Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Fizikalno-kemijska obradba voda
Šifra: 151286
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Košutić
prof. dr. sc. Danijela Ašperger
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 20
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Vrste voda, izvori i količina voda za obradu: podzemne, površinske, pitke, otpadne-industrijske, procesne, komunalne.
Kemija voda: ravnoteža u vodenom sustavu, ravnoteža karbonata, fosfata, sulfata, cijanida, amonijaka i ostalih dušikovih spojeva.
Fizikalno kemijske metode obrade pitkih i otpadnih voda. Mekšanje vode: mekšanje kalcijeve tvrdoće, mekšanje magnezijeve tvrdoće, uloga ugljikovog(II) oksida u procesu mekšanja vode, kemijske vrste u tretiranoj vodi, prednosti i nedostaci metoda mekšanja.
Dezinfekcija, metode i reagensi, faktori koji utječu na proces,dezinfekcija klorom, ozonom i UV zračenjem, izbor optimalnih uvjeta.
Ionska izmjena, vrste izmjenjivača, reakcije izmjene, ionska ravnoteža i kinetika, izoterma, selektivnost, kapacitet, metode operacije ionske izmjene, dizajn kolona; primjena ionske izmjene.
Koagulacija i flokulacija: definicija, stabilnost koloida, destabilizacija koloida u vodenim sustavima, vrste koagulanata i flokulanata, prijenos koloidnih čestica, perikinetička flokulacija, ortokinetička flokulacija.
Adsorpcija, uzroci i vrste adsorpcija, faktori koji utječu na adsorpciju, adsorpcijska ravnoteža i adsorpcijske izoterme, kinetika, brzina adsorpcije, tehnička izvedba adsorpcije,šaržni i kontinuirani procesi, krivulja proboja.
Membranske operacije, klasifikacija membranskih operacija, tlačne i električne membranske operacije-reverzna osmoza, nanofiltracija, ultrafiltracija, mikrofiltracija, elektrodijaliza, membranski moduli, fizikalno kemijski principi membranskih procesa zadržavanja tvari i modeli separacije, prijenos tvari kroz membrane, membransko blokiranje, dizajniranje.

Ishosi učenja:
1. Definirati vrste voda i ravnotežne kemijske procese u vodama.
2. Procijeniti kada i na koji način treba primijeniti metode mekšanja vode i dezinfekcije.
3. Prilagoditi fizikalno kemijske metode obradbe voda: ionsku izmjenu, koagulaciju, flokulaciju, adsorpciju, membranske operacije.
4. Procijeniti koje fizikalno-kemijske metode obradbe pitkih i otpadnih voda koristiti u realnom sektoru, npr. u komunalnim i vodnim tvrtkama, te u industriji.
5. Dizajnirati eksperimentalna istraživanja u laboratorijskom i pilotnom mjerilu na osnovi znanja o fizikalno-kemijskoj obradbi voda.
6. Preporučiti vodnim stručnjacima (vodnom sektoru) optimalnu opciju fizikalno-kemijske obradbe vode.

Ishodi učenja na razini studija
1. Sistematizirati znanja vještine i kompetencije za svoje znanstveno područje i polje studija.
2. Vrednovati vještine i metode eksperimentalnih i teorijskih istraživanja povezanih sa svojim znanstvenim područjem i poljem studija.

Opis metoda provođenja nastave: Predavanja, konzultacije, diskusija, seminarski radovi
Opis način izvršavanja obveza: Izlaganje seminarskog rada, usmeni ispit.


Literatura:
A.P.Sincero, G.A.Sincero,. (2002). Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater. CRC Press, New York
W.J. Weber. (1972). Physicochemical Processes for Water Quality Control. Wiley-Interscience, New York
Norman N. Li, Anthony G. Fane, W. S. Winston Ho, and T. Matsuura. (2008). ADVANCED MEMBRANE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey
Literatura:
  1. A.P.Sincero, G.A.Sincero,: Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater
  2. W.J. Weber: Physicochemical Processes for Water Quality Control
  3. Norman N. Li, Anthony G. Fane, W. S. Winston Ho, and T. Matsuura: ADVANCED MEMBRANE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
2. semestar
D_Izborni - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo i primijenjena kemija
Termini konzultacija: