Opcije pristupačnosti Pristupačnost
O djelatniku

prof. dr. sc. Krešimir Košutić

Zvanje: redoviti profesor u trajnom zvanju

Telefon:
01 4597 232
Telefon kućni:
232
Zavod/služba:
Zavod za fizikalnu kemiju
Godina diplomiranja:
1990.
Godina magistriranja:
1995.
Godina doktoriranja:
1999.

Nastava

Životopis

Ime i prezime:          Krešimir Košutić

Rođen:                       Krapina,  6. veljače 1965.

Narodnost:                Hrvat

Bračno stanje:          Oženjen, otac dvoje djece

Školovanje

Osnovna škola: 1972.-1980. ''Ljudevit Gaj'' Krapina

Srednja škola: 1980.-1984. Srednjoškolski centar Krapina

Diplomirao: 

8. prosinca 1991. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Diplomski rad: Priprava i karakterizacija celulozno-triacetatnih membrana

Mentor: prof. dr. sc. Branko Kunst

Magistrirao: 

7. srpnja 1995. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Magistarski rad: Promjene prijenosnih karakteristika celulozno acetatnih membrana uslijed hidrolize

Mentor: prof. dr. sc. Branko Kunst

Doktorirao: 

2. lipnja 1999. na Fakultetu kemijskog inženjerstva  i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Naslov disertacije: Poroznost reverzno osmotskih membrana za obradbu voda

Mentor: Prof. dr.sc. Branko Kunst

Jezici: aktivno engleski, pasivno njemački

Područje znanstvenog interesa:

Fizikalna kemija polimernih membrana: priprava, modifikacija i karakterizacija

Fizikalno kemijski postupci obrade voda: tlačni membranski separacijski procesi (reverzna osmoza, nanofiltracija, ultrafiltracija i mikrofiltracija), adsorpcija, koagulacija/flokulacija

Nagrade i priznanja:

2016.

Dobitnik Nagrade ''Fran Bošnjaković'' Sveučilišta u Zagrebu za 2016. za iznimne rezultate na polju znanstvene i stručne djelatnosti, za promicanje znanstvene discipline i struke te za osobit doprinos u prijenosu znanja i u odgoju mladih stručnjaka u području tehničkih znanosti.

2023.

Na svečanoj sjednica Senata koja je održana u okviru Tjedna Sveučilišta u Zagrebu rektor prof. dr. sc. Stjepan Lakušić dodijelio je posebno priznanje studentici Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije Alegri Vezjak Fluksi za međunarodni uspjeh u znanstvenom i stručnom radu ostvaren koautorstvom rada Impact of Polymer Chain Rearrangements in the PA Structure of RO Membranes on Water Permeability and N-Nitrosamine Rejection, objavljenom u znanstvenom časopisu Molecules. Rad je publiciran u koautorstvu s mentorom prof. dr. sc. Krešimirom Košutićem.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Izabrane publikacije

Znanstveni radovi: >70, od čega 54 u bazi WoSCC 47 u CC te 57 u bazi Scopus; 2 poglavlja u knjizi, 1 poglavlje u udžbeniku 

Stručni radovi:  6 stručnih radova i 4 elaborata

Najcitiraniji radovi (Scopus)  

1. K. Košutić, L. Furač, L. Sipos, B. Kunst, Removal of arsenic and pesticides from drinking water by nanofiltration membranes, Sep. Purif. Technol., 42 (2) (2005) 137-144, Q1 (207 citata)

2. K. Košutić, D. Dolar, D. Ašperger, B. Kunst, Removal of antibiotics from a model wastewater by RO/NF membranes, Sep. Purif. Technol., 53 (3) (2007) 244-249, Q1 (202 citata)

3. K. Košutić, B. Kunst, Removal of organics from aqueous solutions by commercial RO and NF membranes of characterized porosities, Desalination, 142 (1) (2002) 47-56, Q1 (135 citata)

4. D. Dolar, K. Košutić, B. Vučić, RO/NF Treatment of wastewater from fertilizer factory -removal of fluoride and phosphate, Desalination, 265 (1-3) (2011) 237-241, Q1 (108 citata)

5. K. Košutić, L. Kaštelan-Kunst, B. Kunst, Porosity of some commercial reverse osmosis and nanofiltration polyamide thin-film composite membranes, J. Membr. Sci., 168 (1-2) (2000) 101-108, Q1 (94 citata)

Citiranost radova:

WoSCC:  >1700,  h-index 24

Scopus:  >2000,  h-indeks 27

Google Scholar:  >2800, h-indeks 30, i10-indeks 42

ResearchGate:  >2200, h-index 27

Profesionalni interesi i članstva

 Stručna društva i radne grupe

Član:    European Desalination Society

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnolologa

Društvo diplomiranih inženjera i prijatelja kemijsko tehnološkog studija u Zagrebu

Član Povjerenstva za znanstveni i umjetnički rad studenata FKIT-a od 2005./2006.  do danas

Član Etičkog povjerenstva FKIT-a: 2013. -2017.

Recenzent u stranim i domaćim časopisima

1. Journal of Membrane Science

2. Desalination

3. Separation and Purification Technology

4. Journal of Hazardous Materials

5. Materials Chemistry and Physics

6. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Journal

7. Desalination and Water Treatment

8. Chemosphere

9. Chemical  Engineering and Processing: Process Intensification

10. Environmental Technology

11. Hrvatske vode

12. Kemija u industriji

13. Ecotoxicology and Environmental Safety

14. Journal of Chemical Technology and Biotechnology

15. Water Resources and Industry   

Povijest zaposlenja

Od 1990. do danas zaposlen u Zavodu za fizikalnu kemiju Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

                                                                     

1990. - 1992. -Tehnički suradnik

1992. - 2002.- Znanstveni novak

2002. - 2007.  Docent

2007. - 2011.  Izvanredni profesor

2011. - 2016.  Redoviti profesor

2016. - Redoviti profesor u trajnom zvanju