Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Znanstveni rad internacionalnog tima...

Profesori i suradnici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (SUZG FKIT) aktivno sudjeluju u mnogim temeljnim istraživanjima, kao što potvrđuje najnoviji rad u slobodnom pristupu vezan uz prebiotičku kemiju.

Prof. dr. sc. Ernest Meštrović (SUZG FKIT) u suradnji s internacionalnim timom koji čine dr. sc. Tomislav Stolar (Federal Institute for Materials Research and Testing - BAM), dr. sc. Krunoslav Užarević, dr. sc. Tea Ostojić, dr. sc. Krešimir Molčanov i dr. sc. Ivor Lončarić s (Instituta Ruđer Bošković), te dr. sc. Ben K.D. Pearce (Johns Hopkins University, Baltimore, SAD), Martin Etter (Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg, Njemačka), Khai-Nghi Truong (Rigaku Europe SE, Neu-Isenburg, Njemačka), dr. sc. Andraž Krajnc i dr. sc. Gregor Mali (National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenija), dr. sc. Barbara Rossi (Elettra Sincrotrone Trieste, Italija) i dr. sc. Luca Grisanti (SISSA, International School for Advanced Studies, Trst, Italija), objavili su rad pod naslovom Base-pairing of uracil and 2,6-diaminopurine: from cocrystals to photoreactivity u časopisu iScience izdavača Cell.

Autori u članku prikazuju rezultate istraživanja interakcija i fotokemijske stabilnosti nekanonske nukleobaze 2,6-diaminopurina (D) i uracila (U). Otkrivaju da se te baze mogu spontano upariti u vodi i čvrstom stanju bez potrebe za vezanjem na riboza-fosfatnu okosnicu.

Istraživanje dodatno otkriva da D i U mogu formirati termodinamički stabilne kokristale u različitim reakcijskim uvjetima, pružajući uvide u njihovu ulogu u prebiotičkoj kemiji i kemijskoj evoluciji. Također, pod UV zračenjem vodene otopine ovih baznih parova doživljavaju fotokemijsku degradaciju, nudeći nova saznanja o fotostabilnosti U u prisutnosti D.

Rad ne samo da osvjetljava ključne molekularne interakcije koje su bitne za genetski prijenos informacija, već i otvara nove mogućnosti za razvoj terapeutskih aplikacija temeljenih na nukleobazama. Simulacije sugeriraju da D može potaknuti fotodimerizaciju U i pokazuju kako komplementarno uparivanje baza mijenja fotokemijska svojstva nukleobaza, što može imati značajne implikacije za prebiotičku kemiju.

Autor: Igor Horaček
Popis obavijesti