Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Znanstvenice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Irena Škorić  i  asistentica dr. sc. Milena Mlakić, u suradnji s timom koji su sačinjavali  izv. prof. dr. sc. Ilijana Odak i Stanislava Talić (Sveučilište u Mostaru),  dr. sc. Ivana Šagud (Agencija za lijekove i medicinske proizvode - HALMED), dr. sc. Danijela Barić, dr. sc. Zoran Štefanić, dr. sc. Krešimir Molčanov,  dr. sc Borislav Kovačević (Institut Rudjer Bošković) i Zlata Lasić (PLIVA TAPI Istraživanje i razvoj), objavile su znanstveni rad pod naslovom „New resveratrol analogs as improved biologically active structures: Design, synthesis and computational modelingu uglednom časopisu Bioorganic Chemistry.

Rad se temelji na sintezi  novih analoga trans-rezveratrola, bioaktivnog trihidroksi-stilbena, s ciljem istraživanja njihovih bioloških aktivnosti. Fokusirajući se na inhibiciju enzima kolinesteraza i antioksidativna svojstva, ciljani spojevi priređeni su koristeći Wittigovu i McMurryjevu reakciju, pri čemu su trans-izomeri izolirani kao ciljane molekule. Testiranja dijela molekula su pokazala istovremenu izvrsnu antioksidativnu aktivnost, mjerenu DPPH i CUPRAC testovima, te sposobnost inhibicije butirilkolinesteraze. Dodatno, provedene su simulacije vezanja dokazanih potencijalnih inhibitora na aktivno mjesto enzima, nakon čega je uslijedila procjena stabilnosti kompleksa metodom molekularne dinamike u vremenskom intervalu od 100 ns. Naposljetku, novi spojevi podvrgnuti su ispitivanju radi utvrđivanja njihove potencijalne mutagenosti, dodatno potvrđujući njihov značaj za biokemijska i farmaceutska istraživanja.

Istraživanje objavljeno u ovom radu nastalo je na temelju sredstava Sveučilišta u Zagrebu za kratkoročnu znanstvenu potporu za 2022. pod naslovom Eksperimentalna i računalna istraživanja novih heterocikličkih o-divinilbenzena, uz potporu Računalnog centra (SRCE) Sveučilišta u Zagrebu dodjelom pristupa  ISABELLA klasteru, te sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti, Bosna i Hercegovina, Grant br. 05-35-2046-1/22.

Autor: Branko Zorko
Popis obavijesti