Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Poziv MSPovima za suradnju na...

Pozivamo mala i srednja poduzeća (MSPove) na suradnju u okviru poziva „Inovacijski vaučeri za MSPove“ (PK.1.1.06.) kroz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija. Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, stožerna je institucija u Republici Hrvatskoj posvećena kreiranju i primjeni novih znanja iz područja kemijskog inženjerstva, primijenjene kemije, inženjerstva materijala i inženjerstva okoliša s opremom vrijednosti više od 10 milijuna eura.

Kroz mnogobrojne uspješne znanstveno-istraživačke i stručne projekte suradnje s poduzećima, FKIT je prepoznatljiva institucija s dugogodišnjom ekspertizom u područjima:

 • razvoja, ispitivanja i karakterizacije materijala, uključujući nanomaterijale i nanotehnologiju, baterije i vodljive materijale, polimere i biopolimere,
 • korozije i korozijske zaštite materijala,
 • razvoja senzora i biosenzora,
 • razvoja, ispitivanja i karakterizacije goriva i biogoriva,
 • obnovljivih izvora energije,
 • zaštite okoliša, studija ekotoksičnosti, obrade i pročišćavanja voda i tla,
 • katalize i organskih sinteza ciljanih spojeva,
 • biokatalize te karakterizacije enzima,
 • analitičke kemije, razvoja metoda analiza uzoraka i pružanja usluga analiza,
 • projektiranja sustava, intenzifikacije procesa i ekonomskih procjena,
 • automatizacije i vođenja procesa te Industrije 4.0
 • te ostalih analiza i izrada tehničko-idejnih rješenja.

Za dodatne informacije o područjima djelovanja, mogućnostima pružanja usluga na pozivu PK.1.1.06. te usklađenosti aktivnosti suradnje sa tematskim prioritetnim područjima iz Strategije pametne specijalizacije do 2029., slobodno se obratite putem e-pošte na: projects@fkit.unizg.hr

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti