Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije dr. sc. Leonard Bauer, prof. dr. sc. Marica Ivanković i prof. dr. sc. Hrvoje Ivanković, u suradnji s dr. sc. Majom Antunović, objavili su rezultate svojih istraživanja u Q1 časopisu Biomimetics pod naslovom Biomimetic Scaffolds Based on Mn2+-, Mg2+-, and Sr2+-Substituted Calcium Phosphates Derived from Natural Sources and Polycaprolactone.

Publikacija ističe važnost istraživanja bioaktivnih i biorazgradljivih materijala za primjene u medicini, pri liječenju i rekonstrukciji koštanih defekata nastalih uslijed ozljeda ili bolesti. Inženjerstvo koštanog tkiva (engl. Bone Tissue Engineering, BTE) predstavlja alternativu konvencionalnim tretmanima, a temelji se na razvoju 3D poroznih struktura kao podloga (nosača, engl. scaffold) za rast stanica i stvaranje novog tkiva. Ovo istraživanje fokusirano je na razvoj biomimetičkih nosača, na temelju kalcijevih fosfata dobivenih iz aragonitne sipine kosti hidrotermalnihm postupkom. Pritom, kalcijevi fosfati modificirani su ionima Mn2+, Mg2+ i Sr2+ koji imaju važnu ulogu u izgradnji i stvaranju koštanog tkiva. Osim sinteza mono-supstituiranih kalcijevih fosfata provedene su i sinteze s istovremenim dodavanjem dva odnosno sva tri iona. Dobiveni materijali detaljno su karakterizirani pomoću difrakcije rentgenskog zračenja (XRD), FTIR spektroskopije i pretražne elektronske mikroskopije (SEM). Nosači supstituirani sa sva tri iona impregnirani su biorazgradljivim polimerom polikaprolaktonom (PCL). Na njima su kultivirane ljudske mezenhimske matične stanice (hMSCs) čija je diferencijacija evaluirana histološkim i imunohistokemijskim metodama. Lančana reakcija polimeraze s reverznom transkriptazom (RT-PCR) pokazala je ekspresiju osteogenih gena, alkalne fosfataze (ALP) i proteina matrice dentina (DMP1) nakon tri tjedna kulture. Raspravljen je utjecaj PCL prevlake na ponašanje hMSCs.

Rezultati ovih istraživanja nastali su tijekom rada na IRI projektu, financiranom od Europskog fonda za regionalni razvoj (KK.01.1.1.07.0014) pod nazivom „bIDEAS-Biorazgradive 3D tiskane strukture za augmentaciju kosti”.
Više o samom projektu možete saznati putem poveznice https://www.bideas.fkit.unizg.hr/.

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti