata, u zaštiti zdravlja i okoliša pri proizvodnji i primjeni organskih bojila, te doprinosu održivom razvoju
Literatura:
  1. S. Papić, Nastavni tekstovi na mrežnim stranicama FKIT-a
    S. Papić, Kemija i tehnologija industrijskih bojila, interna skripta, FKIT, 2008.
  2. H. Zollinger, Color Chemistry, VCH, Weinheim, 1987.
    K. Hunger, Industrial Dyes, Wiley-VCH, Weinheim, 2002.
    A. Reife, H. S. Freeman, Environmental Chemistry of Dyes and Pigments, John Wiley & Sons, 1996
3. semestar
Izborna grupa - Redovni studij - Ekoinženjerstvo

Obavještavaju se studenti da se početak predavanja iz kolegija Organska bojila i zaštita okoliša pomiče na tjedan od 19. do 23. listopada, uz eventualne izmjene rasporeda.

Točan termin predavanja i poveznica na virtualno predavanje bit će naknadno objavljeni.

 

Za kolegij,

prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić

doc. dr. sc. Marin Kovačić

Autor: Marin Kovačić
Popis obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja