Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Internacionalni znanstveni tim, u kojem je sudjelovala prof. dr. sc. Dragana Mutavdžić Pavlović s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, doktorandica Marina Gutierrez, izv. prof. dr. sc. Paola Verlicchi (Department of Engineering, University of Ferrara, Italy), dr. sc. Draženka Stipaničev i Siniša Repec, kem. tehn. (Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“, Zagreb, Hrvatska) te Francesco Avolio, MSc i Marcello Zanella, MSc iz kompanije HERA S.p.A., Direzione Acqua, Modena, Italija objavili su značajne rezultate pod naslovom A thorough analysis of the occurrence, removal and environmental risks of organic micropollutants in a full-scale hybrid membrane bioreactor fed by hospital wastewater, u uglednom časopisu Science of Total Environment. Ovaj časopis, koji ima faktor utjecaja 9.8, izdaje Elsevier i spada u Q1 kategoriju.

Objavljeno istraživanje usredotočilo se na problematiku organskih mikrozagađivala (OMP) u urbanim otpadnim vodama, što je tema od rastuće važnosti prepoznata i u nedavno izdanoj Direktivi o obradi urbanih otpadnih voda iz listopada 2022. Ova direktiva naglašava potrebu za uklanjanjem određenih OMP-ova u velikim postrojenjima za obradu otpadnih voda, s posebnim naglaskom na one koji se nalaze u bolničkim otpadnim vodama, što implicira potrebu za njihovom modernizacijom.

Da bi ukazali na važnost ove problematike i ponudili uvid, proveli su jednogodišnje istraživanje na postrojenju opremljenom membranskim bioreaktorom, koje je primarno obrađivalo bolničke otpadne vode. Ključni element u ovom istraživanju bio je dodatak aktivnog ugljena u prahu u bioreaktor, što je omogućilo poboljšanje efikasnosti procesa obrade. Znanstvenici su analizirali učinkovitost uklanjanja širokog spektra OMP-ova koristeći napredne analitičke metode.

Rezultati su pokazali da je dodavanje aktivnog ugljena znatno poboljšalo uklanjanje ključnih OMP-ova, uključujući određene antibiotike, psihijatrijske lijekove i stimulanse koji su prisutni u velikim količinama u otpadnim vodama. Iako su istaknute neke neizvjesnosti i izazovi vezani uz primjenu ovih metoda u stvarnim uvjetima velikih postrojenja, ova studija pruža obećavajuće perspektive za unapređenje obrade otpadnih voda i smanjenje njihovog negativnog utjecaja na okoliš.

Rad je nastao kao plod suradnje na projektu NOWELTIES (Nowelties “Joint PhD Laboratory for New Materials and Inventive Water Treatment Techologies. Harnessing resources effectively through innovation) pri izradi dvojnog doktorata doktorandice Marine Gutierrez Pulpeiro gdje je mentorstvo podijeljeno između profesorica prof. dr. sc. Dragane Mutavdžić Pavlović i izv. prof. Paole Verlicchi.

Više o projektu https://nowelties.eu

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti